Tag Archives: artikel

PRINCE2 Agile

PRINCE2 Agile Projectie 04-2015Tijdens de laatste Gartner PPM Summit, 8 en 9 juni 2015 in Londen werd het nog eens bevestigd. ‘One size doesn’t fit all’, geldt ook in de wereld van projecten. Zijn betrouwbaarheid en kosten het belangrijk- ste of gaan we voor merkbekendheid, omzet en klantenbeleving? Hebben we te maken met langdurige of kortlopende contracten? Is de focus IT of juist organisatiebreed? Hebben we het over veelvuldige of een beperkt aantal opleveringen binnen korte of langere doorlooptijden? Vele debatten zien we in de media, Agile versus PRINCE2, alles Scrum, maar hoe zit het met de governance? Het antwoord van Axelos is PRINCE2 Agile waarin het beste vanuit beide werelden wordt ingezet om een project goed uit te kunnen voeren. Download: PRINCE2 Agile artikel Pro_2015-04

Zie ook mijn (Engelstalige) posts over PRINCE2 Agile waarin facetten uit PRINCE2 Agile worden beschreven zoals Lean Startup, Kanban etc.