Tag Archives: Cynefin

Recensies: Het bochtenwerk van de opdrachtgever en Schaalsprongen in de opdracht

Van Edwin van Dieën Kreeg ik bijgaande eerste twee publicaties Het bochtenwerk van de opdrachtgever en Schaalsprongen in de opdracht uit de Kennedy-reeks over goed opdrachtgeverschap. Naar John F. Kennedy vernoemd omdat zijn moon speech (1962] symbool staat voor inspirerend leiderschap en dat kunnen we zien als een sleutelcompetentie van opdrachtgeverschap.

Het bochtenwerk van de opdrachtgever

9789082061611-480x600De eerste publicatie Het bochtenwerk van de opdrachtgever is geschreven door Herman Walta. Geen theorieboek, geen business roman maar een toneelstuk (sketch) over opdrachtgeverschap. Deze sketch is voor het eerst opgevoerd tijdens de IPMA Parade (2012).

In het stuk volgen we een wethouder Onderwijs die als opdrachtgever optreedt bij de bouw van een nieuwe basisschool. In vijf bedrijven krijgen we verschillende dilemma’s en keuzes voorgeschoteld en zien we de consequenties van de gemaakte keuzes waarbij de wethouder steeds verder uit de bocht vliegt. Hierbij staan de vijf bedrijven voor: het goede begin ofwel het besluit tot bouwen, ik ben goed dus ik ben gulzig, als u haast heeft, neem geen tijd, uit de bocht! En ten slotte nog verder uit de bocht.

Een korte leesbare en aansprekende tekst waarin duidelijk wordt dat een opdrachtgever een project kan maken of breken. Prima bruikbaar voor opdrachtgevers in spé die voor hun eerste opdracht staan.

Bestellen: Het bochtenwerk van een opdrachtgever

Schaalsprongen in de opdracht

9789082061628-480x600In het boek Schaalsprongen in de opdracht, geschreven door Edwin van Dieën, wordt een link gelegd met het Cynefin model van Snowdon waarbinnen de auteur verschillende vormen van opdrachtgeverschap positioneert. Daarnaast wordt ook het situationeel leidershapsmodel van Hersey en Blanchard binnen het Cynefin model geplot.

De auteur schetst de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aan de hand van het zandloper-model. Informatiestromen lopen van boven (de opdrachtgever) naar beneden (de opdrachtnemer) en terug waarbij de opdrachtgever de ruis van boven filtert en de opdrachtnemer niet alle details naar boven stuurt. Dit model wordt vervolgens geprojecteerd in de kwadranten van Cynefin model:

 • Simpel (klus): Opdrachtgever rol is heel beperkt, de opdrachtnemer voert uit
 • Gecompliceerd: Opdrachtgever beslist over oplossing, opdrachtnemer stelt oplossing voor en realiseert
 • Complex: stuurgroep (coalitie) die de rol van opdrachtgever invult
 • Chaos: opdrachtgeverschap zal gedurende de looptijd van het project door verschillende (combinaties van) personen worden ingevuld

Persoonlijk had ik een andere keuze gemaakt met de positionering van opdrachtgeverschap waarbij ik de rol van opdrachtgever gedurende de looptijd van een project in principe bij één persoon houd. In het gecompliceerde domein passen aanpakken zoals PRINCE2 prima waarbij een stuurgroep uit opdrachtgever, sr gebruiker(s) en sr. Leverancier(s) bestaat. In het complexe domein kan je, je juist afvragen of een agile aanpak (experimenteren) met veel decentrale besluitvorming, dus kleine stuurgroep niet beter werkt. In het chaos domein zou ik nog steeds voor één opdrachtgever bijgestaan door anderen gaan, waarbij juist de opdrachtnemer in de tijd kan wisselen (eerst opdrachtnemer om de crisis te stoppen dan een andere opdrachtnemer om puin te ruimen en dan iemand om op te bouwen).

Het tweede gedeelte van het boek koppelt situationeel leiderschap van de opdrachtgever wederom aan de kwadranten van het Cynefin model.

 • Simpel: Delegeren
 • Gecompliceerd: hier passen we, in lijn met de situatie, de bijbehorende stijl van leiderschap toe
 • Complex: hier vragen we van de opdrachtgever om de vier verschillende leiderschap stijlen tegelijkertijd toe te passen
 • Chaos: hier stelt de auteur dat de assen van taakbekwaamheid en motivatie verder doorlopen

Ik vind de opsomming wat gezocht en snap de weergave van het model binnen chaos niet. M.i. kan je afhankelijk van de situatie aan de hand van het model van Hersey en Blanchard de bijbehorende leiderschapsstijl bepalen en naarmate het project complexer wordt zal je vaker binnen dat project als opdrachtgever een andere leiderschapsstijl moeten kiezen.

