My books and articles

Books:

Scaling agile in organisaties (2e geheel herziene druk)

9789401806213-480x600Ondertussen is de tweede geheel herziene druk van mijn boek Scaling agile in organisaties verschenen. Sprak ik in de eerste druk over ruim 30 agile frameworks of aanpakken, in deze druk passeren 70 agile frameworks of aanpakken de revue. Het boek bevat de meest recente versie van mijn bird’s eye view on the agile forest en neem ik de lezers mee wat het betekent voor organisaties als ze doorgroeien van een enkel permanent agile team naar vele agile teams. Daarbij ga ik ook in op de vraag wat dit betekent voor de rol van projectmanager, PMO en portfoliobureau. Uiteraard zijn de hoofdstukken die gewijd zijn aan SAFe (nu versie 5.0), LeSS, Nexus, Scrum @ Scale, spotify, AgilePM en PRINCE2 gebleven. Er zijn echter nieuwe hoofdstukken bijgekomen met daarin uitgebreide beschrijvingen van Disciplined Agile (ondertussen overgenomen door PMI), AgileSHIFT en bimodal portfoliomanagement. Daarnaast van vele agile aanpakken korte beschrijvingen. Ten opzichte van de eerste druk komen er nu verschillende frameworks aan bod die helpen bij het creëren van een agile cultuur of mindset zoals AgileSHIFT, Open space Agility en Agile Fluency.

Bestellen: Scaling agile in organisaties

Scaling agile in organisaties (Henny Portman)

OMS_SCALING_AGILE_v6Scaling agile in organisaties gaat over organisaties die stappen willen zetten om teams meer autonomie te geven door besluitvorming decentraal neer te leggen en managementlagen en managers weg te halen om de teams zelforganiserend te laten optreden.

Business agility (oftewel de vraag: hoe wendbaar is je organisatie) is meer en meer onlosmakelijk verbonden met het bestaansrecht van organisaties. Het snel en accuraat kunnen inspelen op consument- of klantbehoeftes is van levensbelang. Iteratief en incrementeel ontwikkelen biedt betere oplossingen en waarborgen om producten fit-for-purpose te laten aansluiten bij de eisen van klanten; beter dan een watervalaanpak waarbij alle eisen al aan de start gedefinieerd worden en gedurende het ontwikkelproces in principe bevroren blijven.

Vele organisaties hebben stappen gezet om teams meer autonomie te geven door besluitvorming te decentraliseren. Ze hebben managementlagen en managers weggehaald om de teams zelforganiserend te laten optreden. In dit eerste deel komen enkele agile aanpakken van het eerste uur aan bod. Dit betreft agile aanpakken op teamniveau. Daarnaast beschrijf ik wat het betekent als er meerdere teams met elkaar moeten samenwerken.

Kijkend naar zo’n agile team, werkend met Scrum (met voorgeschreven rollen) of Kanban (zonder voorgeschreven rollen), komen de vragen op of er in zo’n constructie met een ontwikkelteam en Product Owner (typische Scrum-rol) nog wel sprake is van een project en of er dus nog wel plaats is voor een projectmanager. Een project is een tijdelijke multifunctionele organisatie, werkend met een start- en einddatum, opgezet om een uniek product of unieke dienst of release van een product of dienst op te leveren, rekening houdend met onzekerheid en onderbouwd door een businesscase, waarbij de juiste mensen voor het projectteam worden gezocht. Er zijn ondertussen verschillende cases bekend van organisaties die alle project- en programmamanagers hebben laten afvloeien en hiervoor in de plaats zijn gaan werken met Product Owners en Scrum Masters.

Zelf ben ik van mening dat het compleet afbouwen van alle project- en programmamanagers een brug te ver is. Wel geloof ik dat het aantal project- en programmamanagers bij veel organisaties sterk kan afnemen, maar er zullen situaties zijn waar toch een beroep op project- en/of programmamanagers gedaan moet worden. Wellicht worden ze dan anders genoemd, maar de rolinvulling zal veel gelijkenis vertonen met die van de project- of programmamanager. Ondertussen word ik gesterkt in dit idee door het feit dat ik organisaties in Nederland toch weer project- en/of programmamanagers zie aantrekken. Hierbij moet ik wel de kanttekening maken dat de opnieuw aangetrokken of overgebleven project- en programmamanagers veel vaker op de relatie zitten (stakeholdermanagement) en dat ze om zaken voor elkaar te krijgen invloed moeten uitoefenen zonder macht te kunnen hanteren.

Dit boek kan dus ook gebruikt worden door meer traditionele projectmanagers die zich een beeld willen vormen wat business agility gaat betekenen voor hun eigen rol. Blijven er traditionele of hybride projecten bestaan (projecten waarbij gebruikgemaakt wordt van zowel tijdelijke als permanente ontwikkelteams en waarbinnen gebruikgemaakt wordt van zowel agile als meer traditionele aanpakken) waarbinnen zij een projectmanagerrol kunnen blijven vervullen? Of is het zinvol dat zij zich binnen de lijnorganisatie meer gaan ontwikkelen in de richting van portfoliomanager, Agile Leader, Integration Manager, Roadmap Manager of Roadmanager, Release Train Engineer, Scrum Master, Agile Coach of Product Owner?

Ik ga in op verschillende agile frameworks die het op organisatiebrede schaal agile gaan werken ondersteunen. Ik schets eerst een handvat om de verschillende agile aanpakken mee te positioneren en vervolgens ga ik in detail in op een aantal van de meest gebruikte frameworks en geef ik een korte introductie van enkele minder gebruikte en minder bekende frameworks.

