Tag Archives: Scrum

2017 Scrum guide revision

Schermafdruk 2017-11-08 10.03.18Yesterday (November 7) Ken Schwaber and Jeff Sutherland presented the Scrum Guide revision.
They started with a brief history of Scrum and explained the essence of Scrum followed by the main part of this webinar. The Scrum Guide 2017 is updated on responses to input from Scrum users.
The following topics were discussed:
 • Uses of Scrum (beyond IT)
 • Refined the role of the Scrum Master (promoting and supporting Scrum by helping everyone understand Scrum theory, practices, rules, and values, within the culture of the organization)
 • Daily Scrum is for inspection and adaption to ensure progress towards the sprint goal (how can we move the backlog to done?)
 • Time-boxes cary a maximum length (the words “at most” are added)
 • Sprint Backlog includes feedback from the sprint retrospective. To ensure continuous improvement, the sprint backlog must contain at least one high priority process improvement identified in the previous retrospective meeting).
In the last part of the session some common misconceptions were addressed:
 • Is Scrum only relevant to software delivery? No
 • Can I release before the end of the sprint? Yes
 • What about DevOps? Already after the first sprints you have to prove the product is viable and will produce value. This asks for an operational environment.
To download the new Scrum guide: www.scrumguides.org
To watch the video of the Scrum Guide Revision Webinar: video of the Scrum Guide Revision Webinar, where you can download the used presentation too.

 

Sent from my iPad
Advertisements

Boek launch: Scaling agile in organisaties – Wegwijzer voor projectmanagers en agile leads

Tijdens het 20ste BPUG seminar vond ook de launch van mijn nieuwe boek plaats. Altijd leuk zo’n mijlpaal en ondertussen al vele enthousiaste reacties ontvangen. Ook hebben wij, Bert Hedeman, Hajati Wieferink en ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om de nieuwe naam van onze organisatie wereldkundig te maken. Het is geen Hedeman Consulting meer maar HWP Consulting om daarmee de complementaire kennis en ervaringen van ons drieën te benadrukken.

20170613_133950

Boek preview

Scaling agile in organisaties gaat over organisaties die stappen willen zetten om teams meer autonomie te geven door besluitvorming decentraal neer te leggen en managementlagen en managers weg te halen om de teams zelforganiserend te laten optreden.

OMS_SCALING_AGILE_v6Business agility (oftewel de vraag: hoe wendbaar is je organisatie) is meer en meer onlosmakelijk verbonden met het bestaansrecht van organisaties. Het snel en accuraat kunnen inspelen op consument- of klantbehoeftes is van levensbelang. Iteratief en incrementeel ontwikkelen biedt betere oplossingen en waarborgen om producten fit-for-purpose te laten aansluiten bij de eisen van klanten; beter dan een watervalaanpak waarbij alle eisen al aan de start gedefinieerd worden en gedurende het ontwikkelproces in principe bevroren blijven.

Vele organisaties hebben stappen gezet om teams meer autonomie te geven door besluitvorming te decentraliseren. Ze hebben managementlagen en managers weggehaald om de teams zelforganiserend te laten optreden. In dit eerste deel komen enkele agile aanpakken van het eerste uur aan bod. Dit betreft agile aanpakken op teamniveau. Daarnaast beschrijf ik wat het betekent als er meerdere teams met elkaar moeten samenwerken.

Kijkend naar zo’n agile team, werkend met Scrum (met voorgeschreven rollen) of Kanban (zonder voorgeschreven rollen), komen de vragen op of er in zo’n constructie met een ontwikkelteam en Product Owner (typische Scrum-rol) nog wel sprake is van een project en of er dus nog wel plaats is voor een projectmanager. Een project is een tijdelijke multifunctionele organisatie, werkend met een start- en einddatum, opgezet om een uniek product of unieke dienst of release van een product of dienst op te leveren, rekening houdend met onzekerheid en onderbouwd door een businesscase, waarbij de juiste mensen voor het projectteam worden gezocht. Er zijn ondertussen verschillende cases bekend van organisaties die alle project- en programmamanagers hebben laten afvloeien en hiervoor in de plaats zijn gaan werken met Product Owners en Scrum Masters.