Kortom een mooie poging om opdrachtgeverschap en stijlen van leidinggeven te positioneren in het Cynefin model maar persoonlijk hecht ik meer waarde aan de wijze waarop besluitvorming tot stand komt binnen de vier kwadranten van het Cynefin model:

 • Simpel: waarnemen – categoriseren – reageren
 • Gecompliceerd: waarnemen – analyseren – reageren
 • Complex: uitproberen – waarnemen – reageren
 • Chaos: handelen – waarnemen – reageren

Neemt niet weg dat ik de Kennedy-reeks een mooi initiatief vind en ik hoop dat er nog vele interessante delen mogen verschijnen. Naar wat ik begrepen heb zullen mogelijke volgende publicaties ingaan op paradigma’s rond opdrachtgeverschap en talentontwikkeling bij opdrachtgevers.

Bestellen: Schaalsprongen in de opdracht

PRINCE2 Agile webinar recordings

Friday February 12th, I gave, on request of Fortes Solutions, the PRINCE2 Agile lecture twice (NL, EN). In total approximately 600 persons registered for these webinars. Due to the webinar system limitations we had to disappoint 150 people. I am sorry for that. The good news is that both sessions are recorded. In these 45 minute lectures I gave a brief overview of the new PRINCE2 Agile framework. The attached picture shows in a glance the overview of this new framework and showing the topics I discussed: PRINCE2 2009 version, Scrum, Lean startup and kanban, the behavior aspects, the usage of the Agilometer and the Cynefin framework as well as fixing and flexing of the six project control parameters.

Dia5

The first recording is my lecture in English and the second one is in Dutch.


If you want to know more about PRINCE2 Agile feel free to enroll for one of our PRINCE2 Agile training classes. The next one will start in April in Hilversum, Netherlands. See: Hedeman Consulting.

PRINCE2 Agile, a first overview

During the last Gartner PPM Summit, 8 and 9 June 2015, in London, it was confirmed again. “One size does not fit all” is true in the world of projects too. Are reliability and cost the most important or are we going for brand awareness, sales and customer experience? Do we have to deal with long-term or short-term contracts? Is the focus on IT only or enterprise-wide? Are we talking about frequent or a limited number of deliveries within short or long lead times? Many debates we see in the media, PRINCE2 versus Agile, Scrum only but what about governance or the business case? The answer from Axelos is PRINCE2 Agile that combines the best from both worlds to carry out a project properly.

Introduction

PRINCE2 Agile includes both the existing PRINCE2 as the agile way of thinking. The agile way of thinking must be seen as agile behaviour, concepts, frameworks, focus areas and techniques. The existing PRINCE2 principles, processes and themes remain, but should be tailored using the agile way of working and the project itself. PRINCE2 Agile searches for the best of both worlds where the emphasis lies in the use of PRINCE2 within project direction and project management and the agile approach in the product delivery. Depending on the project situation you can apply more or less of the PRINCE2 or agile way of thinking. See Figure 1.

Dia05Figure 1. Mixing of PRINCE2 and Agile

six project control parameters: PRINCE2 uses six project control parameters: time, cost, scope, quality, risks and benefits. All six have their own tolerances. PRINCE2 Agile recognizes the same six project control parameters except that within an agile approach time and cost are fixed (no tolerance), quality and scope can be partially flexible (no tolerances for the essential criteria and products) and the risks and benefits can be fixed or flexible (tolerances in consultation between the project manager and the project board).

The reasons for flexing are explained by the five targets:

 1. Be on time and hit deadlines
 2. Ensure the required quality
 3. Embrace change
 4. Keep the team stable
 5. Accept that the user doesn’t need everything

In the following paragraphs I explain how the principles, themes and processes can be customized to incorporate the agile way of thinking.

Principles

The seven PRINCE2 principles remain. However PRINCE2 Agile adds five behavioural components to it:

 • Transparency – regarding the progress of the project.
 • Collaboration – between the project team members and stakeholders.
 • Rich Communication – consultation over email, visualization over text.
 • Self-organization – empower and facilitate the project team.
 • Exploration – curiosity over obeying the rules.

The processes

Starting up and initiating the project: Make during starting up a project, an initial estimate how far you can go with embedding the agile way of working in the project. To perform this agile risk assessment, PRINCE2 Agile developed the Agilometer. This evaluation must be repeated during the initiation stage and the various stage transitions.

Agilometer: The Agilometer consists of six key areas to be used in the assessment of the application of agile within the project. The six key areas are:

 • Acceptance of agile;
 • Advantageous environmental conditions;
 • Ability to work iteratively and deliver incrementally;
 • Ease of communication;
 • Level of collaboration;
 • Flexibility on what is delivered.