Ten slotte vergelijk ik verschillende frameworks en sluit ik af met een aantal, soms aan een specifiek framework gerelateerde, aanpakken om een agile framework te implementeren. Verder krijgt u mogelijke valkuilen waar u bij het implementeren van een agile aanpak rekening mee moet houden en antipatronen waar u tegenaan kunt lopen bij het gebruik van een agile framework.

Bestellen: Scaling agile in organisaties

MoP® Foundation Management of Portfolios Courseware – English (Henny Portman)

9789401804516-480x600MoP® Foundation certifications is suitable for individuals wanting to demonstrate they have sufficient knowledge and understanding to work as an informed member of a Portfolio Office or in a range of portfolio management roles.

This certification is aimed at those involved in a range of formal and informal portfolio management roles encompassing investment decision making, project and programme delivery, and benefits realization.

The Foundation certification is also a pre-requisite for the Practitioner certification.

At the heart of any portfolio management approach is the need to identify the right programmes and projects to deliver an organization’s strategy and ensure that targeted benefits are achieved. MoP® describes the principles and best-practices that will enable public and private sector organizations of all sizes to either introduce or re-energize portfolio management approaches.

This Courseware is suited for the English Management of Portfolios (MoP®) Foundation exam. Besides the Management of Portfolios (MoP®) Foundation Courseware – English (ISBN: 9789401804516) publication you are advised to obtain the corresponding publication Management of Portfolios (ISBN: 9780113312948).

Bestellen: MoP® Foundation Management of Portfolios Courseware – English

P3O® Foundation Portfolio, Programme and Project Offices Courseware – English (Henny Portman)

9789401804547-480x600P3O® Foundation certifications is suitable for individuals wanting to demonstrate they have sufficient knowledge and understanding of the P3O guidance to interact effectively with, or act as an informed member of, an office within a P3O model.

This certification is aimed at members of offices within a P3O model or anyone who needs to understand the terminology and concepts underpinning P3O and those wishing to pursue higher level certifications.

The Foundation certification is also a pre-requisite for the Practitioner certification.

Portfolio, Programme and Project Offices (P3O®) builds on the references in PRINCE2®, Managing Successful Programmes (MSP®), and Management of Risk (M_o_R®) and Management of Portfolios (MoP®) to support organizations or individuals wishing to set up or maintain an effective delivery support office.

This Courseware is suited for the English Portfolio, Programme and Project Offices 2013 Edition (P3O®) Foundation exam. Besides the Portfolio, Programme and Project Offices 2013 Edition (P3O®) Foundation Courseware – English (ISBN: 9789401804547) publication you are advised to obtain the corresponding publication Portfolio, Programme and Project Offices 2013 Edition (ISBN: 9780113314225).

Bestellen: P3O® Foundation Portfolio, Programme and Project Offices Courseware – English

Directing Successful Projects with PRINCE2 – The Essential Guide for project Board Members (Henny Portman)

9780113315727-480x600Projects are the means by which change is introduced. PRINCE2 is increasingly recognized as the most widely used project management method worldwide. The PRINCE2 framework of processes and guidance has been proven over many years to be an effective solution to the most common causes of project failure. Designed from the outset to be flexible and generic, the method can be applied and tailored to projects of any type or scale.

The importance of effective senior management in projects has been demonstrated repeatedly as one of the key contributing factors in achieving success. This guide is specifically aimed at helping project board members to direct project work efficiently, consistently and, above all, successfully. This is aligned with the latest edition of Managing Successful Projects with PRINCE2 which reinforces the principles that underpin successful project management, and provides guidance on how to apply those principles to any type of project.

“The updated guidance will enable people running projects of any size and in any environment to effectively control the time, cost, quality, scope, benefits and risk. It has been developed through extensive consultation with reviewers familiar with the challenges of the project board and it draws upon the real-life experiences of organizations in both the public and private sectors.

Good luck with directing your projects; whatever your role, experience or delivery environment, you will find something of value in this publication.”

Peter Hepworth, Chief Executive Officer of AXELOS

Key features
– Explains the duties and behaviour of the Project Board
– Aligned to PRINCE2017 core guidance
– Highlighted tips, definitions and key messages throughout the text
– Practical approach with many illustrations and summary boxes
– Improved structure and format to ensure ease of use
– Contains a comprehensive glossary
– Has appendices that cover roles and responsibilities, checklists, programmes and portfolios
– Index for quick reference
– Useful summary chart on inside cover

To order: Directing successful Projects with PRINCE2

Agile with a smile (Henny Portman, Dion Kotteman, Bert Hedeman)

9789463425803-480x6009789089653956-480x600Overal, in IT land en daarbuiten, hoor je “agile, agile!’ Deze methode heeft stad en land veroverd. En dat is verklaarbaar: met agile gaat je project beter en je levert eerder op wat wordt gevraagd. Niets mis mee toch?

Of toch? Heb je het idee dat die methode soms niet goed werkt, dat er dingen vergeten lijken te worden. Heb je gemerkt dat je soms de grenzen van agile in zicht hebt?

Het kan zijn dat je bent opgegroeid met waterval methodes, dan is dit wel even wat anders.

En weet je precies hoe agile werkt of ben je sterk afhankelijk van de deskundigen om je heen?

Als je in de praktijk hebt gemerkt dat agile werken ook zijn keerzijden heeft, dan is dit een handig boek voor je. Het laat zien hoe je agile kunt aanvullen met bestaande werkwijzen. Dan neemt de succesrate van je projecten toe.

Als je het als manager beter wilt snappen, ook dan is het een handig boek. Het geeft op een speelse manier weer waar je met agile werken tegen aanloopt en hoe je het handiger kunt toepassen.

