Scaled Agile just released SAFe 4.5 (SAFe for Lean Enterprises)

SAFe 4.5 can be configured for four development environments (Essential SAFe (simplest), Portfolio SAFe, Large solution SAFe and Full SAFe (most advanced) and SAFe 4.5 is backwards compatible with SAFe 4.0 (available through June, 2018).

PRINT-4.5-BP-FULL-Configuration-8.5x11The big picture is a little bit more user friendly (some details / icons are taken out) and you can select the environment you want to use (and as a result the picture will only show the corresponding parts). I think some more icons on the big picture can be removed too if Scaled Agile creates a specific big picture on their homepage for their online knowledge wiki which contains hyperlinks to all topics. A big picture to explain SAFe can work without icons for SPC, Lean-Agile Leaders, the implementation Roadmap and topics like the Continuous Delivery Pipeline.

Most important changes:

 • Faster innovation with Lean Startup and Lean UX
 • Epic Value Statement and Light weighted Business Case are replaced by Epic Hypothesis Statement and Lean Business Case
 • Feature delivery with Scalable DevOps and Continuous Delivery Pipeline
 • SAFe implementation Roadmap
 • Value Stream has been changed to Solution (Value Stream Backlog > Solution Backlog, Value Stream Engineer > Solution Train Engineer, …) and a Solution Train has been added (several ARTs and Supplier forms one Solution Train)
 • Compliance has been added to the Solution Intent
 • Program Portfolio Management (PPM) has been replaced by Lean Portfolio Management
 • Increased alignment with the Scrum Guide

Impact on my book Scaling Agile in organisaties is minor. For the coming year, SAFe 4.0 is still valid. In the next print of my book I can make adjustments regarding the name changes (Value Stream, PPM). The SAFe Implementation Roadmap was already incorporated and topics like faster innovation with Lean Startup can be added.

More information on SAFe 4.5 can be found on www.scaledagileframework.com. At the homepage you can with to SAFe 4.0 too.

Nieuw Vakblad Projectmanagement

image001Genietend van de zon toch met je vakgebied bezig zijn, het kan. KWD resultaatmanagement heeft ons vakgenoten verwend met een nieuw tijdschrift Vakblad Projectmanagement. Op papier, en dat in het digitale tijdperk, en dat juich ik van harte toe. Ik blijf het namelijk lastig vinden om op mijn iPad een vakblad te lezen.

KWD Resultaatmanagement als uitgever is niet nieuw. De afgelopen jaren hebben zij al zes, zeer positief ontvangen, boekjes uitgebracht in de KWD reeks van en voor projectmanagers. Zie hiervoor de verschillende recensies op mijn blog.

Dit nieuwe vakblad heeft een vergelijkbare frisse layout en leest vlot weg. Dit nummer omvat een aantal artikelen waarin een agile aspect centraal staat. In het eerste artikel wordt ingezoomd op de vraag of of persoonlijkheidskenmerken van traditionele projectmanagers verschillen van die van agile projectmanagers. Een ander artikel onderzoekt of agile nu echt een succes is of niet? Ook wordt ook de opdrachtgever binnen de agile wereld belicht. Is hij de boosdoener achter niet-succesvolle agile projecten? De agile gerelateerde artikelen worden afgesloten met een inkijkje in het renovatie Velsertunnel project waarin agile gewerkt werd zonder dat ze het agile noemden.

Naast de agile gerichte artikelen een stuk over persoonlijk leiderschap en authenticiteit. Wat mij betreft cruciale eigenschappen voor alle projectmanagers en niet alleen binnen de museumwereld, zoals ook in een volgend artikel over de gemotiveerde projectmanager tot uitdrukking komt.

De artikelen worden afgewisseld met een aantal filosofische columns die je wederom aan het denken zetten!

Verder is in het blad een plek ingeruimd voor een afstudeerder. In dit geval over een literatuuronderzoek naar de invloed van agile werken op de motivatie van softwareontwikkelaars.

Conclusie: lof voor KWD Resultaatmanagement die het aandurft (ik heb begrepen dat ze in ieder geval de komende twee jaar in totaal acht nummers gaan maken) om een nieuw vakblad uit te brengen en dan ook nog een keer zonder reclame. Zoveel vakbladen zijn er niet in Nederland. En door een stevige redactieraad is ook de kwaliteit van de artikelen gewaarborgd zoals we in dit eerste nummer hebben kunnen constateren. Ik kijk uit naar nummer twee!

“Knowledge increases by sharing but not by saving.” – Kamari aka Lyrikal

Op de site van KWD Resultaatmanagement kan je je abonneren op dit blad.

