Trends in Projectmanagement. Het projectmanagement aanzien van 2016

ipmaTrends in Projectmanagement. Het projectmanagement aanzien van 2016. Een uitgave van ipma-nl.

In dit boekje krijgen we de resultaten te lezen van een onderzoek dat in de tweede helft van 2016 heeft plaatsgevonden middels interviews met een aantal deskundigen in het vakgebied projectmanagement. Aan de hand van dit onderzoek zijn vijf trends geïdentificeerd. Deze trends worden vervolgens toegelicht door een deskundige en daarnaast krijgen we een bijpassend project met een toelichting van de betreffende project- of programmamanager. Tussendoor laat ik mijn eigen licht schijnen op de genoemde trends.

Trend 1: Projectificatie van de maatschappij.  Prof. Dr. Hans Bakker, Professor Management of Projects, TU Delft laat zijn licht schijnen over het feit dat er tegenwoordig steeds meer projecten gebruikt worden in de maatschappij en welke risico’s hieraan zijn verbonden zoals vluchtigheid van relaties. Hij sluit af met de verwachting dat de tijdelijke projectorganisatie en de permanente organisatie manieren van co-existentie moeten ontwikkelen.

“Iets wat je m.i. al ziet gebeuren met de permanente agile teams waar het werk naar toe gebracht wordt en daarmee onderdeel van de permanente organisatie zijn geworden. Waarmee de projectificatie van de maatschappij dan weer op zijn retour is!”

Als voorbeeldproject krijgen we de programmamanager Lex Pepping aan het woord over zijn 70MB project waarbij KLM en Schiphol de bagagefaciliteiten en werkwijzen hebben verbeterd zodat zij in staat zijn om 70 miljoen bagagestukken per jaar te kunnen verwerken.

De tweede trend betreft het omgaan met projectcomplexiteit. Marian Bosch-Rekveldt, Assistant Professor, TU Delft neemt ons mee in een tweetal stromingen om complexiteit aan te pakken waarbij enerzijds kwantificering van complexiteit plaatsvindt middels systeemdenken en anderzijds gekeken wordt naar de waargenomen complexiteit. Agile methodes worden aangehaald om met de stijgende onzekerheid in een project om te gaan en de verwachting wordt uitgesproken de komende jaren hybride methodes gaan ontstaan waarin klassiek projectmanagement en agile concepten met elkaar geïntegreerd worden.

“Eerste voorbeelden zie ik al ontstaan denk bijvoorbeeld aan PRINCE2 Agile waarin de verschillende werelden samengebracht worden en ook voor het Cynefin model van Snowden een plek is ingeruimd.”

Als voorbeeldproject schetst projectmanager Pieter de Booij hoe hij in zijn project Kustwerk Katwijk is omgegaan met de complexe omgeving van zijn project, hoe hij iedereen wist aan te haken en aangehaakt te houden.

Trend drie gaat over educatie in projectmanagement. Steven Nijhuis, Research PhD, HU, laat zien dat het aanbod aan cursussen en opleidingen in Nederland relatief fors is waarbij de aandacht voor de zachte kant van projectmanagement toeneemt. Ook zien we een toename van online-onderwijs zoals bijvoorbeeld de (gratis) MOOC voor projectmanagement door de TU Delft.

“Zelf ben ik heel actief op het trainingsvlak en kan uit ervaring aangeven dat de combinatie training, (online) leren, games, coaching en learning-on-the-job niet meer weg te denken zijn.”

Programmamanager Pieter Dekkers laat anderen naar de resultaten van zijn project Het Nieuwe Werken binnen SNS kijken en leren en geeft aan hoe hij het leerpad van zijn projectmanagers heeft vormgegeven.

De vierde trend gaat in op de menselijke factoren in projectmanagement. Chantal Savelsbergh, Senior Consultant gaat in op de gedragscompetenties van de projectmanager zoals die ook in de ICB4 een meer prominente rol hebben gekregen. Ik ben van mening dat je de zachte kant van projectmanagement nooit genoeg aandacht kan geven.

“Ik heb recentelijk nog een traject afgesloten waar we met een groep programmamanagers en een paar acteurs situaties hebben nagespeeld.”

Senior projectmanager Dennis Schuurbiers, Sogeti, laat zien wat het betekent om draagvlak te creëren en te behouden middels ‘power base selling’ in zijn project CDC datacenterverhuizing Haarlem – Min. EZ en dat dat een van de belangrijke succesfactoren binnen zijn project was naast saamhorigheid.

De laatste in het boekje genoemde trend betreft vrouwen in projectmanagement. Professor Yvonne Schoper, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, University of Applied Sciences Berlin, neemt ons mee in de groei in aantal vrouwelijke projectmanagers en wat dat betekent voor de aandacht voor en gebruik van soft skills.  Zij breekt een lans om ook het glazen plafond aan te pakken en vraagt om het doorvoeren van fundamentele veranderingen zodat vrouwen ook in het projectmanagementvakgebied meer kansen krijgen.

“Zelf is het mij de afgelopen jaren opgevallen dat als ik projectmanagementtrainingen in voormalige Oostblok landen geef het aantal vrouwen in zowel de trainingen als in de Projectmanagementpools de overhand krijgen.”

Product Owner Digital Integration ABN AMRO, Tanja Haringa, Haringa Projectmanagement, laat zien hoe zij met haar CBPortal project een succesvolle implementatie heeft afgerond, onder gebruikmaking van Scrum, zodat de grootzakelijke klanten optimaal kunnen worden bediend. Binnen ABN AMRO neemt het aantal vrouwelijke projectmanagers en product owners toe.

“Conclusie: ik snap de genoemde trends, wel vraag ik mij af wat de invloed is van innovatie, design thinking, samenwerken met start-ups, digitalisering, robotisering, AI & machine leren, … voor projectmanagement. Wellicht worden dit een of meer van de trends voor 2017?”

Nadere informatie over dit boekje: ipma-nl

2 responses to “Trends in Projectmanagement. Het projectmanagement aanzien van 2016

  1. Inkopers moeten soms projecten ondersteunen, maar ook af en toe leiden. Een professionele opleiding Project Management kan dan ook erg handig zijn.

  2. Pingback: Overview of my year 2017 book reviews and QRCs | Henny Portman's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s