Bob, de hoofdpersoon van dit boek, heeft dat idee ook: hij werkt op een agile manier, heeft Scrum teams ingericht, een Product Owner aangewezen, maar toch loopt het niet goed. Hij wist niet altijd waar  hij was met zijn projecten. Hij had het overzicht niet. En hij kon de omgeving niet goed uitleggen hoe de puzzelstukken in elkaar moesten passen. Toen hij ook nog op zijn kop kreeg van de compliance mensen, was hij goed ongerust.

Hij wint advies in en ziet dat met een paar redelijk eenvoudige aanpassingen het agile werken veel succesvoller kan zijn. En wat grappig is: de meeste van die aanpassingen kent hij al wel, want die komen uit de methoden die hij overboord had gezet toen ze agile gingen werken.

Dat is de kern van dit boek: agile werken is prima, het is breed toepasbaar, maar zorg dan wel voor meer overzicht, meer samenhang en zicht op de voortgang en de architectuur. Dat is goed te doen en er zijn nauwelijks nieuwe technieken voor nodig. Dit boek laat zien hoe je dat doet.

Dat gebeurt op een chronologische manier: we volgen de weg die je aflegt als je start met agile werken. De problemen die dan naar boven komen zijn achter elkaar gezet. En niet alleen de problemen! We zetten er per probleem ook een heldere oplossing bij. Korte overzichtelijke pagina’s die kort aangeven hoe je het aanpakt.

Dus: agile kan met een smile, maar let even op een paar voorwaarden om het een groot succes te laten zijn!

Bestellen: Agile with a smile

Artikel computable: Agile is meer dan een hype

Een praktisch PMO. De route naar succesvol projectmanagement (Henny Portman)

PMO cover voor Henny-3Waar te beginnen? Duidelijk was dat professioneel projectmanagement en adequate projectondersteuning ontbraken. Mijn onderzoek leverde talrijke aanknopingspunten voor de verbetering van het projectmanagement. De organisaties deden enorm hun best. In 2008 waren deze organisaties een groeimotor voor het concern. Het was dus zaak om hun kracht vast te houden en nog beter gebruik te maken van de beschikbare talenten.

Succesvol projectmanagement begint bij de keuze voor de juiste projecten: strategisch noodzakelijk en praktisch uitvoerbaar. Steeds meer organisaties overwegen portfoliomanagement toe te passen om hun keuzes beter te onderbouwen. Maar hoe doe je dat? In dit boek beschrijft Henny Portman op zijn bekende, praktische wijze hoe een complexe, internationale financiële dienstverlener binnen drie jaar met een Project Management Office (PMO) slagvaardig portfoliomanagement heeft gerealiseerd. Aan de hand van internationale raamwerken en standaards geeft Henny inzicht in de strategische beleidskeuzen, veranderkundige afwegingen en praktische aanpak die hebben geleid tot een succesvol PMO. Dit boek begint waar veel boeken over PMO’s eindigen: met de praktijk!

De praktische PRINCE2. Maakt het weer leuk (Henny Portman), 1ste druk

De praktische PRINCE2. Maakt het weer leuk (Henny Portman), 2e druk (Gebaseerd op PRINCE2 versie 2009)

9789080812260-240x300Wat ik in mijn organisatie bij de invoering van PRINCE2 miste, was een pragmatische vertaalslag van formele rapportages naar de praktijk: hoe konden wij PRINCE2 praktisch werkbaar maken? Er waren wel rapportage standaards, maar deze standaards waren onvoldoende bruikbaar. Opdrachtgevers lazen deze uitgebreide documenten niet of konden de kernzaken onvoldoende terugvinden. Ik had daarom behoefte aan een pragmatische vertaalslag.

De invoering van PRINCE2 gaat (te) vaak gepaard met bureaucratie. Dat kan anders en beter. Weg met dikke rapportages en overbodige informatie. In deze herziene druk van zijn boek presenteert Henny Portman op basis van de laatste inzichten een raamwerk voor het samenstellen en presenteren van de bekende PRINCE2-rapportages. PRINCE2 versie 2009 krijgt hiermee een praktische invulling.

PRINCE2 Quick Reference Card first edition, first – fifth impression (Henny Portman)

9789087535650-240x300qrcReady for a head start with PRINCE2 edition 2009? Ready to get the full benefits of PRINCE2 edition 2009 within your project?

With this Quick Reference Card you can:

 • Become familiair at a glance with the specifics of PRINCE2 edition 2009: the Themes, the Principles and its Process Model.
 • With this easy to use Quick Reference Card you can soon acquaint yourself with PRINCE2. Get experienced!
 • With this Quick Reference Card you can optimize the use of PRINCE2 within your project(s). Ensure that you get the optimum project result in a controlled manner.
 • Empower yourself with the PRINCE2 Best Practices. Tailor PRINCE2 to your needs.
 • With this Quick Reference card the true Project Manager should be able to exploit the benefits of PRINCE2 edition 2009 in a far more easier way.

PRINCE2 2009 Edition. Auf einen Blick. Erste Ausgabe, erste Auflage (Henny Portman)

aebExtrakte des Wesentlichen sind bei umfassenden Werken, so auch beim PRINCE2-Handbuch, ganz oben auf den Wunschlisten aller Interessierten und aller Anwender.

Die vorliegende Zusammenfassung wird ihrer Forderung nach dieser Essenz gerecht.

Sie richtet sich an all diejenigen, die einen schnellen Überblick über das methodische Vorgehen der Projectmanagement Methode PRINCE2 benötigen.

Sie erhalten verständliche Informationen in komprimierter Form über die relevanten PRINCE2-Inhalte:

 • 7 Grundprinzipen
 • 7 Themen
 • 7 Prozesse und deren 40 Aktivitäten
 • und der Anpassung von PRINCE2 an die Projektumgebung.