Zelf ben ik van mening dat het compleet afbouwen van alle project- en programmamanagers een brug te ver is. Wel geloof ik dat het aantal project- en programmamanagers bij veel organisaties sterk kan afnemen, maar er zullen situaties zijn waar toch een beroep op project- en/of programmamanagers gedaan moet worden. Wellicht worden ze dan anders genoemd, maar de rolinvulling zal veel gelijkenis vertonen met die van de project- of programmamanager. Ondertussen word ik gesterkt in dit idee door het feit dat ik organisaties in Nederland toch weer project- en/of programmamanagers zie aantrekken. Hierbij moet ik wel de kanttekening maken dat de opnieuw aangetrokken of overgebleven project- en programmamanagers veel vaker op de relatie zitten (stakeholdermanagement) en dat ze om zaken voor elkaar te krijgen invloed moeten uitoefenen zonder macht te kunnen hanteren.

Dit boek kan dus ook gebruikt worden door meer traditionele projectmanagers die zich een beeld willen vormen wat business agility gaat betekenen voor hun eigen rol. Blijven er traditionele of hybride projecten bestaan (projecten waarbij gebruikgemaakt wordt van zowel tijdelijke als permanente ontwikkelteams en waarbinnen gebruikgemaakt wordt van zowel agile als meer traditionele aanpakken) waarbinnen zij een projectmanagerrol kunnen blijven vervullen? Of is het zinvol dat zij zich binnen de lijnorganisatie meer gaan ontwikkelen in de richting van portfoliomanager, Agile Leader, Integration Manager, Roadmap Manager of Roadmanager, Release Train Engineer, Scrum Master, Agile Coach of Product Owner?

Ik ga in op verschillende agile frameworks die het op organisatiebrede schaal agile gaan werken ondersteunen. Ik schets eerst een handvat om de verschillende agile aanpakken mee te positioneren en vervolgens ga ik in detail in op een aantal van de meest gebruikte frameworks en geef ik een korte introductie van enkele minder gebruikte en minder bekende frameworks.

Ten slotte vergelijk ik verschillende frameworks en sluit ik af met een aantal, soms aan een specifiek framework gerelateerde, aanpakken om een agile framework te implementeren. Verder krijgt u mogelijke valkuilen waar u bij het implementeren van een agile aanpak rekening mee moet houden en antipatronen waar u tegenaan kunt lopen bij het gebruik van een agile framework.

BestellenScaling agile in organisaties

Scrum or Kanban

In one of my previous blogs I wrote about ‘Agility by delivering changes as ‘business as usual’

In that article I showed a picture with different agile methods and frameworks. On the team level I mentioned Scrum, Kanban and DevOps. I came across a blog post from Roman Pichler titled ‘Is Scrum right for your product?’. A nice article explaining when to use Scrum and when to use Kanban, by following a product life cycle from launch via product market fit till the end of life. I added DevOps to his approach in the same product life cycle and will use this to expand my own article. See the animated PowerPoint too.

During the first part of a product life cycle the uncertainty is high and the focus is on goal driven iterations for the first product launch and market fit product. During this part of the life cycle Scrum is a great fit to cope with uncertainty and product iterations developed by the whole team. During the rest of the product life cycle the amount of uncertainty and change gradually declines. Here Kanban is a good fit. User Stories will be realized in a continuous flow by one or more of the individual team members.

When a major product upgrade has to be delivered by the whole team Scrum could be a better choice for that goal oriented iteration, otherwise Kanban stays a good fit.

To avoid the error prone handover and to shorten the time to market the Development and Operations teams can be integrated. Kanban is a good fit for the DevOps team. When to start with DevOps varies.

See: Is Scrum right for your product?

Review: Scrum Magic. Ultimate training guide to the agile framework.

51xkemdtrllDoug Purcell wrote the book ‘Scrum Magic. Ultimate training guide to the agile framework‘ that will help you to pass one of the basic Scrum Master exams.

I would say that with this book you will get a lot of flesh on the scrum bones (as offered by the official Scrum Guide).

To set the scenery the author begins with the explanation of waterfall, agile and kanban and discusses the pros and cons and compares waterfall and kanban with scrum. 

After getting an eagle eye view of scrum including the roles product owner, scrum master, development team and stakeholders we follow the sprint lifecycle planning phase, execution phase, and closing phase.

 • Planning phase: sprint planning and estimation strategies including story points and the comparison with man-hours, planning poker, fist of five and user story best practices
 • Execution phase: daily scrum meeting with dos and don’ts and monitoring progress
 • Closing phase: sprint review with dos and don’ts and group roles, sprint retrospective best practices.

