Tag Archives: agility

Recensie: Agile

9789462762770-480x600Tijdens de laatste vakdag van KWD Resultaatmanagement sprak ik Rini en hij liet vol trots, en terecht, een geprint exemplaar van zijn nieuwe boek zien. Ook liet hij mij zien dat hij in zijn nieuwe boek drie van mijn boeken aanbeveelt als je meer over agile wilt lezen. Waarvoor uiteraard dank. Tijdens de vakdag gaf Rini een inspirerend betoog over duikboten en dolfijnen als metafoor voor agile werken. En als ik de geëmbosseerde dolfijn op de voorkant van het boek zie staan dan kan het niet anders dat ik het inspirerende betoog terug ga vinden!

In 20 hoofdstukken laat Rini je zien dat agile een mindset is die makkelijk te begrijpen is, maar in het begin erg lastig is om toe te passen.

 • agile dolfijnin het waarom, wat wanneer en hoe van agile komen we al direct de mooie duikboot-dolfijn metafoor tegen. Verder een aantal conceptuele denkfouten die agile oplost. Agile is een mindset uitgewerkt in 4 waarden en gedefinieerd door 12 principes en praktisch gemaakt in tientallen aanpakken (n.b. zie mijn boek Scaling agile in organisaties) en geïmplementeerd via oneindig veel practices. Tenslotte krijgen we aan de hand van de Stacey matrix inzicht wanneer je beter wel of juist niet agile werken moet hanteren (n.b. vergelijk het Cynefin model van Snowden)
 • Gaat het de juiste kant op biedt zeven vragen om te kijken hoe agile men is en daarnaast het nut van metrieken zoals velocity, happiness, waarde, energie, productiviteit en focus
 • In wendbaar door afmaken krijgen we zes praktijkmaatregelen om het werk sneller te maken: stel afmaken centraal, opknippen en losmaken, veel en kleine releases, alles automatiseren, volstrekte onafhankelijkheid en meet impact en opbrengsten.
 • In gevaren van agile krijgen we er acht voorgespiegeld waaronder agile werken is moeilijker dan het lijkt en de eisen aan een product owner zijn onrealistisch. Ook worden zeven misvattingen over agile uitgewerkt zoals bijvoorbeeld documentatie is bij agile niet meer nodig en agile teams hebben geen management nodig
 • In scrum of agile? wordt Scrum beschreven
 • Is agile haastwerk? geeft zeven redenen waarom agile juist kwaliteit afdwingt: ritme en regelmaat, kwaliteit is expliciet en staat vast, continu leerproces, waarde als stuurinstrument, geen grote projecten meer, automatisering van kwaliteit en autonome teams. Verder legt de auteur het belang van de Definition of Done uit
 • Agile transformaties biedt acht in de praktijk ruimschoots bewezen stappen: voer een initieel assessment uit, formuleer het waarom en de urgentie, werk een blueprint uit, bepaal de veranderstrategie, maak een transformatie-roadmap, voer de roadmap iteratief uit in sprints, meet en reviseer de roadmap en als laatste stap integreer via governance en cultuur
 • In valkuilen van agile transformaties worden zeven valkuilen beschreven waaronder het niet onderkennen van het belang van een nieuw ritme, angst om fouten te maken en alleen aandacht geven aan het proces
 • Agile cultuur biedt zeven maatregelen om een agile cultuur te bewerkstelligen: focus op het waarom, verander de context, stel zelfmanagende teams centraal, maak cultuur expliciet, wees zelf de cultuur, werk volgens een vast ritme en stimuleer dienend leiderschap. En maakt het meetbaar aan de hand van een aantal stellingen
 • Agile leiderschap gaat over het eigenaarsmodel met de twee dimensies vrijheid en volwassenheid en zeven stappen om een eigen eigenaarschap-model te maken. Ook vinden we hier een samenvatting van Rini’s businessroman De Bijenherder.
 • In agile besturing en structuur zeven maatregelen of aanbevelingen om te komen tot een agile governance zoals het werken met vast teams en het plannen van werk i.p.v. de mensen. Verder krijgen we hier een aantal voorbeelden van rigoureuze governance-aanpassingen zoals het stoppen met uren schrijven en het opsplitsen in minibedrijven (vgl. de cel-filosofie van Eckart Wintzen)
 • Product owner valkuilen presenteert negen valkuilen zoals het erbij doen, mandaat veronderstellen en op alles ja zeggen. Verder zeven zaken waarmee succesvolle product owners zich onderscheiden van een hun minder succesvolle collega’s zoals het op vele manieren nee kunnen zeggen (in febr. 2019 verschijnt 50 tinten nee – Effectief stakeholdermanagement voor de Product Owner door Robbin Schuurman en Willem Vermaak)
 • Kwaliteit door autonomie licht zeven maatregelen toe om kwaliteit bij agile te verhogen zoals alle kwaliteitschecks automatiseren en afhankelijkheid van externe partijen wegnemen
 • Hyper productieve agile teams beschrijft zowel vier randvoorwaarden voor hyperproductiviteit als zes manieren om agile teams hyper productief te maken
 • In agile op grote schaal komen zeven aandachtspunten voor het schalen van agile naar voren en een toelichting op SAFe. In het aansluitende hoofdstuk wordt de SAFe PI planning en de bijbehorende voorbereiding in zeven stappen beschreven.
 • Agile opdrachtgeverschap biedt acht vragen over agile opdrachtgeverschap en negen kenmerken van de ideale aanbesteding. Aansluitend komt de vraag naar voren of agile ook fixed-price kan zijn en vier bijbehorende maatregelen voor fixed-price agile
 • Automatiseren van herhalend werk beschrijft een aanpak en zes tips voor continuous delivery
 • Het laatste hoofdstuk beschrijft agile schatten en planning poker.