Weiter erhalten Sie im Zusammenhang mit den Prozessen einen Überblick über die hierbei eingesetzten Managementprodukte.

MSP Quick Reference Card, first edition, first impression (Henny Portman)

untitled

Ready for lift-off with MSP 2011 edition? Ready for a head start with MSP 2011 edition? Ready to get the full benefits of MSP edition 2011 within your programme?

With this Quick Reference Card you can:

 • Become familiair at a glance with he specifics of MSP 2011 edition: the Themes, the Principles, the Transformational Flow and its Programme Information Documents.
 • Acquaint yourself with MSP. Get experienced!
 • Optimize the use of MSP within your programme(s). Strive to achieve the program result in a controlled manner.
 • Empower yourself with the MSP Best Practices. Adapt MSP to your needs.
 • With this Quick Reference Card the true Programme Manager should be able to exploit the benefits of MSP 2011 edition in a far easier way.

PRINCE2 in Practice. a practical approach to create project management documents (Henny Portman)

oms_prince2_inpractice-lr

There are many publications on PRINCE2. Most of these publications describe the theory of PRINCE2. This book however deals with a practical approach for formal reports: how can be achieved that PRINCE2 works better in practice?

The existing PRINCE2 report templates cannot be used easily. This book offers a practical help for project managers and project executives to manage and control the document flow within a project in an efficient manner, based on the principles of PRINCE2.

This book is meant for everyone who has to do with project management. It is intended for:

 • the line manager who wants to bring about change and base a temporary organization on it;
 • the head of the Project Management Office (PMO) who is looking for practical aid to create a professionalizing device;
 • the project manager who has adopted the PRINCE2 theory and now wants to apply this theory in practice.

But the book is also meant for experienced project managers who wish to improve their relationship with their executive, and project managers who want to mange instead of getting bogged down in the filling in of endless documents and templates. This book is to be used particularly as a reference book.

Managen van agile projecten (Henny Portman, Bert Hedeman, Ron Seegers), 1ste druk (blauw)

Managen van agile projecten (Henny Portman, Bert Hedeman, Ron Seegers), 2e geheel herziene druk (rood)

9789401800075-240x300 9789401800242_CoverLR-230x290Dit boek is specifiek gericht op het managen van agile projecten. De beschrijving is gebaseerd op AgilePM uit 2014, een specifieke subset van het Agile Project Framework van DSDM.

Agile is sinds 1990 geleefd bij IT-systeemontwikkelaars en is in het bijzonder geschikt voor het uitvoeren van kort-cyclische trajecten die gericht zijn op zichtbare resultaten zoals een werkende applicatie, een website, enzovoort. Agile kan echter ook goed in niet-IT projecten worden gebruikt.

Anders dan bij traditionele methoden voor projectmanagement liggen bij agile projecten tijd, kwaliteit en kosten vast, maar de te realiseren functies juist niet. Bij agile projecten vormen zelfsturende teams de basis. Deze zijn volledig verantwoordelijk voor het realiseren van het op te leveren resultaat dat tot stand komt in korte iteraties. De projectmanager is alleen verantwoordelijk voor het inrichten van het project, het plannen en bewaken van het project op hoofdpunten en de communicatie tussen het projectteam en het bedrijfs- en programmamanagement. De specificaties worden bepaald door het Ontwikkelteam in samenspraak met gebruikersvertegenwoordigers.

Dit boek beschrijft op een heldere en eenduidige wijze de principes, processen, rollen en verantwoordelijkheden van de belangrijkste producten en technieken bij het managen van agile projecten. daarbij wordt ook ingegaan op de verschillen en overeenkomsten met andere methoden zoals PRINCE2, Scrum, Kanban en Lean Six Sigma en in hoeverre deze aanpak hiermee is te combineren.

Tenslotte gaat het boek in op de wijze hoe een portfolio van agile en traditionele projecten het beste kan worden gemanaged.

Dit boek is bedoeld voor projectmanagers die verantwoordelijk zijn voor het managen van agile projectenen verder allen die betrokken zijn of worden bij het mangen van agile projecten. Tevens is dit boek ook zeer geschikt voor degenen die zich willen voorbereiden op de examens Agile PM Foundation en Practitioner van APMG.

Waaier waarin het boek Managen van agile projecten is samengevat, inclusief de meest belangrijke figuren.

 • Positionering
 • Agile PM filosofie en -raamwerk
 • AgilePM procesmodel
 • AgilePM-projectbesturing
 • AgilePM-producten
 • AgilePM-time boxproces
 • PRINCE2 versus AGILEPM-projectstructuur
 • PRINCE2 versus AgilePM-processen
 • Beheerden van het project. PRINCE2 versus AgilePM
 • Scrum
 • Combineren PRINCE2 met agile werkpakketten
 • Van LSS naar PRINCE2 en weer terug

Competentieprofielen, Certificeringsniveaus en Functies bij projectmanagement, 1ste druk, 2009 (werkgroep IPMA: Henny Portman, e.a.)

cpnlAls vakvereniging voor project-, programma- en portfoliomanagement en PMO-medewerkers streeft IPMA-NL het professionaliseren van het vakgebied projectmanagement na. Naast het ontwikkelen en delen van kennis worden eveneens normen en richtlijnen ontwikkeld, waarvan het IPMA-certificeringsstelsel de bekendste is.