The author starts every time with a bullet list coming from the Scrum Guide and elaborates on the different topics using more detailed theory and own best practices, dos and don’ts and FAQs. You also get for each chapter the used sources (books, websites), and a quiz to help you study the material (in total you get 130 sample questions and a rationale for the answers.

In the appendices you find an overview of different agile certifications as well as project management certifications (the last is unnecessary). The explanation and reference of several agile related websites/blogs is valuable and will trigger you to have a look.

Conclusion

If you want to go for a scrum master certification this book is definitely worth to read and practice the questions and using the rationale to really understand and prepare yourself for the examination. If there is no need for certification this book will still be useful to get a practical understanding of using Scrum.

To order: Scrum Magic

Book review: Agile Project Management and Scrum v2

front-cover-webIn two of my previous posts I wrote about DSDM and UX Design and Agile Project Management and Scrum v2. This is another little book in the same style. And this booklet too can be read as an addendum to DSDM’s Agile Project Management Framework.

Andrew Craddock is the author of the book ‘Agile Project Management and Scrum v2‘.

The booklet starts with a comprehensive overview of Scrum based on the Scrum guide 2013 and an explanation of the Agile manifesto.

Next we get an overview the combined AgilePM / Scrum process framework. The project delivery context is based on AgilePM and the evolutionary development context is pure Scrum.

In this combined framework we see the following changes / additions in comparison with the original AgilePM framework:

 

AgilePM AgilePM/Scrum
Process Evolutionary Development Scrum Development
Product Prioritized Requirements List Product Product Backlog

 

Timebox Plan and Timebox Review Record Sprint Goal, Sprint Backlog and Sprint Review Record
Roles adding the PO, SM roles

An enhanced Scrum two-week Sprint contains some minor embellishments to the standard Sprint:

 • In comparison with a standard Sprint we now see a split in two parts: Refinement (7 days) and Consolidation (2 days).
 • Within the Consolidation part we see a Consolidation Scrum to confirm progress to date and to explain what will be ‘Done’ by the end of the Sprint.

A new event, the Project Planning Event, is added. This event takes place at the boundary of timeboxes and can be used, by project stakeholders, to influence the the work of the Scrum Team without compromising the way Scrum is used.

Dia1

All roles are explained within this combined framework with special attention for the Product Owner role including relationships and interactions with the Technical Coordinator, PM, Business Visionary, Technical and Business Advisors and the Development Team.

Final paragraphs explain the usage of multiple Scrum Teams, Regulatory, and financial governance, the usage of Barry Boehm’s Cone of Uncertainty and some optional techniques (MoSCoW prioritisation, Facilitated Workshops and Modelling).

Conclusion: For those who are using AgilePM in combination with Scrum this is a must read. It gives a nice overview of the changes and a good explanation of the PO role including all relationships and interactions.

To order: Agile Project Management and Scrum v2

This is the last post in a series of three. DSDM and UX design was the first and Agile risk management and DSDM the second.

Scrum Guide Refresh (version July’2016)

This evening I followed a webinar by Jeff Sutherland and Ken Schwaber, the founding fathers of the Scrum Guide. They announced that they added, based on feedback, the following five Scrum values to the guide: commitment, focus, openness, respect and courage. During the webinar each value was explained and it ended with an overview of the official changes in de Scrum Guide.

Schermafdruk 2016-07-06 17.07.47

The official changes:

Scrum Values

When the values of commitment, courage, focus, openness and respect are embodied and lived by the Scrum Team, the Scrum pillars of transparency, inspection, and adaptation come to life and builds trust for everyone. The Scrum Team members learn and explore those values as they work with the Scrum events, roles and artifacts.

Successful use of Scrum depends on people becoming more proficient in living these five values. People personally commit to achieving the goals of the Scrum Team. The Scrum Team members have courage to do the right thing and work on tough problems. Everyone focuses on the work of the Sprint and the goals of the Scrum Team. The Scrum Team and its stakeholders agree to be open about all the work and the challenges with performing the work. Scrum Team members respect each other to be capable, independent people.”

I would say it is a great idea that they added these Scrum values to the official guide but I still miss pictures, drawings, etc. to explain. For me these pictures are much more valuable to understand than only words and it can make the guide shorter and much more easier to read.