Conclusie: Fraai opgemaakt, rustige zachte kleuren en mooie foto’s. Agile is een mindset en dat spat van de pagina’s af! Het boek is doorspekt met opsommingen van valkuilen, stappenplannen, denkfouten, redenen randvoorwaarden en gevaren die de praktische toepasbaarheid van dit boek enorm verhogen. De beschrijvingen van cases bij bol.com, ANWB en Eneco consumenten helpen hierbij. Sta je aan de vooravond van een agile transitie dan is het een perfect boek om door alle betrokkenen te worden gelezen. Uiteraard ook prima geschikt om kennis te nemen van de agile mindset.

Ook leuk de QR codes aan het begin van ieder hoofdstuk (verder geen toelichting erop, of ik moet die gemist hebben, dus iets voor de nieuwsgierigen onder ons, uitproberen en dan … Hoe agile wil je het hebben. Zie onderaan twee voorbeelden).

Is er dan niets op aan te merken? Wellicht wat kleine puntjes. Het zijn nu 20 hoofdstukken waarbij de volgorde niet altijd logisch is. Wellicht had een clustering in een aantal thema’s de leesbaarheid of toegankelijkheid vergroot. Denk hierbij aan introductie agile, agile in teams en agile in organisaties. Ook vind ik dat de scrum master en agile coach onderbelicht is.

Ik kom in veel boeken over agile en ook in dit boek, in mijn optiek onjuiste, beschrijvingen van een MVP tegen. Wat meestal bedoeld wordt is een MMP. Een minimal marketable product. Een MVP is een minimale inspanning waarmee een hypothese getest kan worden en hoeft dus geen gereed en levensvatbaar product te zijn. De MVP voor de app Dropbox bestond bijvoorbeeld uit een paar powerpoint slides.

Maar los van deze paar kanttekeningen, zeg ik aanschaffen en lezen dit Agile koffietafelboek!

Bestellen: Agile

Het waarom, wat wanneer en hoe van agile(H1):

Agile cultuur (H1): 

 

 

Advertisements

Review The change mindset – Survival kit for professionals in change

9789082935004-480x600A bookazine build around seven chapters. About the changing world and a changing mindset and the change mindset Yes … And … Act … we get many short stories, anecdotes, tips, exercises, and references to some awesome, related videos (see some at the bottom of this post) and a lot of references to books. In every chapter the spotlight on a thought leader, entrepreneur or specialist.