The project manager performs this analysis and looks for each key area for possible or necessary improvements and gives insight how agile the project can be established. So, it’s not a matter of yes or no. It also makes no sense to calculate an average of the six sliders. This Agliometer is comparable with the agile project questionnaire from DSDM.

During Start up and Initiating the project it’s key to find the right balance between the risks associated with the project and the level of detail the issues should be sorted out beforehand. The aim should be to maximize the freedom to steer the project during the implementation of the project. Sometimes within agile they call Starting up and Initiating the Project stages, sprint zero or the discovery phase. The Project Product Description is then referred to as the project backlog.

Cynefin model: PRINCE2 Agile uses the Cynefin model from Snowden to determine the level of uncertainty and thereby what the most logical approach and management of the project. The Cynefin model identifies five domains:

 • Obvious: clear cause-effect relationship
 • Complicated: cause-effect relationship is not clear
 • Complex: cause-effect relationship can only be explained in retrospect
 • Chaotic: cause-effect relationship can’t be indicated
 • Disorder; unclear to which domain the change belongs.

With clear cause-effect relationships there is usually a simple project or ‘business as usual’. Projects we find especially in the complicated and complex domains. The more complex in its environment the more an agile way of working is desirable. If the cause-effect relationship can’t be indicated, then a process approach is the most appropriate approach.

Directing the project: With ‘business as usual’ the product owner directs the agile process. In a project environment, we see the PRINCE2 roles of executive (sponsor), senior user and senior supplier. For simple projects, some of these roles can be merged, e.g. the executive and senior user role.

In all cases it is important that collaboration is based on trust, and that therefore there is no blame culture. Management by exception is than characterized by empowerment and rich communication.

Controlling a stage / Managing product delivery: Within PRINCE2 Agile it is possible that there are no stages but only time boxes, whether inside releases or increments. Releases or increments can also be defined as stages, if at the end of which an explicit go / no-go decision is planned. It is important to plan around the functions (sub-products) and use flexible work packages that emphasize that teams are as much as possible self-organizing, communicating rich and make management by exceptions possible. Focus is on the result to be delivered, so the scope and quality criteria and the control of the agile related risks. The Controlling a Stage is characterized by transparency, collaboration and rich communication, self-organization and flexibility.

To have frequent releases makes it possible to harvest benefits as early as possible, obtain fast user feedback and reduce risk. It provides confidence that the project will deliver and it will help to obtain and retain the stakeholders’ interests. Small releases are often easier to take into production. Of course, the releases needs to be planned so that it is clear when which of the functions (sub-products) are delivered.

Manage a stage boundary: During managing a stage boundary (increments or releases), it is important to assess how much is produced, which what quality and what benefits have been or may be harvest. In addition, an assessment of the agile way of working, and determine if the method used must be adjusted. This corresponds to the retrospective in Scrum. Of course, this step should take place with as little as possible ceremony.

Closing the project: Within agile there is not much described on the formal closure of a project. Usually there are already several interim products delivered. PRINCE2 Agile emphasizes on the following activities that may or may not be conducted in workshop form. Rate the final outcome with respect to the original plan. Agree on the formal user acceptance. Evaluate the process as well as the usage of agile in the project. Finalize the required documentation. Transfer the result formally to the customer.

Themes

All themes within PRINCE2 can be found in PRINCE2 Agile. Some topics are within the agile way of working more important than others.

Business justification: The business case for the entire project is drawn up during Starting up / Initiating the project and updated at the end of each stage. It must also clearly define the minimum usable product, based on the prioritized list of requirements (must-haves). The added value of the individual functions will be prioritized in the different timeboxes. A requested function or feature that adds no value to the organization will not be realized.

Organization: The known roles of executive (sponsor), senior user and senior supplier still exist in an agile project but from a user perspective often expanded with the role of Business Ambassador (DSDM) or Product Owner (Scrum). The Project Manager has a more facilitating role than a managerial role (servant leader). Depending on the self-organizing ability of the development team and the Agile method used, the role of Team Manager can be filled formally, or by a Scrum Master (Scrum), or be fulfilled by the team as a whole. For the Project Manager, it is important that he has at least a point of contact in the team and that in the team someone from the user side is involved (business ambassador or product owner).

If the project consists of only one agile team, then a simple agile approach with one product owner and scrum master suffice. Consists the project of more teams than the different product owners and scrum masters must tune their work and progress (scrum of scrums).

Plan: A project is finite. For each project there must be a planned end date. Therefore you need an overall project plan. This also distinguishes the agile project approach to agile maintenance approach as part of business as usual. The project plan to support the agile approach, however, should be limited to the main topics/functions. It has to be just sufficient to be able to determine the total duration and the total budget, assuming sufficient (flexible) tolerances within the to be requested functionalities. Per increment or timebox the project plan will be more detailed. Within an agile approach the time and cost tolerances are set to zero and the flexibility will be found in the tolerance of the functionalities.