To download the latest (July’2016) version of the Scrum Guide: Scrum Guide

To make suggestions for the Scrum Guide: User voice

Boekrecensie: Scrum wegwijzer

gunther-verheyen-scrum-wegwijzerGunther Verheyen, partner bij Scrum.org, is de auteur van het boekje Scrum wegwijzer. Een kompas voor de bewuste reiziger. Het boekje geeft je een compleet overzicht van Scrum, het raamwerk voor software/product ontwikkeling.

Het boek is onderverdeeld in vier hoofdstukken: het agile paradigma, Scrum, technieken versus regels en de toekomst van Scrum. Waarbij het tweede hoofdstuk Scrum de kern van het boek vormt.

In het eerste hoofdstuk neemt de auteur je mee in Het Agile paradigma. Hij geeft Agile de volgende sleutelkenmerken mee: mensgericht, dienend leiderschap, iteratief-incrementeel, succes en verandering. De overgang van het industriële naar het agile paradigma is echter geen geleidelijk proces. Met kleine stapjes ga je er niet komen.

Wil je als organisatie een hogere business agility bereiken dan houdt dan rekening met de volgende ervaringen: agility kan niet worden gepland of opgelegd worden en agilty kent geen eindtoestand. Agility gaat meer over het gedrag dan over processen en leidt tot een verandering van de cultuur.

Hoofdstuk twee Scrum rekent af met rigide, niet-praktische procedures, vergaderingen en andere zaken en biedt daarvoor in de plaats het huis van Scrum waarin het doel, het increment als dak van het Scrum huis gevisualiseerd wordt. Gebaseerd op een fundament van transparantie en gedragen door de zuilen inspectie en aanpassing. Binnen dit huis vindt aan de hand van principes, rollen en regels, creatie van het increment plaats door gebruikmaking van de inzet, passie en de energie van alle betrokken spelers. Deze spelers kunnen gebruik maken van het speelbord van Scrum (zie figuur). Scrum is nadrukkelijk geen methodologie maar een beperkt raamwerk waarbinnen aan de hand van beperkte voorschriften en regels, empirisch en zelfsturend te werk moet worden gegaan.

Het speelveld van ScrumIn het boek komen alle facetten van dit speelbord aan bod waarbij nadrukkelijk niet alleen stil gestaan wordt bij de definitie maar ook wordt ingegaan op het daadwerkelijke gebruik en het waarom achter het gebruik en het doel van de bijbehorende regels. Een voorbeeld. “Ieder item op de product backlog moet juist genoeg informatie omvatten om duidelijk te maken wat de intentie van het item is. Doelbewust onvolledig.” Waarom? “Perfecte precisie is namelijk onmogelijk voor een requirement, terwijl elke poging ertoe de indruk kan wekken dat het wel mogelijk is.“ En vervolgens. “Een product backlog item is een uitnodiging tot een gesprek” tussen product owner en ontwikkelteam om het item te verfijnen.

Het derde hoofdstuk beschrijft de te ondersteunende technieken waarbij nadrukkelijk aangegeven wordt dat Scrum een dienend en geen voorschrijvend proces is. De volgende technieken worden beschreven:

 • Visualisatie van voortgang
 • De vragen van de Daily Scrum (zie het als een kans)
 • Product Backlog refinement
 • User Stories
 • Planning Poker
 • Sprint-lengte
 • Scrum op grotere schaal

Het laatste, kortere hoofdstuk gaat in op de toekomst van Scrum. In de toekomst zal Scrum niet langer ‘Scrum’ genoemd worden. Wat we nu Scrum noemen zal de norm geworden zijn. Het boekje eindigt met een korte begrippenlijst en een literatuuroverzicht.

Conclusie

Goed geschreven, compact en prima bruikbaar als naslagwerk en ter voorbereiding op een scrum-examen. Maar nog veel belangrijker het biedt antwoord op de vragen achter het gebruik en het doel van de events, rollen en artefacten, namelijk waarom, waarom, waarom en dat maakt het boekje tot het Scrum boek als je je wilt verdiepen in Scrum!

Het boekje verscheen in November 2013 als Engelstalige uitgave getiteld Scrum – A Pocket Guide (A Smart Travel Companion). Het is daarom jammer dat de auteur bij deze uitgave niet de kans gegrepen heeft om het stuk over het op grotere schaal toepassen van Scrum te herschrijven en ontwikkelingen zoals Nexus daarin mee te nemen.

Bestellen: Scrum wegwijzer