Tag Archives: Scrum

Recensie: agile werken in 60 minuten

9789461262714-480x600Zojuist het boekje agile werken in 60 minuten van Rob van Lanen en Rini van Solingen in een klein uurtje uitgelezen.

In dit boekje nemen de schrijvers je mee in de wereld van agile. Als je kleine stapjes zet en al doende leert kun je veel sneller resultaat boeken en eerder inspelen op veranderingen. Maar om agile te kunnen werken zal je moeten samenwerken en zal je anders moeten denken.

In het eerste gedeelte van het boekje geven de auteurs uitleg over het waarom van agile en wat agile werken inhoudt zonder daarbij direct in de terminologie van bijvoorbeeld Scrum te belanden. Uiteraard krijgen we ook uitleg over het Agile Manifesto en de agile mindset.

Scrum komt vervolgens aan bod waarbij alle rollen, de artifacts en de gebeurtenissen worden toegelicht. Een paragraaf over de Scrum waarden ontbreekt en dat had m.i. toch wel op zijn plaats geweest.

Daarnaast krijgen we ook een korte toelichting op Kanban en Lean. Dit stuk wordt afgesloten met het op grotere schaal toepassen van agile. Hoe laat je teams met elkaar samenwerken aan een en het zelfde product en welke frameworks ondersteunen dit?

De schrijvers spreken zich vervolgens uit wanneer je nu wel of niet met agile aan de gang moet gaan. Niet alles leent zich voor agile werken. Als helder is wat er gedaan moet worden ga je dan al experimenterend op onderzoek uit of volg je gewoon een stappenplan? Hoe gecompliceerder hoe meer je van agile werken de vruchten kan plukken.

In de laatste twee hoofdstukken krijgen we enerzijds een zevenstappenplan om te starten met agile werken (“agile werken leer je vooral door het te doen”) en anderzijds een verfrissend hoofdstuk over hoe je zelf agile kan worden. Persoonlijk wendbaar zijn door je eigen handelen in lijn met het Agile Manifesto te brengen.

Kortom een handig boekje als je nog niets van agile weet en je niet te veel tijd kan besteden aan het lezen van meer uitgebreidere boeken over agile of Scrum.

Bestellen: agile werken in 60 minuten

Advertisements

Review: The Kanban Guide for Scrum Teams

Schermafdruk 2018-02-27 09.02.59Daniel Vacaniti and Scrum.org developed The Kanban Guide for Scrum teams.

In this guide we get an explanation how Kanban can help the Scrum team by visualizing work, using lean thinking, product development flow and queuing theory to optimize the flow. Combining Scrum and Kanban is nothing new, we find this for example in SAFe too.

We get a definition of workflow to understand what flow means in a Scrum context. Furthermore the following Kanban practices, used to optimize flow, are explained:

 • Visualization of the workflow – the Kanban Board
 • Limiting WIP – uses a pull system to improve workflow by creating focus, commitment and collaboration
 • Active management of work items in progress – responding to blocked worked items, incoming – out coming rates, completed according to expectations, unclogging work
 • Inspecting and adapting their definition of ‘workflow’ – explicit policies for its process

Using Kanban requires analysis of flow metrics. The following four basic metrics of flow should be tracked:

 • WIP: number of work items started but not yet finished
 • Cycle time: elapsed time when a work item “started” and when “finished”
 • Work Item Age: elapsed time when a work item “started” and the current time
 • Throughput: number of work items finished per unit of time

Not mentioned but a Cumulative flow Diagram (CFD) is a great help when analyzing these flow metrics.

The final part explains the usage of a flow-based perspective in the existing Scrum events making them flow-based by using the metrics of flow.

Conclusion. A simple and easy to read guide to get a better understanding of the added value of using Kanban by your Scrum Teams.

