Tag Archives: P2MM

Volwassenheidsmodellen – stap voor stap met P3M3

Dia1Afgelopen week hebben Bert Hedeman en ondergetekende een presentatie verzorgd op het 16e BPUG seminar ‘De wendbare organisatie’. Tijdens deze presentatie zijn wij ingegaan op de meest gehanteerde volwassenheidsmodellen, wat deze modellen meten en wat bepaalt een volwassenheidsniveau? Vervolgens zijn we ingezoomd op een aantal door ons uitgevoerde volwassenheids-onderzoeken waarbij we inzicht gaven in de aanpak, het proces, resultaten, ‘lessons learned’ en vervolgakties. Met als achterliggende gedachte dat het gebodene inzicht en handreikingen biedt om ook naar de eigen organisatie te kijken.

Bijgaand een artikel en de presentatie.  artikel_hedemanconsultingpresentatie_hedeman_portman. We horen graag jullie ervaringen met het toepassen van volwassenheidsmodellen.

P2MM Quick Reference Card

In the previous blog I created the P3M3 Quick Reference Card. The P3M3 has a little sister called P2MM (PRINCE2 Maturity Model). P2MM is derived from the P3M3. A previous  version of the P2MM only had the first three levels but now it has the same five levels as P3M3. You can use it to assess your current adoption of PRINCE2 and put in place improvement plans with measurable outcomes based on best practices. You could also use this model together with the P3M3 model and use P2MM in place of the PjM3 part of P3M3.

As stated last time there are several project management maturity models. I came across some more and in future blogs I will show some more QRCs:

  • CO: Portfolio, Programme, Project Management Maturity Model (P3M3)
  • CO: PRINCE2 Maturity Model (P2MM), derived from P3M3
  • PMI: Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)
  • The PMO Maturity Cube
  • SEI: Capability Maturity Model (CMMi)
  • ITSMF: IT Service Management Capability Maturity Model (ITSM-CMM), aligned to ITIL
  • PPM Maturity Model (Gartner, Program and Portfolio Management Maturity Model) ranging from level 1 (reactive) to level 5 (effective innovation)
  • KPM3 (Kerzner Project Management Maturity Model, ranging from level 1 (common language) to level 5 (continuous improvement)

In this blog post I show you a quick reference card of the P2MM model. You can see the similarities with the P3M3 QRC. In a next one I will go into the coming version of the OPM3 model from PMI and the PMO Maturity Cube. To download: P2MM (QRC, 130316) v1.0

Dia1