PRINCE2 Agile prescribes no mandatory planning technique and no planning approach. From the agile way of working it is appropriate to establish the project plan empirically in consultation with the project team and set the various timebox plans by the delivery team themselves. These delivery teams can make use of a simple scoring system such as planning poker, or T-shirt planning.

Progress monitoring: As with the PRINCE2, PRINCE2 Agile focuses on the product to be delivered. However, PRINCE2 Agile is less about whether it will succeed to deliver the product as defined within the given time horizon, but how much functionality can be completed within the given time horizon. For progress reporting at project level you can make use of stand-up meetings, information radiators, team boards and visual burn-down or burn-up charts that are used at the team level. In addition agile teams frequently make use of the concept of velocity. This is a measure of the production of the development team in a certain period of time (timebox), with which one can also determine the extent to which a team learns, and hence can realize more in the course of time.

Risk Management: Risk management gets less attention Within PRINCE2 Agile because many project risks are already minimized by the agile approach. But due to a possible discrepancy between the agile approach and more conditioned environment new project risks can be introduced too. In order to identify these risks, the Agilometer is introduced. As a result the project approach can be tailored to accommodate the given situation as showed in the Agilometer. PRINCE2 Agile uses the five behavioural components to control possible project risks too.

Quality: Within PRINCE2 Agile is important to develop a less formal quality management strategy, but you still need to capture it: what and how is tested within the development teams and what, how, and by whom will be tested at the end of the time boxes. Within the Project Product Description we find the description of the needed necessary changes in the organization based on the result to be delivered. Further, the acceptance criteria and the “Definition of Done” are central to the quality theme. Quality criteria of the requested products can be found in the product descriptions on the project level and in the user stories at the team level.

Change management: PRINCE2 Agile embraces change. The more changes, the better the product is likely to be connected to the company strategy and the greater the user involvement, and thus the probability of acceptance of the product. It is important to make a distinction between the changes in the officially fixed configuration (project product description), which should be monitored formally at project level and the further elaboration of that configuration within the development team and user representatives (informal). Adding new parts means that those new parts needs to be exchanged for other less important parts (trading), because there are no time and cost tolerances within agile projects.

Lean start-up: Within the philosophy of embracing change, PRINCE2 Agile also introduces the principle of lean start-up. Lean start-up focuses on learning and act accordingly. Try as fast as possible (fail fast). But take as soon as possible (parts of) products in use, and learn from them. The product that processed most of the learning experiences, usually delivers the most value.

Agile and supplier contracts

Agile in combination with strict supplier contracts remains a challenge for many. Within PRINCE2 Agile this problem is worked out in a clear manner and therefore also provided various guidelines. Useful recommendations are:

 • Focus is on the end result (outcome) and not on the final product (output);
 • Define the level of user participation during the project;
 • Describe, in terms of time, important delivery milestones (sprints and / or releases);
 • Include a clause that the project board may decide to stop prematurely;
 • Take a bonus / penalty clause on the basis of the quantity of delivered end result;
 • Define global requirements and prioritize them. Detailed requirements will ask for too many adjustments during the project;
 • Keep the contract as simple as possible (depends on mutual trust).

Agile Frameworks

PRINCE2 Agile discusses the use of the Scrum and Kanban frameworks and related techniques such as user stories, MoSCoW prioritizing, frequent releases, planning poker and T-shirt estimation extensively.

A Dutch version of this article will be published in due course (IPMA Projectie).

PRINCE2 Agile in one picture

In one of my previous posts I already gave some preliminary facts regarding the new PRINCE2 Agile framework. See: preliminary facts 

In this post you get a simple overview regarding PRINCE2 Agile. This framework is based on blending PRINCE2 and agile together. PRINCE2 is strong in the areas of project directing and project management and agile is strong in the area of product delivery. It’s not a matter to chose between PRINCE2 or agile but to decide how far you can go using specific agile ways of working by tailoring the PRINCE2 approach. The new framework offers the Agilometer to understand how far you can go using agile. Together with the usage of the Cynefin framework created by David Snowden you must have a good view how to blend PRINCE2 and agile.

Dia5

For the PRINCE2 part this new framework is based on the existing PRINCE2 2009 version. For the agile part they use The definitive guide to scrum by Ken Swaber and Jeff Sutherland (integral copy included in the manual) and material based on The lean startup by Eric Ries and Kanban – Successful evolutionary change for your technology business by David Anderson (see book review).

Besides these frameworks you can also find explanation of behaviour in the areas of collaboration, self-organisation, transparency, rich communication and exploration.

In a next post I will give a summary of PRINCE2 Agile based on the official PRINCE2 Agile manual.