Naarmate de discipline projectmanagement meer als vak gezien wordt en in toenemende mate carrièrepaden binnen organisaties mogelijk worden, neemt eveneens vraag toe naar een geschikt instrumentarium voor het ontwikkelen van een functiegebouw.

dit boek is een eerste aanzet van IPMA-NL werkgroep CP-model (certificering en functieprofielen) voor een referentiemodel voor het ontwikkelen van functieprofielen voor projectmanagement, het IPMA-CP model. Om pragmatische redenen zijn de functieprofielen in dit boek beperkt tot de vier niveaus die in IPMA-certificeringstelsel onderscheiden worden, namelijk:

 • Projectmedewerker
 • Projectmanager
 • Senior projectmanager
 • Projectdirecteur

In een eventuele latere versie zal het IPMA-CP model verbreed worden met functies zoals projectcontroller, planner e.d.

De samenstellers van dit boek beogen niet alleen een brug te slaan tussen certificering en functieprofielen, maar ook een bijdrage te leveren aan een betere verbinding met het opleidingsveld.

Competence profiles, Certification levels and Functions in the project management field, 1st edition, 2009 (Study group IPMA CP: Henny Portman, a.o.)

afbeelding1This publication is the first product of the CP model Study group of IPMA Netherlands (IPMA NL, CP = Certification and Function Profiles). In essence this is a reference model for the development of function profiles for project management. For pragmatic reasons this publication refers to the four levels of IPMA-certification model:

 • Project leader
 • Project manager
 • Senior project manager
 • Projects / Programm director

In later versions of the IPMA-CP model this model could be extended, with functions such as project controller, planner, etc.

Competence profiles, Certification levels and Functions in the Project management and Project support field, 2nd revised edition, 2011 (Henny Portman, Bert Hedeman, Jan Willem Donselaar)

9789087536831-EN coverDevelopments in the project management field are ongoing. This professional field continuously broadens and becomes profounder. Therefore, IPMA has extended its attention from project management to program management, portfolio management and project support (PMO).

This has made manifest the need for a reference model in which the various functions and corresponding competences and the relations between them are presented. Not only for HR managers, but also for project and program managers and PMO heads.

In the first edition of this book, attention was given to the regular functions in the project management field, as they are applied in the IPMA-4-level system. With the publication of this second edition, the wish has been realized to make a complete functions building for the project management field available.

The second edition of this book does justify to PMO professionals’ needs for recognition and appreciation of their added value for projects, programs and portfolios.

Competentieprofielen, Certificeringsprofielen en Functies bij projectmanagement en PMO, 2de herziene druk 2011 (Henny Portman, Bert Hedeman, Jan Willem Donselaar)

 

IMG_2842Ontwikkelingen in het vakgebied ‘projectmanagement’ staan niet stil. Het vakgebied verdiept en verbreedt zich voortdurend. Als een gevolg daarvan is de aandacht van IPMA verbreed van projectmanagement naar programmamanagement, portfoliomanagement en projectsupport (PMO).

De behoefte aan een referentiemodel waarbij de diverse functies en bijbehorende competenties in onderlinge samenhang gepresenteerd worden, is daarmee manifest geworden. Niet alleen voor HR-managers, maar ook voor project- en programmamanagers en hoofden PMO.

Bij de eerste druk van dit boek ging de aandacht uit naar de reguliere functies in het vakgebied projectmanagement, zoals die in het ‘IPMA-4-level’-stelsel gehanteerd worden. Met de tweede druk van dit boek wordt recht gedaan aan de behoefte van PMO-professionals aan her- en erkenning van hun meerwaarde voor projecten, programma’s en portfolio’s.

Waaier: Project Success Scan PSS (Henny Portman, Bert Hedeman)

2016-10-29-11-23-34

A summary of our scan and approach:

 • How confident are you in the success of your projects and programs?
 • Maturity models
 • Maturity model theory
 • Predictability
 • Rationale Project Success Scan
 • The four plateaus
 • 15 PSS main focus areas
 • Project management team
 • Project characteristics
 • Organization of projects
 • Business organization and supporting services
 • Approach

Business driven PMO success stories (Mark Price Perry, Henny Portman and many others)

business_driven_pmo_success_storiesBusiness driven PMO succes stories was written by and with over two dozen contributing authors from the worldwide project management and PMO community. This guide offers executives, managers, and all those involved in the projects of organizations, an understanding of the value of a PMO can provide. It also presents the knowledge needed to first determine the purpose of their PMO and then craft a PMO best suited to fulfill that purpose.

I wrote PMO Success Story #23: ING Central and the Rest of Europe.

Waaier: PRINCE2 Agile Quick Reference Card (Henny Portman)

2016-10-29-11-18-55Een samenvatting van het PRINCE2 Agile raamwerk:

 • PRINCE2 Agile factsheet
 • PRINCE2 Agile overview
 • PRINCE2 2009 version, in origin very agile
 • Scrum
 • Kanban
 • Six project control parameters
 • 5 targets behind flexing
 • The 5 behaviors in PRINCE2 Agile
 • Themes: concepts & techniques
 • Processes: concepts & techniques
 • Cynefin model
 • Focus areas
 • Agilometer

Articles

Project creatures that accelerate and enhance a portfolio of projects

As you might recall, last year we (Marisa Silva and myself) went on a safari to hunt the project creatures that could negatively impact a portfolio of projects [Silva, M. and Portman, H. (2019). Creatures that slow down portfolio delivery and how to kill them; PM World Journal, Vol. VIII, Issue IX, October]. While it was not as exciting as doing it in Kruger Park, we can fortunately say that it was also not as dangerous and we returned sound and safe despite all the white elephant projects, pet projects, and unicorn projects we encountered in the way!

Almost one year after that experience, portfolio management got us thinking again. If portfolios are always a mix of “good” and “bad” projects, those that are well planned and those that are included without any thorough rationale, some that are carefully studied and others that are pure opportunistic, could it be that there are also project creatures that could accelerate and enhance the success of a portfolio? The quest for project creatures continues!