 1. A changing world. When the world goes bananas … The world of today (VUCA, 1 in 4 people hate their job, think about the major barrier to success: changing mindset and attitude, change is the only constant, complexity rules, happy is productive), the world of yesterday (from Reactive … to … Relax. Everything is under control), and the world of tomorrow (from Proactive … to … Relax. Nothing is under control). Professions of tomorrow: e.g. digital detox therapist, organ harvester and many more.
 2. Ladders & Bananas. Human beings love to think in patterns. Placing a ladder over a banana peel to avoid people slipping on it is not the most efficient solution. However, if you look at organizations, it is strange that they have built so many ladders in their structures and systems (red tape, bureaucracy). Seven solid reasons to build ladders are explained. Depending on your role you would solve the banana peel problem in your own way. Many different roles and solutions are given e.g. the scrum master or cleaning lady. And be aware of different shapes of fears. Three kinds of fears that often pop up: fear of the unknown, fear of different opinions and fear of failure.
 3. A changing mindset. Do you choose a fixed or growth mindset? You always have a choice. How are you making your (conscious) choices? Life is a matter of choices, and every choice you make makes you!
 4. The change mindset. The growth mindset is a mindset that is open to change. Three crucial ingredients play an important role if you wish to stay agile. ‘Yes’ stands for positive thinking. ‘Act’ is about getting into action and experimenting. ‘And’ means exploring different views and stimulate your imagination.
 5. Yes. Suspend your judgement is the first ingredient to allow change. Watch out for idea killers and use the 3-minute rule to triple your number of ideas. Understand when you can say ‘no’ and when you can say ‘yes, and’. What are you willing to struggle for, or to suffer to realize your dream?
 6. And. Switching perspectives is a great way to broaden your own reality. Flip your perspective from a problem to an opportunity. We get 21 activities to broaden your perspective and 7 creativity methods to generate ideas.
 7. Act. You can have lots of ideas but without action their value diminishes quickly. Human beings operate on the principle (“The banana principle”) of the least effort – given several paths, we choose the easiest. Start with a BaNaNo action, a first small step, to check if the idea or project had potential. To change behavior, pay attention to nudges (small easy and inexpensive changes) and the intrinsic motivation. Use nearlings (something new that was done with the right intentions, which had not (yet) led to the right result) to create learnings.

bananaConclusion: A fun to read and beautifully illustrated bookazine. It’s inspiring, pragmatic, and it opens your mind and gives lots of ideas and some food for thought (and it inspired me to create some ppt slides to be used during talks and training classes) and it offers a great set of video links. Looking at all those videos you can ask yourself if an ‘onlookazine’ (an online bookazine) wouldn’t even be a better format because you have to view them, many are awesome! The banana is key in this bookazine and be aware that 65% of your genes are the same as a banana. I would say a must read and I finish with a quote from Lewis Carroll “In the end, we only regret the chances we didn’t take“.

To order: The change mindset

As said the bookazine contains references to more than 20 interesting videos. I selected a few:

The butterfly circus (awesome movie on unleasing potential)

Panyee FC (believe in your giga dreams)

27 Creativity & innovation techniques explained

Review AGILE NXT – Insights and foresights for your next step in agile

agilenxtA new colorful magazine from Xebia, developed by using their four new agile marketing Ps Purpose, Product, People and Process, to help you with your next step in your agile journey.

Many articles to bring you up to speed in the world of agile development:

 • Doing DevOps the DASA way: the six DASA DevOps principles and DASA qualification information
 • Product Leadership for the third wave (of agile adaption): successful POs build trust and a safe environment, transfer resistance into commitment, and switch between leadership styles according to the stakeholder field, urgency or importance. They learn how to own the product and nurture it to fruition
 • Mixed human-robo agile teams: the future is now: robo-advisors, teams focus on creativity and solving complex problems
 • Kick-start your agile team with design sprint: a five-day process with real customers that includes: define the main problem, forming ideas, designing solutions, prototyping and validating with real customers
 • Leadership’s role in business agility: driven by flexibility, focus, flow and feedback
 • Using brain science to boost your scrum events: applying one or more of the six trumps to enhance learning during your scrum events are movement trumps sitting, talking trump listening, images trump words, writing trump reading, shorter trumps longer and different trumps same
 • Yesterday’s competitive advantage is today’s industry standard: what questions need to be answered to embrace the next phase of your agile maturity
 • Design thinking: get to the heart of what the customer wants: The five stages of a design thinking process are empathize, define, ideate, prototype and test
 • Cultivating a culture for engineers with agile: Four critical ramifications of today’s digital age fueling the war for IT talent and the increasing demand for engineers: product digitalization, mass customization, immediate customer feedback and reduced cost of entry
 • Recommended reading for every agile leader: six knowledge areas that are critical to successful agile leadership are transformational reorganization, system thinking and mental models, ownership and responsibility, scaling through minimalization, group dynamics and a culture for creativity
 • The art of personal mastery: personal mastery shifts the focus to learning and improving ourselves and others
 • What makes a team a winning team: leaders who facilitate alignment and stimulate autonomy and improve team strength with a (management) drives workshop and a feedback workshop
 • Scrum@Scale: a meta-framework for strategic agility: set up a leadership action team to establish the executive metaScrum that prioritizes all agile initiatives and deliver shippable product increments at the end of every sprint, or sooner, by employing the Scrum of Scrums as a network of teams
 • Agile coaches prepare for the new wave: The 6 traits of new wavers are scrum experience, self-oriented, value work-life balance, value purpose and the need for speed, internet savvy and value and master feedback. The 8 do’s & don’ts of coaching, motivating, teaching a new waver are explained
 • The art of leadership agility: How can I be agile myself (flexible, adaptable and responsive) as a leader, in order to support organizational agility
 • Mindshift to purpose: our need to be part of something bigger: a well-defined purpose is inspiring, concise and observable. To make a purpose stick: believe it yourself, reinforce it often, reward the right behavior and share successes and build a movement, on purpose
 • A picture is worth a thousand words: accelerate your transformation with visualization: Five ways to speed up agile transformations: sketching skills: find hidden and essential drawing talent, travel journal based on pictures, talking pictures: shared complexity, style: congruent visualizations, and communication media: initiation of co-creation
 • Unboxing the CoCreate agile scaling model: scale to be small. The triple-A’s of the CoCreate model: Agility, Autonomy and Alignment. The model focusses on developing value and people while performance, growth, products, culture and adaption are its critical core components
 • Agility without agile: agility in practice, without using the traditional (agile) frameworks and using non-traditional cutting-edge technology to manufacture high-quality, custom-made, bespoke mannequins for the show floors and windows
 • 50 shades of “no”: product owners seem to understand the role, but they don’t know how to respond to all the requests and questions that come with it, or how to handle the stakeholders
 • Engineering culture: the unintentional side effect of agile transformation (and how to prevent it): upper layers of culture: artifacts and espoused values and behaviors and the deeper, invisible layer: basic underlying assumptions. 5 seeds for cultivating a sustainable agile culture are described
 • re.vers.ify: the need for agility in the face of perplexity: complexity turns into perplexity, an inability to act, an individual or collective state of being overwhelmed by complexity, permanently
 • Digital transformation gets real: adapt or die, disruption in action, embrace AI, robotics and AR. In the next decade 40% of today’s companies on the S&P 500 will be gone
 • Shared leadership: the product owner as mini-CEO: to get the most (and best) out of the product owner role: communicate top-down distribution of power and mandates explicitly and as the product owner, accept handovers of power and mandates explicitly and ensure product owners are qualified to execute power and mandates and that they receive the appropriate training
 • Evolutionary or revolutionary change: knowing the organizational end-state: fact or illusion? Evolutionary change: move away from where you are now
 • Find and bind talent with a flexible shell: a flexible shell can maintain the stability within the team while at the same time create an opportunity for those who want to grow more than a single team would allow.

Curious to read the magazine? Download or request a printed copy at: AGILE NXT

 

Recensie Design thinking – radicaal veranderen in kleine stappen

9789024421435-480x600Guido Stompff heeft een helder boek – Design thinking – radicaal veranderen in kleine stappen – geschreven over design thinking. Wat is design thinking en wanneer kan/moet ik het toepassen.

Problemen zijn van alledag en er zijn slechts drie stijlen om deze problemen op te lossen. Uiteraard is daar de probleemgerichte, analytische stijl, de tweede is besluitvorming, denk aan politieke vraagstukken en de derde, minst bekende stijl is gericht op het bedenken van nieuwe dingen. Dit is de stijl van ontwerpers, architecten en kunstenaars en gaat niet zozeer uit van problemen, maar van het creëren en testen van oplossingen. Design thinking past in deze laatste stijl.

De auteur begint met het neerzetten van design thinking in de drie stappen framen, experimenteren en reflecteren en verderop in het boek gaat de auteur over in meer gedetailleerdere stappen framing, analyse, ideeontwikkeling, realisatie en reflectie. Hierbij worden de stappen framing, analyse en reflectie in cocreatie uitgevoerd en de stappen ideeontwikkeling en realisatie zijn de creatie stappen.

