Masterclass Project Recovery

boekGisteren aan de Masterclass Project Recovery van AMI Consultancy deelgenomen. Een groep van ca 20 man waren het luisterend oor van projectfluisteraar Peter Storm en Martijn Jong. Maar niet alleen luisteren, de interactie werd meer dan eens met de gehele groep gezocht zodat ook ideeën vanuit de groep met elkaar gedeeld konden worden.

Een sessie van vier uur die verdeeld was, door een meer dan overvloedige maaltijd, in een tweetal blokken. Het eerste blok had als onderwerp ontsporing en het tweede blok volgde de fasen van het herstelproces.

De ontsporing

In een aantal blokken werd het ontsporen van een project behandeld. De opening was een filmfragment over ‘Het game project’ waarin een aantal enthousiaste mensen aan het woord kwamen en wij werden uitgedaagd om onze waarnemingen te delen. Verbazingwekkend hoeveel er dan op te merken valt. Stel je eens voor dat je zo’n filmpje van je eigen project maakt en wat dat allemaal los zou kunnen maken.

Vervolgens ging de film – er was ondertussen een jaar verstreken en een externe project (crisis) manager aangesteld – verder en werden wij wederom gevraagd wat ons nu opviel. Dit werd vervolgens samengevat en in een theoretisch perspectief gezet en resulteerde in een vervolgvraag: is dit project ontspoord? Wanneer spreek je van een ontspoord project?

Aansluitend kwam het thema mindset aanbod. Wat is de invloed op het wel/niet nemen van actie als gevolg van: bevestiging drang, transparantie illusie en controle illusie. En en ander verder geïllustreerd aan de hand van het drama op de Mount Everest in 1996.

Dit alles werd vervolgens samengevat in het proces van ontsporing: – mindset – incidenten – sneeuwbaleffect – elkaar onder druk zetten – negatieve vooruitgang – externe infectie – afbraak GOV (project loopt vast). Hierbij staat GOV voor het Gezamenlijk OplossingsVermogen.

Het laatste blok voor de pauze ging over waarschuwingssignalen: systeemsignalen (objectief, feitelijk maar traag), gedrag signalen (communicatie, besluitvorming, beheersing, leiderschap) en mindset signalen (groupthink: verwachtingen, aannames, projecties). In groepjes bespraken we de te nemen vervolgactie als je dit soort signalen ziet.

De fasen van het herstelproces

In het tweede blok stonden de fasen van het herstelproces centraal. Achtereenvolgens werden de vijf stappen – het geheel overzien – de samenhang in beeld brengen – het bloeden stoppen – de weg omhoog inzetten – voorkomen dat het weer gebeurt – behandeld (zie ook mijn QRC Project Recovery). Hierbij stonden een aantal metaforen centraal: de chirurg en de minstreel (de harde en de zachte kant), en de jager cultuur i.p.v. De veehouder cultuur. De stappen werden uitgelegd middels een stukje theorie en bijbehorende voorbeelden. Of, zoals bij het onderwerp jager cultuur, om het afbreken van hekjes binnen het team en samen het probleem aan te pakken, te doorgronden, gingen we in groepjes uiteen waarin wederom interessante aanpakken naar voren kwamen. Om het bloeden te stoppen werd een handig stappenplan aangereikt.

Boekje

Alle deelnemers ontvingen na afloop het boekje ‘Masterclass Project Recovery. Hoe een ontspoord project op de rails te zetten? En hoe te voorkomen dat het weer ontspoort?’ Zie hiervoor mijn eerdere post waarin ik dit bij deze masterclass behorende boekje gerecenseerd heb en een QRC Project Recovery heb gemaakt: Boekrecensie Masterclass Project Recovery

Conclusie

Bijwonen van deze Masterclass Project recovery is meer dan de moeite waard en heeft mij naast de meer dan waardevolle inhoud ook nog een aantal contacten opgeleverd.

Martijn en Peter kwamen om de beurt aan bod en waren goed op elkaar ingespeeld. Ze zijn duidelijk gepokt en gemazeld op dit terrein en weten het onderwerp Project recovery met vele voorbeelden helder over het voetlicht te brengen.

Is er dan niets negatiefs te brengen. Jawel, de vier uur hadden er wat mij betreft best vijf mogen zijn, zodat we binnen het tweede blok nog wat meer interactie aan het eind hadden kunnen hebben en wellicht ‘Het game project’ als rode draad door de gehele masterclass gebruiken.

Mocht je interesse hebben, ook in 2016 zijn er vier masterclasses gepland. Zie verder: Ami Consultancy blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s