To download the article Portman, H. And Silva, M. (2020). Project Creatures that accelerate and enhance a portfolio of projects; PM World Journal, Vol. IX, Issue IX, September 2020

My “Bird’s eye view in the agile forest” article translated in Russian

 
Are incremental and iterative the same phenomenon or not?
 

Dia8During training classes I often notice that students mix the words iterative and incremental together. After reading this article I hope you understand the relationship between incremental and iterative development. I will start with a comparison of a waterfall and an agile approach by delivering a payment app. In the second part of this article, I position waterfall and agile in an incremental versus iterative matrix and shows what happens in the other two quadrants too. As a last step I elaborate on the minimum viable product (MVP) and the minimum marketable product (MMP) and shows where these fit in the different approaches and a story map.

 
 
Exploring the delta in AgileSHIFT
 
Schermafdruk 2020-03-18 10.29.34Enterprise agility is key. It is not just about implementing an agile way of working in your IT department but a transformation for your whole organization. You have to understand where the market is going, where your competitors are moving, where your customers want to be, and, as a result, where your organization needs to be. One technique to understand this is the concept of the delta. The difference between where the organization wants to be, expressed as ‘what great looks like’, and where it currently is.This paper explores the concept of the delta, explaining how this is addressed in AgileSHIFT®, and providing practical recommendations and examples on the subject. It is aimed at senior managers, portfolio officers and transition directors who are overseeing fast-moving environments and are running the risk of competitors or disruptors taking over their organization’s market share.
 
Exploring the delta in AgileSHIFT is now live on the AXELOS content hub.

Bird’s eye view in the agile forest

The PM World Journal has published the latest version of my Bird’s eye view in the agile forest article. For sure there will updates in the coming months.

birds eyeSome years ago, you could say “Scrum is agile” and ask “is agile Scrum?” Now we know there is much more flesh on the bones. At this moment there are more than fifty known and less known agile approaches, frameworks or methods available. To get a first impression of the different approaches, I try to bring some structure in the jungle to approaches, methods and frameworks. In Figure 1, I position the best-known agile approaches in a structure. The approaches, frameworks or methods are positioned within the ‘One-time programs / projects’ sections or within ‘Business as usual’ / indefinite, or both.On the other side the approaches, frameworks or methods are clustered around team, product or programme and portfolio level. In the dark blue boxes in Figure 1 we see agile approaches that are only applicable in IT-focused organizations. All other approaches can be used within IT and non-IT-oriented organizations (light blue coloured). I haven’t mapped all the known approaches, frameworks and methods in this figure, and to be honest, I think there is a lot of duplication and probably commercial drivers play a role too to ‘develop’ the next kid on the block without added value in comparison with the existing approaches, frameworks or methods

Have a look for the latest version on my blog

Creatures that slow down portfolio delivery and how to kill them

PROJECT20CREATURES_unicorn

 

This article is published in  PM World Journal Oct 2019.

 Portfolio Management supports management by answering the following four questions:

 • Are we doing the right projects?
 • Are we doing projects the right way?
 • Are we getting projects done well?
 • Are we getting the business benefits?

In this article we want to focus on these questions by visualizing projects as specific creatures with their own behavior. For example, a pet project is a project that can be seen as a ‘pet’ or personal favorite from a senior manager and is not contributing to the organization’s strategy. This is not the right project (question 1) but by running this project you are absorbing scarce resources and change budget. The sooner this project is killed the better. In total 18 creatures are discussed. To download the article: Silva, M. and Portman, H. (2019). Creatures that slow down portfolio delivery and how to kill them; PM World Journal, Vol. VIII, Issue IX, October.

50 shades of gray between agile and waterfall

50 shades (article picture horizontal)This article, published in Kwartalnik Project Management Institute Poland Chapter http://www.strefapmi.pl Wrzesień 2019 nr 26, is an updated version of the 50 shades of gray between agile and waterfall story I presented during the last NTPM 2019 conference in Gdańsk, Poland. Of course, an article cannot replace the pictures, sound tracks, movies and interactions I used, but it gives an impression of my message.

In this article I focus on five perspectives, namely the project manager, leadership, organizations, teams and culture. For each perspective I look into the traditional and agile view and what’s in between.

To download the magazine including my article and many more (mostly in Polish and some in English): Strefa-PMI-26-2019 (50 shades article Henny)

PRINCE2 Agile overview
PRINCE2 Agile Projectie 04-2015

Tijdens de laatste Gartner PPM Summit, 8 en 9 juni 2015 in Londen werd het nog eens bevestigd. ‘One size doesn’t fit all’, geldt ook in de wereld van projecten. Zijn betrouwbaarheid en kosten het belangrijk- ste of gaan we voor merkbekendheid, omzet en klantenbeleving? Hebben we te maken met langdurige of kortlopende contracten? Is de focus IT of juist organisatiebreed? Hebben we het over veelvuldige of een beperkt aantal opleveringen binnen korte of langere doorlooptijden? Vele debatten zien we in de media, Agile versus PRINCE2, alles Scrum, maar hoe zit het met de governance? Het antwoord van Axelos is PRINCE2 Agile waarin het beste vanuit beide werelden wordt ingezet om een project goed uit te kunnen voeren.