Boek launch: Scaling agile in organisaties – Wegwijzer voor projectmanagers en agile leads

Tijdens het 20ste BPUG seminar vond ook de launch van mijn nieuwe boek plaats. Altijd leuk zo’n mijlpaal en ondertussen al vele enthousiaste reacties ontvangen. Ook hebben wij, Bert Hedeman, Hajati Wieferink en ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om de nieuwe naam van onze organisatie wereldkundig te maken. Het is geen Hedeman Consulting meer maar HWP Consulting om daarmee de complementaire kennis en ervaringen van ons drieën te benadrukken.

20170613_133950

Boek preview

Scaling agile in organisaties gaat over organisaties die stappen willen zetten om teams meer autonomie te geven door besluitvorming decentraal neer te leggen en managementlagen en managers weg te halen om de teams zelforganiserend te laten optreden.

OMS_SCALING_AGILE_v6Business agility (oftewel de vraag: hoe wendbaar is je organisatie) is meer en meer onlosmakelijk verbonden met het bestaansrecht van organisaties. Het snel en accuraat kunnen inspelen op consument- of klantbehoeftes is van levensbelang. Iteratief en incrementeel ontwikkelen biedt betere oplossingen en waarborgen om producten fit-for-purpose te laten aansluiten bij de eisen van klanten; beter dan een watervalaanpak waarbij alle eisen al aan de start gedefinieerd worden en gedurende het ontwikkelproces in principe bevroren blijven.

Vele organisaties hebben stappen gezet om teams meer autonomie te geven door besluitvorming te decentraliseren. Ze hebben managementlagen en managers weggehaald om de teams zelforganiserend te laten optreden. In dit eerste deel komen enkele agile aanpakken van het eerste uur aan bod. Dit betreft agile aanpakken op teamniveau. Daarnaast beschrijf ik wat het betekent als er meerdere teams met elkaar moeten samenwerken.

Kijkend naar zo’n agile team, werkend met Scrum (met voorgeschreven rollen) of Kanban (zonder voorgeschreven rollen), komen de vragen op of er in zo’n constructie met een ontwikkelteam en Product Owner (typische Scrum-rol) nog wel sprake is van een project en of er dus nog wel plaats is voor een projectmanager. Een project is een tijdelijke multifunctionele organisatie, werkend met een start- en einddatum, opgezet om een uniek product of unieke dienst of release van een product of dienst op te leveren, rekening houdend met onzekerheid en onderbouwd door een businesscase, waarbij de juiste mensen voor het projectteam worden gezocht. Er zijn ondertussen verschillende cases bekend van organisaties die alle project- en programmamanagers hebben laten afvloeien en hiervoor in de plaats zijn gaan werken met Product Owners en Scrum Masters.

Zelf ben ik van mening dat het compleet afbouwen van alle project- en programmamanagers een brug te ver is. Wel geloof ik dat het aantal project- en programmamanagers bij veel organisaties sterk kan afnemen, maar er zullen situaties zijn waar toch een beroep op project- en/of programmamanagers gedaan moet worden. Wellicht worden ze dan anders genoemd, maar de rolinvulling zal veel gelijkenis vertonen met die van de project- of programmamanager. Ondertussen word ik gesterkt in dit idee door het feit dat ik organisaties in Nederland toch weer project- en/of programmamanagers zie aantrekken. Hierbij moet ik wel de kanttekening maken dat de opnieuw aangetrokken of overgebleven project- en programmamanagers veel vaker op de relatie zitten (stakeholdermanagement) en dat ze om zaken voor elkaar te krijgen invloed moeten uitoefenen zonder macht te kunnen hanteren.

Dit boek kan dus ook gebruikt worden door meer traditionele projectmanagers die zich een beeld willen vormen wat business agility gaat betekenen voor hun eigen rol. Blijven er traditionele of hybride projecten bestaan (projecten waarbij gebruikgemaakt wordt van zowel tijdelijke als permanente ontwikkelteams en waarbinnen gebruikgemaakt wordt van zowel agile als meer traditionele aanpakken) waarbinnen zij een projectmanagerrol kunnen blijven vervullen? Of is het zinvol dat zij zich binnen de lijnorganisatie meer gaan ontwikkelen in de richting van portfoliomanager, Agile Leader, Integration Manager, Roadmap Manager of Roadmanager, Release Train Engineer, Scrum Master, Agile Coach of Product Owner?