To download: The Kanban Guide for Scrum Teams

2017 Scrum guide revision

Schermafdruk 2017-11-08 10.03.18Yesterday (November 7) Ken Schwaber and Jeff Sutherland presented the Scrum Guide revision.
They started with a brief history of Scrum and explained the essence of Scrum followed by the main part of this webinar. The Scrum Guide 2017 is updated on responses to input from Scrum users.
The following topics were discussed:
 • Uses of Scrum (beyond IT)
 • Refined the role of the Scrum Master (promoting and supporting Scrum by helping everyone understand Scrum theory, practices, rules, and values, within the culture of the organization)
 • Daily Scrum is for inspection and adaption to ensure progress towards the sprint goal (how can we move the backlog to done?)
 • Time-boxes cary a maximum length (the words “at most” are added)
 • Sprint Backlog includes feedback from the sprint retrospective. To ensure continuous improvement, the sprint backlog must contain at least one high priority process improvement identified in the previous retrospective meeting).
In the last part of the session some common misconceptions were addressed:
 • Is Scrum only relevant to software delivery? No
 • Can I release before the end of the sprint? Yes
 • What about DevOps? Already after the first sprints you have to prove the product is viable and will produce value. This asks for an operational environment.
To download the new Scrum guide: www.scrumguides.org
To watch the video of the Scrum Guide Revision Webinar: video of the Scrum Guide Revision Webinar, where you can download the used presentation too.

 

Sent from my iPad

Boek launch: Scaling agile in organisaties – Wegwijzer voor projectmanagers en agile leads

Tijdens het 20ste BPUG seminar vond ook de launch van mijn nieuwe boek plaats. Altijd leuk zo’n mijlpaal en ondertussen al vele enthousiaste reacties ontvangen. Ook hebben wij, Bert Hedeman, Hajati Wieferink en ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om de nieuwe naam van onze organisatie wereldkundig te maken. Het is geen Hedeman Consulting meer maar HWP Consulting om daarmee de complementaire kennis en ervaringen van ons drieën te benadrukken.

20170613_133950

Boek preview

Scaling agile in organisaties gaat over organisaties die stappen willen zetten om teams meer autonomie te geven door besluitvorming decentraal neer te leggen en managementlagen en managers weg te halen om de teams zelforganiserend te laten optreden.

OMS_SCALING_AGILE_v6Business agility (oftewel de vraag: hoe wendbaar is je organisatie) is meer en meer onlosmakelijk verbonden met het bestaansrecht van organisaties. Het snel en accuraat kunnen inspelen op consument- of klantbehoeftes is van levensbelang. Iteratief en incrementeel ontwikkelen biedt betere oplossingen en waarborgen om producten fit-for-purpose te laten aansluiten bij de eisen van klanten; beter dan een watervalaanpak waarbij alle eisen al aan de start gedefinieerd worden en gedurende het ontwikkelproces in principe bevroren blijven.

Vele organisaties hebben stappen gezet om teams meer autonomie te geven door besluitvorming te decentraliseren. Ze hebben managementlagen en managers weggehaald om de teams zelforganiserend te laten optreden. In dit eerste deel komen enkele agile aanpakken van het eerste uur aan bod. Dit betreft agile aanpakken op teamniveau. Daarnaast beschrijf ik wat het betekent als er meerdere teams met elkaar moeten samenwerken.

Kijkend naar zo’n agile team, werkend met Scrum (met voorgeschreven rollen) of Kanban (zonder voorgeschreven rollen), komen de vragen op of er in zo’n constructie met een ontwikkelteam en Product Owner (typische Scrum-rol) nog wel sprake is van een project en of er dus nog wel plaats is voor een projectmanager. Een project is een tijdelijke multifunctionele organisatie, werkend met een start- en einddatum, opgezet om een uniek product of unieke dienst of release van een product of dienst op te leveren, rekening houdend met onzekerheid en onderbouwd door een businesscase, waarbij de juiste mensen voor het projectteam worden gezocht. Er zijn ondertussen verschillende cases bekend van organisaties die alle project- en programmamanagers hebben laten afvloeien en hiervoor in de plaats zijn gaan werken met Product Owners en Scrum Masters.