 

To download: PRINCE2 Agile artikel Pro_2015-04

Lost in standards

lost in standards

“Het leuke van standaarden is dat je er zo veel hebt om uit te kiezen.” Ik vraag me af of Andrew S. Tanen- baum bij het bedenken van deze quote ook de wereld van project-, programma- en projectportfolioma- nagement in gedachten had? Want hierin zijn inmiddels vele methoden, technieken, modellen en raamwerken ontwikkeld die elkaar om de titel standaard beconcurreren. In dit artikel wil ik een stukje van de nevel die ook in ons vakgebied over het ‘standaardenbos’ is neergedaald, weghalen.

To download: Pro_04_Verdwaald in het standaardenbos

 

Integraal Referentiemodel PMO-competenties

pmo competenties

Doorvoeren van veranderingen wordt meer en meer een constante factor binnen organisaties. Hierdoor groeit de behoefte aan het professionaliseren van project-, programma- en portfoliomanagement. Het Project Management Office (PMO)* wordt in dit kader steeds vaker gezien als een noodzakelijk orgaan. Op verzoek van IPMA-NL zijn wij momenteel bezig met een inhoudelijke beschrijving van de PMO-functies en bijbehorende competentieprofielen. Het resultaat hiervan wordt uitgebracht in boekvorm en sluit aan op het boek ‘Competentieprofielen, Certificeringniveaus en Functies bij projectmanagement, op basis van NCB versie 3’. In dit artikel een toelichting op het referentiemodel voor PMO-competenties en -certificering, waarin we laten zien dat carrièrelijnen van PMO-medewerkers en P3M-medewerkers (portfolio-, program- ma- en projectmanagers) verweven zijn.

To download: PMO-competenties 34-41

Een PMO praktijkverhaal

pmo praktijk

Begin februari 2008 ontving hij via LinkedIn een bijzonder mailtje: ‘Dringend – bel me s.v.p. vandaag nog’. Het was vrijdagavond. De mail prikkelde zijn nieuwsgierigheid, dus hij belde meteen. De vraag was intrige- rend: ‘Ken jij iemand die voor een financiële instelling in Centraal-Europa het projectmanagement op een hoger plan kan tillen?’ Over het antwoord hoefde hij niet lang te denken. Hij wist wel iemand… hijzelf. Zes weken later ging Henny Portman aan de slag als Regionaal PMO-hoofd van een grote financiële instelling. De reis, die hij sindsdien – letterlijk en figuurlijk – aflegde bij het inrichten en verbeteren van het projectmanage- ment in de landen die onder zijn PMO-verantwoordelijkheid vielen, beschrijft hij in zijn boek ‘Een praktisch PMO’. Het werd een reis met wonderlijke vergezichten, praktische belemmeringen en fraaie routes, waarvan hij in dit artikel een korte impressie geeft.

To download: IPMA Projectie 01-2012 Een PMO praktijkverhaal

Competente projectondersteuning

competente projectondersteuning

Aan de competenties van projectmanagers zijn al vele artikelen en boeken geweid, waaronder de IPMA Competence Baseline (ICB) en de vertaling daarvan in de Nederlandse Competentie Baseline (NCB). Maar hoe zit het met de competenties van de overige medewerkers die programma- en projectmanagers ondersteunen bij hun dagelijkse werkzaamheden? In dit artikel geven wij een eerste aanzet tot vaststelling van de vereiste kennis en (gedrags)vaardigheden van de groep supportmedewerkers. Een nadere omschrijving van de supportfunctie binnen projecten en de daarvoor benodigde competenties, conform het door IPMA-NL ontwikkelde model voor competentieprofielen in projectmanagement.

To download: projectie_03_6-11

 

Implementatie PRINCE2 is maatwerk

maatwerk

Veel organisaties worstelen met de invoering van PRINCE2 en komen vaak niet verder dan PINO (PRINCE2 In Name Only). Wat is dat toch dat invoering van deze populaire projectmanagementmethode zo moeilijk maakt? In dit artikel belicht ik de mogelijkheden die de methode biedt om deze op maat te malen en in te bedden in de organisatie, zonder te eindigen met PINO. Want dat is wat er volgens mij gebeurt: De afstem- ming van PRINCE2 op de specifieke organisatie laat vaak te wensen over. Het hebben van een standaard template voor Project Initiatie Documentatie bijvoorbeeld, betekent nog niet dat je conform PRINCE2 werkt.

 

To download: projectie_02_2010_46-53

Avoid PINO syndrome by adopting a tailor-made approach to PRINCE2 

pino

Many organizations encounter problems when introducing PRINCE2 and often ending up with PINO (PRINCE2 In Name Only). What makes it so dif cult to implement this popular project management methodology? In this article Henny Portman focuses on the possibilities of tailoring the method to your project and embedding it into any organization. PINO happens because PRINCE2 has been insuf ciently adapted to the speci c situation in the organization. Having standard templates for the Project Initiation Documentation doesn’t automatically mean you work according to PRINCE2.

 

To download: PINO0610-24-26

De competente projectmanager

competente PM

Bedrijven, en zeker de grotere ondernemingen, hanteren hun eigen competentiemodellen . Deze zijn zo opgebouwd dat daarmee voor iedere functiestraat competentieprofielen kunnen worden opgesteld. Daarnaast heeft de Internationale Project Management Association (IPMA) een competentieset ontwikkeld, specifiek gericht op het projectmanagement. Vorig jaar verscheen de derde versie van deze International Competence Baseline (ICB), waarvan de Nederlandse Competence Baseline (NCB) Versie 3 een afgeleide is. Deze situatie is voor IPMA-NL aanleiding geweest het initiatief te nemen voor de ontwikkeling van een referentiemodel waarin voor de NCB-competenties aansluiting gezocht wordt bij de denkwereld van HRM-managers en dat voldoende generiek is om een vertaalslag naar de eigen bedrijfssituatie te maken.