Ik ga in op verschillende agile frameworks die het op organisatiebrede schaal agile gaan werken ondersteunen. Ik schets eerst een handvat om de verschillende agile aanpakken mee te positioneren en vervolgens ga ik in detail in op een aantal van de meest gebruikte frameworks en geef ik een korte introductie van enkele minder gebruikte en minder bekende frameworks.

Ten slotte vergelijk ik verschillende frameworks en sluit ik af met een aantal, soms aan een specifiek framework gerelateerde, aanpakken om een agile framework te implementeren. Verder krijgt u mogelijke valkuilen waar u bij het implementeren van een agile aanpak rekening mee moet houden en antipatronen waar u tegenaan kunt lopen bij het gebruik van een agile framework.

BestellenScaling agile in organisaties

PMO Value Ring methodology

pmo-value-ring-pt-600x600The PMO Value Ring is an innovative methodology developed by the PMO Global Alliance  to support the creation, revision and operation of PMOs.

A group knows more than the single most experienced expert and that’s what we get when more than 100 professionals developed the PMO Value Ring. At this moment, the PMO Value Ring is being used by more than 2000 PMOs across more than 70 countries. Starting point for the PMO Value Ring is a benchmarking database build around 26 potential PMO functions and 30 potential benefits and includes recommendations and action plans.

The PMO Value Ring is based on eight steps (see picture):

 1. Define PMO functions
 2. Balance the mix of PMO functions
 3. Establish PMO Processes
 4. Define PMO KPIs
 5. Define PMO headcount and competences
 6. Identify the PMOs maturity and plan its evolution
 7. Calculate PMO ROI
 8. Monitor the PMO’s performance

The demo version of the PMO Value Ring gives a good overview of the tool. You get insights in the potential PMO benefits, potential PMO functions, recommended PMO processes (including activities and descriptions, responsibilities), PMO KPIs (objective and calculation formula, how to measure, related activities and goal), the maturity assessment (explanation of the PMO maturity level by function, current and target level), et cetera.

See for detailed information: www.pmovaluering.com. Here you can set up a demo account too. Trainer and consultant certifications are available.

Conclusion: looks like a great tool to help you to set up or evolve your PMO to the next maturity level. As described it’s much more than a maturity assessment. It will help you with the creation, revision and operation of your PMO.

What I haven’t found is the relation with agile developments. What are the consequences for a PMO if the organisation implements permanent agile teams? What does that mean for PMO processes, PMO KPIs etcetera? Having permanent self-organizing agile teams means you must bring the work to the teams instead of moving people to the work and as a consequence there will be less projects. Decision making will, where possible, be decentralized. These agile developments will have a big impact on the PMO functions and activities. Maybe something for the next version?

 

PRINCE2 Update 2017: manual supporting tabs

9780113315338-480x600Now the new PRINCE2 Update 2017 manual is available (click to to order PRINCE2 Update 2017), I updated the PRINCE2 manual supporting tabs as well.

The Dutch Best Practice User Group (BPUG) will offer pre-punched papers with stickers representing the colored tabs. I hope it will help you to pass the exam.

PRINCE2_update_2017_UK_v2 To download a printable version (and print on a sticker paper): PRINCE2_update_2017_UK_v2

IMG_2213

Boekrecensie: Kick-off – Methode voor het maken van je projectplan op één pagina waarbij je meteen tot de kern komt

9789461262127-480x600-2Anne Nieboer en Claire Lovell hebben met een aantal co-auteurs het boekje Kick-off – Methode voor het maken van je projectplan op één pagina waarmee je meteen tot de kern komt. Het is een vlot leesbaar (uurtje) en fris opgemaakt boekje.

Daar vorig jaar het boek Project Canvas – samen naar de kern van je project is verschenen ontkom ik er niet aan om ook een vergelijking te maken.

De kern van dit boekje beschrijft het canvas. Daarnaast krijg je ter inspiratie vier ingevulde canvassen en verder een aantal tips voor het werken met de canvasmethode.

In het canvas moeten de volgende onderdelen worden ingevuld waarbij de auteurs vier stappen, uit te voeren tijdens de project-start-up, volgen:

 1. Projectoriëntatie (Achtergrond, Toekomst, Titel)
 2. Projectdefinitie (Doel, Resultaten, Randvoorwaarden, Afbakening
 3. Activiteitenplan (Activiteitenplan, Risicoanalyse, als bijlagen bij het canvas)
 4. Beheersplan (Organisatie, Evaluatie, Geld, Mijlpalen).

ON_Kick-off_Canvas

De canvas is te downloaden op www.overnieuw.nl/kick-off.