Zelf ben ik van mening dat het compleet afbouwen van alle project- en programmamanagers een brug te ver is. Wel geloof ik dat het aantal project- en programmamanagers bij veel organisaties sterk kan afnemen, maar er zullen situaties zijn waar toch een beroep op project- en/of programmamanagers gedaan moet worden. Wellicht worden ze dan anders genoemd, maar de rolinvulling zal veel gelijkenis vertonen met die van de project- of programmamanager. Ondertussen word ik gesterkt in dit idee door het feit dat ik organisaties in Nederland toch weer project- en/of programmamanagers zie aantrekken. Hierbij moet ik wel de kanttekening maken dat de opnieuw aangetrokken of overgebleven project- en programmamanagers veel vaker op de relatie zitten (stakeholdermanagement) en dat ze om zaken voor elkaar te krijgen invloed moeten uitoefenen zonder macht te kunnen hanteren.

Dit boek kan dus ook gebruikt worden door meer traditionele projectmanagers die zich een beeld willen vormen wat business agility gaat betekenen voor hun eigen rol. Blijven er traditionele of hybride projecten bestaan (projecten waarbij gebruikgemaakt wordt van zowel tijdelijke als permanente ontwikkelteams en waarbinnen gebruikgemaakt wordt van zowel agile als meer traditionele aanpakken) waarbinnen zij een projectmanagerrol kunnen blijven vervullen? Of is het zinvol dat zij zich binnen de lijnorganisatie meer gaan ontwikkelen in de richting van portfoliomanager, Agile Leader, Integration Manager, Roadmap Manager of Roadmanager, Release Train Engineer, Scrum Master, Agile Coach of Product Owner?

Ik ga in op verschillende agile frameworks die het op organisatiebrede schaal agile gaan werken ondersteunen. Ik schets eerst een handvat om de verschillende agile aanpakken mee te positioneren en vervolgens ga ik in detail in op een aantal van de meest gebruikte frameworks en geef ik een korte introductie van enkele minder gebruikte en minder bekende frameworks.

Ten slotte vergelijk ik verschillende frameworks en sluit ik af met een aantal, soms aan een specifiek framework gerelateerde, aanpakken om een agile framework te implementeren. Verder krijgt u mogelijke valkuilen waar u bij het implementeren van een agile aanpak rekening mee moet houden en antipatronen waar u tegenaan kunt lopen bij het gebruik van een agile framework.

BestellenScaling agile in organisaties

Scrum or Kanban

In one of my previous blogs I wrote about ‘Agility by delivering changes as ‘business as usual’

In that article I showed a picture with different agile methods and frameworks. On the team level I mentioned Scrum, Kanban and DevOps. I came across a blog post from Roman Pichler titled ‘Is Scrum right for your product?’. A nice article explaining when to use Scrum and when to use Kanban, by following a product life cycle from launch via product market fit till the end of life. I added DevOps to his approach in the same product life cycle and will use this to expand my own article. See the animated PowerPoint too.

During the first part of a product life cycle the uncertainty is high and the focus is on goal driven iterations for the first product launch and market fit product. During this part of the life cycle Scrum is a great fit to cope with uncertainty and product iterations developed by the whole team. During the rest of the product life cycle the amount of uncertainty and change gradually declines. Here Kanban is a good fit. User Stories will be realized in a continuous flow by one or more of the individual team members.

When a major product upgrade has to be delivered by the whole team Scrum could be a better choice for that goal oriented iteration, otherwise Kanban stays a good fit.

To avoid the error prone handover and to shorten the time to market the Development and Operations teams can be integrated. Kanban is a good fit for the DevOps team. When to start with DevOps varies.

See: Is Scrum right for your product?