To download: HR_Projectie 4-p6-11 artikel HP

PRINCE2 release 2009, Een eerste verkenning

PRINCE2

In 2009 komt een nieuwe versie van PRINCE2 op de markt. De huidige versie is dan circa vier jaar oud. Een samenvatting van de principes, thema’s, processen en documenten van de nieuwe release.

 

To download: ITB09-05_pag15-19

 

Het storyboard en de highlight rapportage

storyboard

Coherente rapportage door hergebruik van beschikbare informatie. Het storyboard en de highlight rapportage. Vele organisaties hebben PRINCE2 als projectmanagementmethodiek gekozen. Even zovele organisaties maken, soms op dwangmatige wijze, gebruik van allerlei ondersteunende templates. Het PRINCE2 manual geeft geen templates. Wel is aangegeven welke informatie in welke documenten opgenomen dient te worden.

To download: artikel projectmanager P2 bouwstenen dec 2005.pdf

 

Certificering verhoogt succesgraad projecten

certificering

Draagt certificering van projectmanagement
bij aan meetbare professionalisering van de organisatie? Dat was de centrale vraag in de onlangs gevoerde discussie binnen de wereld- wijde projectgroep Projectmanagement Center of Excellence (PM CoE) van de ING Groep. Na bestudering van de verschillende mogelijkheden tot certificering van projectmanagement/project- managers en de praktijk op dit gebied binnen de ING Groep, is vastgesteld dat certificering kan bijdragen aan verhoging van de projectsucces- graad. Daarbij dienen lokale (Amerika, Europa, Azië/Pacific) standaards gerespecteerd te wor- den en is interne certificering als opstap naar externe certificering aan te bevelen, zo werd eveneens geconcludeerd. Dit artikel beschrijft onze zoektocht en de resultaten ervan, trekt con- clusies en geeft een voorzet voor de inrichting van een opleidings- en certificeringraamwerk.

To download: p30-35 ING certificering Pr 5-2007

Project creatures that accelerate and enhance a project portfolio (2020)

Culture makes or breaks your agile transition (2021)

We all know Peter Drucker’s famous quote ‘Culture eats strategy for breakfast’ and I transformed that into ‘Culture makes or breaks your agile transition’. For me this is reason number one why so many agile transitions fail. In this article I explain what I mean with culture, I make some references to books or articles explaining culture and I make a reference to my Bird’s eye view on the agile forest and elaborate on the, what I call, culture targeted frameworks or ways of working.

Will the project manager survive in the agile world?

This article is based on one of the key chapters of my Dutch book Scaling agile in organisaties and now available for my English readers too. Together with the article A new new bird’s eye view on the agile forest you have the most important chapters of this book. All other chapters are summaries of the most common scaling agile frameworks. These summaries can be found on this blog too.

To read/download Portman, H. (2021). Will the Project Manager survive in the agile world? Commentary, PM World Journal, Vol. X, Issue IV, April.

TOAH and programs

Programs are sometimes seen as a relic from the past; something from the time when we weren’t talking about agile working. In small organizations, this could very well be the case. Working together toward a commonly felt goal is easier when you must coordinate it with a handful of teams. However, in large organizations, the delivery processes are often longer and more complex. Even if autonomous teams with agile ways of working are already widely used, in the larger organizations many teams will soon have to work together to approach the common goal. And this is often so complex that even in such agile working organizations there is added value in working through a program towards the common goal. So even though there will be less of a need for a program approach, there will always be a need to organize certain complex changes through a program. But in a way that the benefits of a program organization go hand in hand with the benefits of an agile organization with autonomous teams working in an agile way. TOAH (The Organizational Agility Heartbeat) is a framework (https://toahframework.com/) that offers clear added value in that area as well. Where organizations with many teams need TOAH to allow the organization’s strategy to emerge through the agile teams via a quarterly rhythm, this same mechanism can be applied perfectly well to programs. After all, a program is designed to bring about a strategic change, a change that matters, a change that hurts an organization when things are not going well. Think of a change due to changing laws and regulations or a change with a fundamentally different way of approaching the market. The strategy can often not yet be specified ‘in concrete’. The ‘why’ and ‘what’ questions are often clear, but the ‘how’ question is certainly not yet. And that is precisely the crux of this article. A clear need for a new strategy interpretation in a way that we still (partly perhaps) must invent as an organization.

To read/download: Venema, H. and Portman, H. (2021). TOAH and Programs, PM World Journal, Vol. X, Issue VIII, August.

TOAH and programs (shortened version)

In the article TOAH and programs by Henk Venema and myself we explain what programs are and what added value does a program approach provide. We use TOAH (the Organizational Agility Heartbeat) to connect program coordination with agile execution in the teams and we show how TOAH can be combined with Managing Successful Programmes (MSP) and Scaled Agile Framework (SAFe).

To read/download: TOAH and programs

TOAH E PROGRAMAS

This is the Portuguese version of our article in the PMWJ

To read/download: TOAH E PROGRAMAS

O GERENTE DE PROJETO SOBREVIVERÁ NO MUNDO ÁGIL?

One of the key chapters of my Dutch book Scaling agile in organisaties is now not only available in English but in Portuguese too. O GERENTE DE PROJETO SOBREVIVERÁ NO MUNDO ÁGIL? 

Together with the article Agile development – 100 mantiras de trabalhar com Agile – based on a shortened version of ‘the bird’s eye view in the agile forest‘ you now have access to the two key chapters in Portugese.

To read/download: O GERENTE DE PROJETO SOBREVIVERÁ NO MUNDO ÁGIL?

Project creature articles 翻譯成中文

Chinese translation of the two articles published in PMWJ regarding project creatures

To read/download: Project creature articles 翻譯成中文

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s