Recensie: Agile: Geschikt/Ongeschikt van KWD Resultaatmanagement

Dit weekend een volgend boekje van KWD Resultaatmanagement uit de KWDreeks via Luuk Ketel ontvangen. Een wederom vlot geschreven boekje met als titel  Agile: Geschikt/Ongeschikt. Je leest het snel uit, biedt je een aantal verassende inzichten om de discussie over agile aan te gaan en de toegevoegde waarde komt helemaal tot zijn recht als je de bijbehorende tests hebt uitgevoerd. Het boekje is geschreven door Prof. Dr. Ir. Fred Heemstra, Ing. Luuk Ketel en Ir. Erik van Daalen.

Het boekje omvat zeven hoofdstukken en de kern draait om vier thema’s:

  • Is mijn organisatie Agileready?
  • Is mijn project Agileready?
  • Ben ik Agileready?
  • Hoe succesvol sturen van een agile project?

Naast deze vier hoofdstukken begint het boekje met twee inleidende hoofdstukken over het waarom van agile en agile essentials.

Duidelijk wordt dat agile niet alleen maar hosanna is, kritische geluiden zijn ook steeds vaker te horen. Bij veel organisaties is het vaak nog ‘agile in name only’. Onderzoek laat zien dat de productowner in slechts in 22% van de bedrijven aan het stuur zit, in 32% voldoet het resultaat niet aan de gestelde eisen, 34% van de producten is niet stabiel en 28% wordt nog steeds te laat opgeleverd. Slecht in 19% zijn er nooit klachten van de opdrachtgever. Aan de andere kant tonen cijfers van de Standish Group, 2011 Chaos Report, dat agile projecten succesvoller zijn dan watervalaanpak projecten (nb. De Chaos reports van 2013 en 2015 geven weer andere gezichtspunten).

Het hoofdstuk m.b.t. agile essentials beschrijft de uitgangspunten van het ‘Agile Manifesto’ en de bijbehorende twaalf principes. Daarnaast krijg je een overzicht van een aantal gangbare agile termen en overeenkomstige begrippen uit de meer traditionelere wereld. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal veel voorkomende misverstanden over agile.

Om vast te stellen of jouw eigen organisatie, je project of jezelf agileready is heeft KWD Resultaatmanagement een drietal testen ontwikkeld. Deze testen zijn te vinden in de KWD Projectmanagement app waarin ook andere testen te vinden zijn, waaronder Projectpolitiek. Zie verder: KWD Projectmanagement app.

Zie ook de QRC waarin de essentie van de drie hoofdstukken en dus de drie te beantwoorden vragen aan bod komt. Downloaden QRC: Agileready (QRC, 151206) v1.0

Dia1Hoofdstuk 3 stelt de vraag “is onze organisatie agileready?” centraal en geeft kritieke succes- en faalfactoren voor succesvol gebruik van agile op organisatieniveau waarbij onderscheid gemaakt wordt naar cultuur, mensen en communicatie.

Zelf zou ik bij de toets of je organisatie agileready is i.p.v. de driedeling cultuur mensen en communicatie, een vierde aspect middelen toevoegen. Ik zie deze middelen als rand voorwaardelijk om een hogere graad van wendbaarheid te krijgen.

Middelen:

  • Het testen is geautomatiseerd;
  • Het in productie nemen (deployment) is geautomatiseerd;
  • Infrastructuurcomponenten zijn commodities geworden en kunnen eenvoudig aan en afgeschakeld worden.

Het volgende hoofdstuk stelt de vraag “is mijn project agileready?” centraal. Hier krijgt men inzicht in verschillende Project Management Life Cycles (PMLC) en verschillen tussen de traditionele en de agile aanpak. Daarnaast laten de schrijvers zien dat niet ieder project zich leent voor een agile aanpak en onder welke omstandigheden agile wel of niet toepasbaar is. Ook worden er verschillende modellen gepresenteerd om vast te stellen wanneer welke aanpak het meest geschikt is.

Hoofdstuk 5 gaat over de vraag “ben ik agileready?”. Uitgaande van de rol die je vervult in een agile omgeving krijg je inzicht in de bijbehorende competenties.

Hoofdstuk 6 “Sturen op projectsucces” bouwt voort op de door KWD Resultaatmanagement al eerder ontwikkelde Project Balanced Scorecard. In de hier voorgestelde Agile Balanced Scorecard zien we de vier perspectieven (Businesswaarde, Product/Kwaliteit, Beheersing en Leren) uit de project Balanced Scorecard terug en is daar een vijfde Samenwerking aan toegevoegd. Per perspectief zijn een aantal agile specifieke Key Perfomance Indicators beschreven.

Het laatste hoofdstuk gaat in op een aantal best practices waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen best practices voor het overgaan (transformeren naar) een agile omgeving en daarnaast best practices voor het gebruik van agile. Je krijgt zeven gouden regels voor de overstap naar agile en een op Kotter gebaseerd acht stappenplan. Bij het gebruik van agile wordt onderscheid gemaakt in de volgende categorieën: de mens, het project, de organisatie, de agile aanpak, het resultaat en de externe component. Bij de laatste component gaan de schrijvers in op verschillende dilemma’s die zich bij uitbesteden kunnen voordoen, en constateren de schrijvers een duidelijke afname van het gebruik van agile bij uitbestedingen. In de afgelopen vijf jaar is het gebruik van agile bij outsourcing ongeveer gehalveerd.

Conclusie

De schrijvers zijn er wat mij betreft prima in geslaagd om de problematiek wel/niet agile over de bühne te brengen. De gegeven drie vragen – is mijn organisatie, mijn project en ben ikzelf agileready – zijn een mooi uitgangspunt en vergelijkbaar met de door PRINCE2 Agile methode gehanteerde Agilometer.  De modellen om vast te stellen wanneer welke aanpak de meest geschikte is, was ik nog niet eerder tegengekomen en zie ik als heel bruikbaar. Voeg daar de verschillende via de app beschikbare testen aan toe en je gereedschapskist is weer aangevuld met een prima agile toetsinstrument. Het boekje is voor professionals gratis verkrijgbaar op de site van KWD Resultaatmanagement: www.kwdrm.com

 

 

One response to “Recensie: Agile: Geschikt/Ongeschikt van KWD Resultaatmanagement

  1. Pingback: Book reviews in 2015 | Henny Portman's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s