Design thinking (QRC, 181005) v1.0Downloaden: Design thinking (QRC, 181005) v1.0

Middels voorbeelden en heldere samenvattingen wordt duidelijk dat we design thinking moeten zien als een iteratief proces waarbij we de genoemde stappen framing, analyse, ideeontwikkeling, realisatie en reflectie in eerste instantie heel snel doorlopen. Zo krijgen we circa tien juiste frames die worden vastgelegd in bijvoorbeeld frameboards (naam frame, beschrijving, waardepropositie, probleem, oplossingsrichting, alternatieven). Vervolgens nemen we meer tijd om een drietal frames van het juiste ontwerp te voorzien waarvan we ten slotte van één frame het design in detail uitwerken. De auteur noemt dit de 1-10-100 aanpak, waarbij de eerste iteraties in één dag uitgevoerd kunnen worden, vervolgens kost een iteratie 10 dagen en het uitwerken van het juiste gedetailleerde design wellicht 100 dagen.

In de analyse stap komen we design research tegen. Vanuit de design hypothese in de vorm als … dan … het ontwerp neerzetten.  Startend met research for design (diepte-interviews en vragenlijsten (bewuste kennis), observeren en participeren (tacit knowledge), personas, customer journey mapping, contextual inquiry) en afsluitend met research by design (usability testing en utility testen: alfa- en betatesten).

Ter ondersteuning van de ideeontwikkeling fase neemt de auteur ons mee in de wereld van creativiteitstechnieken. Hij beschrijft de principes (geen kritiek, wilde ideeën zijn welkom, combineren, weglaten of veranderen en divergeren en convergeren) en te hanteren vuistregels (start met ‘Hoe kun je …’, toestemming van de deelnemers, wyberen, duidelijke rollen, sensitizing, convergeer naar enkele goede ideeën en tijd is heilig). Uiteraard kunnen divergentietechnieken (reageren op elkaar, associaties, analyse en systematische aanpak) en convergentietechnieken (clusteren, ordenen, reflecteren, streepjesmethode) niet ontbreken.

In de realisatiefase komt de kracht van beelden nadrukkelijk naar voren. De ideeën zullen voldoende uitgewerkt moeten worden in een taal die anderen begrijpen en met de juiste fidelity (de mate van realisme), zodat reflectie mogelijk is (bijvoorbeeld een tekening, maquette, model of functionerend prototype). Hierbij moet de representatie van zowel de bestaande als de gewenste situaties passen bij het onderwerp.

In de reflectie fase wordt enerzijds gereflecteerd binnen het frame en daarnaast op het frame. Hierbij spelen de volgende vragen een belangrijke rol: Levert het op wat verwacht wordt? Wat zijn de onverwachte effecten? Introduceert het nieuwe problemen?

Conclusie: Een goed leesbaar en fris opgemaakt boek dat je helpt om een beeld te krijgen van Design thinking en je de eerste stappen aanreikt om zelf met design thinking aan de gang te gaan. Er is een website aanwezig maar die bevat nog geen extra materiaal (bit.ly/designthinking_extra).

Bestellen: Design thinking – radicaal veranderen in kleine stappen

Speed up Innovation with Design Thinking | Guido Stompff | TEDxVenlo

 

The P3M3 maturity model with an agile extension (P4M3)

Introduction

As HWP Consulting, we introduced in 2014 a Project Success Scan and we collected data points of more than 200 companies (see Project Success Scan). In 2017 we became an accredited AXELOS Consulting Partner for the P3M3 Maturity Model.

Many organizations are using traditional project management as well as agile delivery frameworks and in my opinion it’s not that black or white, you have to choose, depending on the change initiative, the right framework to make the change happen and that can contain traditional as well as agile flavors. When we look at the current P3M3 v3 model, I have problems to incorporate the agile way of working. E.g. how to cope with a permanent agile team?

In this article, I am proposing an extension of the P3M3 model to incorporate this agile way of working and I am looking forward to your feedback. At the end of the article there is a link to a very small questionnaire, which I hope you can complete.

Before I go into my proposal a short overview of the existing P3M3.

P3M3

At this moment AXELOS offers P3M3 version 3.

