Tag Archives: BM

Boek recensie: Batenmanagement draait om mensen

UnknownUnknownNet het boek Batenmanagement draait om mensen, hoe je veranderinitiatieven naar duurzaam succes stuurt van Michiel van der Molen gelezen. Het boek is vlot geschreven en heeft een verfrissende opmaak. Gebruikmakend van zijn eigen in het boek vermelde tweet is het boek als volgt samen te vatten: “Batenmanagement verbindt mensen om de voordelen van een verandering te realiseren: gericht op het doel maar wendbaar in de uitvoering.”

Het boek is onder te verdelen in een aantal blokken. Het eerste blok geeft inzicht in de essentie van batenmanagement. Hoe realiseer je financiële en niet-financiële baten. Hoe overbrug je de kloof van strategie naar uitvoering, hoe laat je verschillende disciplines met elkaar samenwerken en focussen op het doel van de verandering. Het tweede blok, de kern van het boek, gaat over het toepassen van batenmanagement op een veranderinitiatief. Het omvat een drietal hoofdstukken waarin Michiel je aan de hand neemt om vanuit het doel en de belanghebbenden via (eind)baten, veranderingen uiteindelijk bij producten (als output van projecten) te komen. De visuele weergave hiervan wordt het batenmodel genoemd. Vervolgens wordt aangegeven hoe je van het batenmodel naar de batenrealisatie kan komen. Op verschillende plaatsen in het boek geeft Michiel aan waar handig gebruik gemaakt kan worden van workshops en welke vragen aldaar gesteld kunnen worden. Het derde blok gaat in op het belang van bateneigenaarschap en hoe je batenmanagement in je eigen organisatie kan invoeren en welke rollen, waaronder de benefits facilitator, daarbij onderkend kunnen worden. Ten slotte laat Michiel de aansluiting zien met de standaardwerken op het gebied van batenmanagement: Benefits realisation Management.  Practical guide to achieving benefits through change (Bradley, 2010) en de uitgaven in de best practice reeks: Managing Successful Programmes (MSP, 2011) en Managing Benefits (MB). Optimizing the return from investments (Jenner 2012). In een bijlage krijg je een aantal tips om batenworkshops te leiden.

Door het gehele boek heen wordt gebruik gemaakt van een casus Intereurope Insurances waarin de link tussen theorie en praktijk wordt gelegd.

Naast het boek is er ook een los aan te schaffen werkset Batenmodellering verkrijgbaar. Deze werkset geeft je een kaartje met tips voor interactieve batenmodellering en een 200 zelfklevende memobriefjes (100 groene Benefit/Baat, 20 rode Disbenefit/Last, 50 witte Change/Verandering en 30 gele memobriefjes Enabler/Product). Eerlijk gezegd, vind ik deze werkset wat teveel van het goede. Post-its in verschillende kleuren werkt net zo goed. Neemt niet weg dat het boek Batenmanagement draait om mensen het aanschaffen meer dan waard is. Ben je betrokken bij een transformatie of ander soortig programma of sta je op het punt om batenmanagement in je organisatie in te voeren dan is dit boek een must.

In bijgaand plaatje heb ik een stelling uit het boek ter harte genomen. ‘Wat je niet eenvoudig hebt gemaakt, kun je niet duidelijk maken en wat niet duidelijk is, zal niet gedaan worden.’ (Bungay): batenmanagement (batenkaart, 130526) v1.0

Dia1

Bestellen:Batenmanagement draait om mensen