Vergelijk ik deze canvas met de Project Canvas (zie bijbehorende blog) dan zijn de verschillende onderdelen te koppelen aan de vijf blokken:

 1. Wat? (Achtergrond, Probleem/Uitdaging, Doelen, Resultaat, Afbakening)
 2. Wie? (Opdrachtgever, Belanghebbenden, Projectteam)
 3. Hoe? (Aanpak, Risico’s, Afhankelijkheden)
 4. Waarbinnen? (Randvoorwaarden, Kwaliteit)
 5. Waarmee? (Tijd, Geld)

Grootste verschil zit tussen de Aanpak bij het Project Canvas en het Activiteitenplan. De auteurs stellen een activiteitenplan voor waarbij per op te leveren resultaat alle taken uitschrijven. Ik heb daar mijn vraagtekens bij daar ze verderop in het boekje aangeven dat de aanpak goed te combineren valt met Scrum. In plaats van taken is een productdecompositie of story map meer op zijn plaats.

Verder liggen Tijd en Mijlpalen in elkaars verlengde. Hier heeft mijn voorkeur het door de auteurs in het canvas voorgestelde visuele tijdslijn.

De vier voorbeelden geven een beeld van ingevulde canvassen. Jammer dat bij de voorbeelden de Activiteitenplannen en de Risicoanalyses ontbreken. Ook volgen geen van de voorbeelden de door de auteurs gegeven instructie bij de titel van de canvassen. Ook zijn bij een aantal canvassen bij Geld niet het projectbudget weergegeven en bij Organisatie niet de projectorganisatie.

Bij de vijf tips krijg je onder andere aanbevelingen hoe een project-kick-off te houden. Verder een korte beschrijving van Scrum. Jammer van de laatste zin waarin gesuggereerd wordt dat je net zo lang doorgaat met volgende sprints totdat het project succesvol is afgesloten. Een van de aspecten die je met een agile aanpak wilt bereiken is het kunnen vasthouden aan een opleverdatum en indien nodig de scope variabel maakt om toch aan de opleverdatum te kunnen voldoen. Daarnaast krijg je een toelichting op een projectevaluatie en het gebruik van een evaluatiespin (te downloaden op www.overnieuw.nl/kick-off waar ook ideeënkaarten ter ondersteuning van het onderdeel creativiteit te vinden zijn). Tenslotte vinden we in dit deel met tips ook een toelichting voor projectleider en projectteam. Een toelichting op de opdrachtgever had ook op zijn plaats geweest.

Conclusie: Het idee van een canvas op één Pagina omarm ik. De twee genoemde canvassen zijn vergelijkbaar en kan je niet zeggen dat de een beter is dan de andere. Persoonlijke voorkeur zal hier de doorslag geven. Dit boekje biedt echter veel minder handvatten om de canvas in te vullen. Ook is voor mij onduidelijk of de auteurs dit nu willen gebruiken voor projecten waar één team aan werkt of ook voor grotere projecten met meerdere teams. Afgaande op de voorbeelden kunnen er meerdere teams zijn. Dan wordt het echter onoverzichtelijk als voor alle resultaten alle activiteiten vooraf uitgewerkt moeten worden en vervallen we weer in waterval-denken en dat moeten we natuurlijk zien te vermijden.

Bestellen: Kick-off – Methode voor het maken van je projectplan op één pagina waarbij je meteen tot de kern komt

Book review: The Principles of Product Development Flow

51PdVCFcp3L._AC_US436_QL65_Don Reinertsen wrote the book The Principles of Product Development Flow – Second Generation Lean Product Development.

A very complete book that describes the underlying principles that create flow in product development processes. After reading this book I now understand why in the SAFe methodology and corresponding training material there are so many references to this book. The eight major areas focus on practical methods to:

 • improve economic decisions
 • Manage queues
 • Reduce Batch size
 • Apply WIP constraints
 • Accelerate feedback
 • Manage flows in the presence of variability
 • Decentralize control.

I find many concepts and methods that are present in the SAFe framework too. E.g. economic objectives, cost of delay, economic batch size based on transaction and holding costs, queues, CFD, little’s law, variability, batch size, synchronization, Weighted Shortest Job First (WSJF) and many, many more.

The book follows the already mentioned eight major areas and you get for each area a set of principles explaining that specific area. Each principle is explained in detail including examples. In total, you get 175 principles explained.

Conclusion: this book is definitely a must read. If you want to improve or create the flow in your product development process start with this book. If you are using SAFe this book gives you a lot of background and explanation behind specific methods and principles that are included in SAFe.

An introduction to Lean Product Development Flow given by Don Reinertsen at Adventures with Agile in London, September 2015.

To order: The Principles of Product Development Flow