Dia067

To download: P3M3 V3 (QRC, 171205) v1.0

P3M3 version 3 contains three models, reflecting portfolio (PfM3), Programme (PgM3) and Project (PjM3) Management. We see seven perspectives applicable within each of the models:

 • Organizational Governance: Why we want to do what projects / programmes / portfolios
 • Management Control: Verifying that projects / programmes / portfolios progress as planned and within their authority
 • Benefits Management: Ensuring / proving our projects / programmes / portfolios are / were worthwhile doing in the eyes of the stakeholders
 • Financial Management: Getting and managing the money to do it
 • Stakeholder Management: Involving those who care and those who need to care
 • Risk Management: Managing uncertainty
 • Resource Management: Making sure we have the capacity to deliver

P3M3 can be used independently of your chosen project, programme or portfolio management method or framework.

The model is based on the five known maturity levels:

 • Level 1 : Awareness of process
 • Level 2 : Repeatable process
 • Level 3 : Defined process
 • Level 4 : Managed process
 • Level 5 : Optimized process

When answering questions you have the option to answer level 0: Unaware too.

New, in comparison with the previous version, are the max. 13 threads: Asset Management, Assurance, Behaviors, Commercial Commissioner, Commercial Deliverer, Information and Knowledge Management, Infrastructure and Tools, Model Integration, Organization, Planning, Process, Standards and Techniques. The most detailed questions are now the diagnostic attribute statements.

You can perform, by yourself, a Standard self-assessment or Enhanced self-assessment (subscription). The latter offers you on top of the standard self-assessment a maturity tracker, detailed results and a benchmark.

It is also possible, via an accredited consulting organization (e.g. HWP Consulting) to perform a full accreditation assessment resulting in your maturity level based on P3M3 or a full further diagnostic assessment including an improvement plan to achieve the next maturity level.

Agile extension

 Additional model: Permanent agile team

If you are using permanent agile teams (e.g. in your Software development department) the model will not help you to measure the maturity of these teams. Within the P3M3 model we have PfM3 for portfolio management (permanent organization), PgM3 for programme management (temporary organization) and PjM3 for project management (temporary organization). I added a fourth model PtM3 for Permanent agile teams.

P4M3 basisAs the three other models, this PtM3 model uses the same five levels. These five levels can be described as follows:

Dia126

In the current P3M3 model we have seven perspectives. If your organization is using an agile way of working this will have consequences for your assessment of portfolio, programme and project management too. To cover this, I added an eighth perspective: Agility.

Additional perspective: Agility

Dia127

At portfolio level your strategy must show agility, at programme level you must have agility within the strategic objective, at project level you must have agility at the project product level and within the permanent agile team you must have agility at product level (satisfy customer, prioritization, maximizing the amount of work not done).

The three tables provide an overview of the high level descriptions for the Agilty perspective in the three Management Maturity Models.

Dia128Dia129

Dia130

The next table provides an overview of the high level descriptions for all eight perspectives in the new Permanent agile team Maturity Model.

PtM3To download: PtM3

Additional thread: Product

P3M3 V3 (Intro training 180616) v1.1To download: P4M3 overview

To emphasize the importance of the product, I added an additional thread: Product. In this thread the maturity of the following attributes will be measured (source: Agile enterprise agility): Shippable, Cycle time, Product vision, Stories INVEST compliant, Definition of Ready (DoR), Definition of done (DoD), Story size, Backlog refinement, Slicing, and WIP.

Dia141

To download: Thread product

Closure

HWP Consulting, as an Accredited P3M3 Consulting Organization can help you in performing a P3M3 full accreditation assessment or full further diagnostic assessment including an improvement plan based on your own objectives. To avoid bias we can facilitate your self-assessment as well. For the agile extension we developed the 3 reflective statements (organization, process, performance) for each of the eight perspectives within the Permanent agile team Maturity Model too. Feel free to get in contact.

Please fill in this simple questionnaire to help me to improve this P3M3 Agile extension.

Recensie: Het tijdperk van agile

9789492790149-480x600Stephen Denning schreef een zeer interessant en inspirerend boek Het tijdperk van agile – Hoe slimme bedrijven hun manier van werken transformeren. Geen boek over agile frameworks, maar wat het werkelijk inhoudt om als organisatie meer wendbaar te worden.

Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel concentreert zich op agile management, wetten, een case study om agile op grote schaal te implementeren (Microsoft), en te evolueren naar strategische wendbaarheid en de organisatiecultuur te veranderen. Het tweede deel plaatst verschillende managementvalkuilen in de schijnwerpers. Bijv. aandeelhouderswaarde, inkoop van eigen aandelen, kostengerichte benadering en de valkuil van een achteromkijkende strategie.

Organisaties die wendbaarheid omarmd hebben, onderschrijven de volgende wetten:

 • De wet van het kleine team.“Het is de gedachte dat grote, ingewikkelde problemen in eenVUCA (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) wereld zo veel mogelijk moeten worden opgesplitst om te worden toevertrouwd aan kleine, autonome, multifunctionele teams die iteratief en in korte cycli werken en daardoor in een flow komen met snelle feedback van klanten en eindgebruikers.”
 • De wet van de klant.“vereist dus dat de cultuur, interne processen en warden voortdurend ondergeschikt worden gemaakt aan en gevormd worden door de noodzaak om waarde te leveren aan de klant.”
 • De wet van het netwerk.een netwerk is een groep of system van onderling verbonden mensen of zaken. Een organisatorisch netwerk bestaat uit teams die interactie hebben en samenwerken met andere teams met dezelfde mate van connectiviteit, interactie en passie die kleine teams kenmerken. Zo’n netwerk is gebaseerd op de Wet van het kleine team, maar er is meer voor nodig. Elk team moet verder kijken dan zijn eigen doelstellingen en zijn werk zien als onderdeel van de grotere missie van het collectief.

Dia1Veel gebruikte technieken van kleine agile teams:

 • Ze werken met kleine batches
 • Kleine, multidisciplinaire teams
 • Onderhanden werk limiteren
 • Autonome teams
 • De klus klaren
 • Werken zonder onderbreking
 • Dagelijkse stand-ups
 • Radicale transparantie
 • Feedback van de klant in elke cyclus
 • Retrospectieve evaluatie.

Dia2Methoden van de wet van de klant:

 • Doelgroep
 • Experimenteer voortdurend
 • Werk samen met start-ups
 • Maak je product kneedbaar
 • Focus
 • Innoveer stapsgewijs
 • Evalueer
 • Je moet bereid zijn om mensen teleur te stellen
 • Lever sneller waarde
 • Houd rekening met individuele wensen.

Dia3Enkele hypotheses over wat er nodig is om netwerken goed te laten werken:

 • Het netwerk heeft een meeslepend doel
 • Het netwerk bestaat uit kleine groepen
 • De groepen zijn daadgericht
 • Het netwerk is de som van de kleine groepen
 • Het juridisch kader van het netwerk blijft op de achtergrond.

De Microsoft-casestudy laat zien hoe Microsoft agile op grote schaal implementeert en biedt nuttige elementen die nodig zijn om als organisatie op grote schaal wendbaarder te worden:

 • Vind het juiste evenwicht tussen overeenstemming en autonomie (Als er teveel controle wordt uitgeoefend, wordt er niets gedaan. Maar te weinig controle leidt tot chaos)
 • Krijg de rol van agile manager onder de knie
 • Handel onderlinge afhankelijkheden af op teamniveau
 • Zorg voor continue integratie
 • Laat de technische problemen zich niet opstapelen
 • Verwelkom DevOps en continue integratie
 • Houd de vooruitgang voortdurend bij
 • Luister naar wat klanten willen, maar maak wat ze nodig hebben
 • Geen inmenging van boven
 • Gebruik zelfvormende teams om eigenaarschap te stimuleren
 • Onderken dat het team het product is
 • Werk vanaf het begin aan kwaliteit
 • Ga zorgvuldig om met training en coaching
 • Zorg voor steun van de top.

De laatste twee hoofdstukken van het eerste deel beschrijven wat het betekent om over te schakelen van operationele naar strategische agility. Innovaties genereren die volledig nieuwe markten creëren door niet-klanten klanten te maken. Strategische behendigheid is de volgende grens van agile management. Begin met markt creërende waarde propositie op basis van vier fundamentele componenten: behoefte, aanpak, kostenbatenanalyse en concurrentie.

In het tweede deel kijkt de auteur naar organisaties die zich voornamelijk richten op het verdedigen van de status-quo en het beschermen van hun bestaande bedrijf. Ze evolueren niet naar operationele en strategische agility. Ze worden geblokkeerd door valkuilen van aandeelhouderswaarde, inkoop van eigen aandelen, kostengerichte benadering en een achteromkijkende strategie.

