Boekrecensie: Het projectassistentboek

9789462154438-480x600Boeken voor projectondersteuners, projectassistenten, PMO’ers zijn er niet veel. Het PMO als pop-up shop zou je daaronder kunnen rangschikken. Het boek ‘Het projectassistentboek. Jouw rol en positie in projecten’ geschreven door Pieter Hoekstra, Peter Vos en Jakob Zwinderman past prima in dit rijtje.

Het boek is onderverdeeld in negen hoofdstukken waarin de positie van de projectassistent wordt belicht, een introductie projectmanagement wordt gegeven en vooral wordt ingegaan op de noodzakelijke kerncompetenties van een projectassistent zoals samenwerken en beïnvloeden, communiceren, feedback geven en ontvangen, omgaan met conflicten en het slim gebruiken van tools. Het boek wordt afgesloten met een aantal bijlagen waarin naast eenvoudige templates, een aantal handige vragenlijsten worden aangeboden, waaronder het opstellen van je eigen invloedprofiel aan de hand van een veertigtal uitspraken.

In het eerste hoofdstuk (Dans met de projectleider) wordt je eigen positie als projectassistent duidelijk en wat dat betekent voor de samenwerking met de projectleider. Het belang van een samenwerkingscontract wordt toegelicht (template in de bijlage).

Het tweede hoofdstuk geeft enige basiskennis van projectmanagement zoals fasering en de GOTIK-factoren en de vier, volgens de auteurs, leidende projectdocumenten: projectopdracht, projectplan, voortgangsrapportage en projectevaluatie.

Hoofdstuk 3 stelt het situationeel kunnen toepassen van verschillende beïnvloedingsstijlen centraal en gaat in op communiceren, luisteren, samenvatten en doorvragen. Wanneer moet je overtuigen, aansporen, onderzoeken of juist inspireren? Het hoofdstuk wordt afgesloten met een vijf stappenplan om een andere invloedstijl uit te proberen. Aansluitend gaat hoofdstuk 4 in op de verschillende niveaus van communicatie en krijg je inzicht hoe je De roos van Leary kan gebruiken om gedrag van anderen te koppelen aan je eigen gedrag.

Hoofdstuk 5 gaat in op je eigen timemanagement inclusief plannen en prioriteiten stellen en hoe dit beïnvloed wordt door je eigen voorkeursmanier(en) van werken. De auteurs gebruiken hiervoor het acroniem SCHOP (Solist, Creatieveling, Helper, Optimist en Perfectionist).

Hoofdstuk 6 helpt je bij het realiseren van een ideaal projectteam. Welke stappen moet je met elkaar zetten om meer uit het team te halen en welke teamrollen kent het ideale team (organiseren, creëren, stimuleren, produceren en controleren). Om het ideale team te bereiken ontkom je niet aan feedback. Hoofdstuk 7 geeft een aantal handvatten voor het geven en ontvangen van feedback.

In hoofdstuk 8 geven de auteurs een toelichting op het ontstaan van conflicten, de mogelijke positieve of negatieve gevolgen van een conflict en hoe je met een conflict moet omgaan. De vijf conflictstijlen (wedijveren, vermijden, aanpassen, compromis zoeken en samenwerken) worden besproken.

Het laatste hoofdstuk zoomt in op de tools. Tools die je helpen om het project te structureren en beheersbaar te maken zoals een actielijst, documentenbeheer (vaak onderbelicht), communicatie en planning.

Conclusie: een helder geschreven boek waarin de theorie verduidelijkt wordt aan de hand van een case, verluchtigd met plaatjes van schilderijen en cartoons, en voorzien van vele tips, overzichtelijke werkbladen en handige tools voor de projectassistent. Ook een prima boek voor de startende projectleider die gaat samenwerken met een projectassistent.

Wel een boek wat het traditionele projectmanagement, lees een watervalaanpak, centraal stelt. Ik had graag gezien dat de auteurs ook een specifiek hoofdstuk hadden gewijd aan de rol van projectassistent bij een agile traject.

Bestellen: Het projectassistentboek

3 responses to “Boekrecensie: Het projectassistentboek

  1. Heldere recensie. De vraag was gaan we nog verder door op Agile of Prince2. We hebben ons geconcentreerd op ondersteunende rol.

  2. Top! We ons geconcentreerd op de methode die we nog veel tegenkomen.

  3. Pingback: Overview of my year 2016 book reviews | Henny Portman's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s