Review: Scrum Magic. Ultimate training guide to the agile framework.

51xkemdtrllDoug Purcell wrote the book ‘Scrum Magic. Ultimate training guide to the agile framework‘ that will help you to pass one of the basic Scrum Master exams.

I would say that with this book you will get a lot of flesh on the scrum bones (as offered by the official Scrum Guide).

To set the scenery the author begins with the explanation of waterfall, agile and kanban and discusses the pros and cons and compares waterfall and kanban with scrum. 

After getting an eagle eye view of scrum including the roles product owner, scrum master, development team and stakeholders we follow the sprint lifecycle planning phase, execution phase, and closing phase.

 • Planning phase: sprint planning and estimation strategies including story points and the comparison with man-hours, planning poker, fist of five and user story best practices
 • Execution phase: daily scrum meeting with dos and don’ts and monitoring progress
 • Closing phase: sprint review with dos and don’ts and group roles, sprint retrospective best practices.

The author starts every time with a bullet list coming from the Scrum Guide and elaborates on the different topics using more detailed theory and own best practices, dos and don’ts and FAQs. You also get for each chapter the used sources (books, websites), and a quiz to help you study the material (in total you get 130 sample questions and a rationale for the answers.

In the appendices you find an overview of different agile certifications as well as project management certifications (the last is unnecessary). The explanation and reference of several agile related websites/blogs is valuable and will trigger you to have a look.

Conclusion

If you want to go for a scrum master certification this book is definitely worth to read and practice the questions and using the rationale to really understand and prepare yourself for the examination. If there is no need for certification this book will still be useful to get a practical understanding of using Scrum.

To order: Scrum Magic

Book review: Agile Project Management and Scrum v2

front-cover-webIn two of my previous posts I wrote about DSDM and UX Design and Agile Project Management and Scrum v2. This is another little book in the same style. And this booklet too can be read as an addendum to DSDM’s Agile Project Management Framework.

Andrew Craddock is the author of the book ‘Agile Project Management and Scrum v2‘.

The booklet starts with a comprehensive overview of Scrum based on the Scrum guide 2013 and an explanation of the Agile manifesto.

Next we get an overview the combined AgilePM / Scrum process framework. The project delivery context is based on AgilePM and the evolutionary development context is pure Scrum.

In this combined framework we see the following changes / additions in comparison with the original AgilePM framework:

 

AgilePM AgilePM/Scrum
Process Evolutionary Development Scrum Development
Product Prioritized Requirements List Product Product Backlog

 

Timebox Plan and Timebox Review Record Sprint Goal, Sprint Backlog and Sprint Review Record
Roles adding the PO, SM roles

An enhanced Scrum two-week Sprint contains some minor embellishments to the standard Sprint:

 • In comparison with a standard Sprint we now see a split in two parts: Refinement (7 days) and Consolidation (2 days).
 • Within the Consolidation part we see a Consolidation Scrum to confirm progress to date and to explain what will be ‘Done’ by the end of the Sprint.

A new event, the Project Planning Event, is added. This event takes place at the boundary of timeboxes and can be used, by project stakeholders, to influence the the work of the Scrum Team without compromising the way Scrum is used.

Dia1

All roles are explained within this combined framework with special attention for the Product Owner role including relationships and interactions with the Technical Coordinator, PM, Business Visionary, Technical and Business Advisors and the Development Team.

Final paragraphs explain the usage of multiple Scrum Teams, Regulatory, and financial governance, the usage of Barry Boehm’s Cone of Uncertainty and some optional techniques (MoSCoW prioritisation, Facilitated Workshops and Modelling).

Conclusion: For those who are using AgilePM in combination with Scrum this is a must read. It gives a nice overview of the changes and a good explanation of the PO role including all relationships and interactions.

To order: Agile Project Management and Scrum v2

This is the last post in a series of three. DSDM and UX design was the first and Agile risk management and DSDM the second.