 • De valkuil van aandeelhouderswaarde. Het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde betekent top-down command-en-control-management met als gevolg gedemotiveerde medewerkers, minder betrokkenheid, minder innovatie, …
 • De valkuil van het inkopen van aandelen. Winst maken (‘bedrijfscocaïne’), zelfs als het stelselmatig zijn eigen verdiencapaciteit vernietigt door middelen aan de aandeelhouders over te dragen zodat er onvoldoende middelen zijn om investeringen en innovatie te ondersteunen
 • De valkuil van de kostengerichte benadering. Verlaging van kosten kan leiden tot permanent verlies van expertise. Klantwaarde realiseren tegen lagere kosten is veel belangrijker
 • De valkuil van een achteromkijkende strategie. Deze strategieën zijn achteraf 100 procent accuraat, maar voor voorspellingen moet je ook kennis hebben van het onverwachte en het onvoorziene.

Het boek eindigt met de epiloog waarin de geschiedenis van gouden eeuwen en nucleaire winters, beginnend in 1790 met de kanalen, via spoorwegen, staal en massaproductie en eindigend in het tijdperk van computers en communicatie, wordt besproken. We krijgen een overzicht van verschillende rollen (van CEO’s tot toonaangevende denkers (thought leaders) en de media en nog veel meer) en wat ze moeten doen om organisaties wendbaarder te laten functioneren.

Conclusie: Fantastische casestudy’s om te begrijpen waarom we de drie wetten van de klant, het kleine team en het netwerk nodig hebben. Een must voor diegenen die een verandering naar meer wendbaarheid willen maken.

In lijn met het agile manifest en het samenvatten van het tweede deel van het boek zou ik zeggen:

 • Klantwaarde boven aandeelhouderswaarde
 • Klantwaarde boven organisatie efficiency
 • Waarde gedreven perspectief boven kostenoriëntatie

Bestellen: Het tijdperk van agile

Review HBR May-June 2018, Agile at scale

HBRIn this interesting article Agile at scale – How to go from a few teams to hundreds the authors Darell K. Rigby, Jeff Sutherland, and Andy Noble give insights in their study of scaling up of agile at hundreds of companies.

Some key take aways:

 • Leading agile by being agile, don’t use top-down plans and directives to scale up
 • Create a taxonomy of teams. Break the taxonomy into three components – customer experience teams, business process teams, and technology teams – and then integrate them (see picture)

HBR Agile at scale

 • Get agile rolling. Launch an initial wave of agile teams, gather data on the value those teams create and the constraints they face, and then decide whether, when, and how to take the next step (test and learn cycle)
 • Sequence the transition. Don’t make the mistake of going for easy wins. You have to create a learning environment or organizational changes necessary to scale dozens or hundreds of teams
 • Big bang transitions are hard. Require total leadership commitment, a receptive culture, enough talented and experienced agile practitioners to staff hundreds of teams without depleting other capabilities, and highly descriptive instruction manuals to align everyone’s approach, a high tolerance of risk along with contingency plans to deal with unexpected breakdowns. It’s often better to roll out agile in sequenced steps, with each unit matching the implementation of opportunities to its capabilities
 • No agile team should be launched unless and until it is ready to begin. The team is:
  • Focused on a major business opportunity with a lot at stake
  • Responsible for specific outcomes
  • Trusted to work autonomously – guided by clear decision rights, properly resourced, and staffed with a small group of multidisciplinary experts who are passionate about the opportunity
  • Committed to apply agile values, principles, and practices
  • Empowered to collaborate closely with customers
  • Able to create rapid prototypes and fast feedback loops
  • Supported by senior executives who will address impediments and drive adoption of the team’s work
 • Master large-scale agile initiatives with teams (of teams) of teams
 • Building agility across the business
  • Not every function needs to be organized into agile teams, but ensure that the functions that don’t operate as agile teams support the ones that do
  • Push for greater change in four areas: agile values and principles (agile and traditional teams), operating architectures (modular approach), talent acquisition and motivation (you need expertise combined with enthusiasm for work on a collaborative team, coaching, public recognition, team reward, …), and annual planning and budgeting cycles (annual cycles constrain innovation and adaptation, view decisions as opportunities to purchase options for further discovery, …).