Tag Archives: tribe

Recensie: Teams door het vuur

9789024400966-480x600Rob Evers heeft het boek Teams door het vuur – 9 krijgsmachtlessen voor managers geschreven. Het is ondertussen al een jaar of zeven oud maar is nog steeds waardevol bij het bouwen of begeleiden van teams of tribes. De auteur introduceert het vuurwiel waarin de balans gezocht wordt tussen actie, reflectie en teamgevoel als aanjager voor de organisatie dynamiek. Uitgangspunt zijn de, in de krijgsmacht, opgedane lessen en ervaringen van de auteur. Deze lessen zijn vervolgens vertaald naar de beroepspraktijk.

In het boek staat het vuurwiel centraal en iedere pijler (actie, reflectie en teamgevoel) wordt in drie lessen onderverdeeld waarbij iedere les haar eigen hoofdstuk krijgt. Ieder hoofdstuk begint met een case en de daaruit te trekken lessen. Deze lessen worden uitgebreid beschreven aan de hand van ervaring en theoretische modellen. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf Van compagnie naar company waar de krijgsmachtlessen worden vertaald naar het bedrijfsleven.

Dia1Te downloaden: QRC Teams door het vuur

In deel 1 staat actie centraal. Hier bevinden we ons in het vuur van de strijd waar we op elkaar moeten letten, elkaar vertrouwen en begrijpen. Deel II beschrijft reflectie, hier het vuur van de smid genoemd. Als je jezelf niet leidt, kan je ook de ander niet leiden of inspireren. Door met elkaar te denken (gedachten lezen, voorspellen, intuïtie, ratio en kritisch blijven) en elkaar te verbeteren (aanpassen, wendbaar zijn, leren) ben je als team tot veel meer in staat. In het laatste deel staat het teamgevoel, het kampvuur, in de spotlights. Met elkaar blijven (kameraadschap, broederschap, vriendschap), daarbinnen je eigen plek innemen en verkrijgen middels rituelen rond opnemen en afstoten, en lef en moed hebben. Waarbij moed aan de hand van de ster van moed beschreven wordt (vertrouwen, groepsintegratie, overtuigen, persoonlijkheid, fysieke fitheid, training, en leiderschap).

Conclusie: Een goed boek over leiderschap en teamvorming dat je kan helpen bij het bouwen of begeleiden van teams of tribes. Als ik het boek Gooi het roer om! van David Marquet (kaptein op de kernonderzeeër USS Santa Fe die ook zijn krijgsmachtlessen deelt) ernaast leg dan zien we overeenkomsten, aanvullingen maar ook verschillen. David Marquet benadrukt het leider-leider model waar Rob Evers spreekt over opdrachtgerichte commandovoering, effectieve bevelen geven en beslissingen nemen meer passend binnen het leider-volger model.

Bestellen: Teams door het vuur – 9 krijgsmachtlessen voor managers

Review: Tribal Leadership

9780061251320-480x600Dave Logan, John King, and Halee Fischer-Wright wrote the book Tribal Leadership – Leveraging Natural Groups to Build a Thriving Organization.

We probable are all familiar with Tuckman’s stages of group development and this book describes a model to explain how tribes (small company, 20-150 people, Dunbar’s number) or a tribe of tribes (large company) can or have to follow the five tribal stages to become a high performing tribe or thriving organization.

In the first stage we see people cluster together, and their behaviour expresses despairing hostility, such as in a gang (communication: “life sucks”).

In the second tribal stage we see a person separate from others who seem to have some power that they lack and their behaviour is characteristic of being apathetic victims (communication: “my life sucks”).

In the third stage we see a person who is connected to others in a series of two-person relationships, where they attempt to outperform one another and striving for dominance (communication: “I’m great”).

QRC Tribal leadershipTo download: QRC Tribal leadership

The fourth and fifth tribal stages are the places to be. In the fourth stage, the person forms structures called triads, in which they build values-based relationships between others and established a noble cause. When people at stage four cluster together, they radiate tribal pride (communication: “we’re great”). The last stage shares the same characteristics of stage four, except that there is no “they”. As a result, these people form ever-growing networks with anyone whose values resonate with their own (communication: “life is great”). Once the situation changes, the culture regresses to stage four, where it can move forward once a new opportunity arises or is engineered.

The book contains four parts:

  • The first part focusses on the tribal leadership system. What are corporate tribes and the five tribal stages.
  • In Part II we get an explanation what your journey as a leader could look like, leading others through the stages, starting in stage one – on a verge of a meltdown, via stage two where we see disconnected and disengaged people and stage three, the wild, wild west. And finally you must have your own the tribal leadership epiphany, your own awakening, before you can make the step into stage four to establish tribal leadership.
  • Part III describes what it means to own tribal leadership and stabilize stage four. Core values and a noble cause are essential as well as triads and networking. This part ends with a guide on strategy starting with the core values and noble cause, what we want (outcomes), what we have (assets) and what we will do (behaviours) as well as test questions.
  • Part IV, the last part, gives insights in vital work communities.

In every chapter we get coaching tips and technical notes and many, many real life cases to give in-depth insights. For every stage we get a summary and leverage points for a person in that stage and success indicators for you as a tribal leader.

Conclusion: Great book to understand the dynamics of organizational behaviour and what it means to build high performing tribes or thriving organization and become a real tribe leader. It’s not an easy read but at the end you have many real life cases to help you to make your next step when building or optimizing productivity of your organization or tribe.

To order: Tribal Leadership

On their website you can download a lot of tools: www.culturesync.net