Recensie: De dag na de brainstorm

de dag na de brainstormJeroen Dontje heeft een enthousiasmerend boek ‘De dag na de brainstorm’ geschreven dat ik  één keer heb uitgelezen. Meer dan actueel, in een periode waarin organisaties business agility tot speerpunt hebben gemaakt, samenwerkingen aangaan met start-ups, en veel energie stoppen in innovatie. Dit boek geeft een aantal handvatten om een geweldig idee handen en voeten te geven.

Het boek is onderverdeeld in een inleiding en drie delen waarin je aan de hand genomen wordt om je idee via een plan, om te bouwen tot een prototype dat je vervolgens kan pitchen zodat je het uiteindelijk kan gaan realiseren.

De inleiding beschrijft het ideerealisatiemodel. Een metafoor voor de weg die je moet afleggen. Het begint met het ontstaan van het idee, vervolgens moet je een kuil met vele ideeën overwinnen en van jouw idee een prototype maken, dat vervolgens pitchen (nu heb je de kuil overwonnen) en dan kan je hopelijk jouw idee gaan realiseren. De auteur geeft hier een tweetal inzichten: “maak een concreet actieplan binnen 24 uur na het ontstaan van het idee” en “te vroeg pitchen werkt remmend op de realisatie van je idee”.

Dia1

Download QRC: de dag na de brainstorm (QRC, 160731) v1.0

Deel 1 beschrijft de dag na de brainstorm. Hoe voer je een idee-selectie uit? Hoe kan je dat idee, middels een viertal stappen (missie, kenmerken, qualifiers, differentators en nice-to-haves tot de unique selling point) omvormen tot een concept.

Om dit concept te realiseren zal helder moeten zijn waarom je een prototype gaat maken, voor wie en welke beschikbare middelen er zijn. Vergelijk dit prototype met het minimum valuable product zoals Eric Ries dat omschreven heeft. Prototypes zijn onder te verdelen in minimal en full functional prototypes en minimal en full experience prototypes. Vervolgens maak je een zeven-dagen-actieplan (achtereenvolgens: plan, vaardigheden, middelen, productie, testen, bijsturen en pitch voorbereiding). Ook hier deelt de auteur verschillende inzichten waarbij het vijfde inzicht benadrukt dat binnen 24 uur na het ontstaan van het idee een datum voor de pitch moet zijn vastgesteld. In dit deel krijgen we ook een hoofdstuk over creativiteit, over het ontstaan van ideeën. Positioneren van dit hoofdstuk binnen het inleidende deel had wat mij betreft een betere keuze geweest.

Deel 2 beschrijft de realisatie van het prototype. Hier krijgen we een scala aan verschillende technieken aangeboden. Achtereenvolgens krijgen we een toelichting op en verwijzingen naar toepassingen en tips van lego, video, websites, mobiele applicaties, 3D-printen, modulaire elektronica en makerstudio’s. Het deel wordt afgesloten met een hoofdstuk over testen. Zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek komen aan bod en het op basis van de uitkomsten bijsturen of aanpassen van het prototype.

In het derde, laatste deel, gaat in op het moment van de waarheid, de pitch. Hoe bouw je de pitch op? Een goede pitch is duidelijk, aansprekend, realistisch en urgent. De auteur geeft het pitch-speelveld om je pitch op te bouwen. Benader je de pitch vanuit de emotie of vanuit de ratio. In de pitch moet helder worden:

  • wat wil je?
  • waarmee?
  • waarom?
  • Wat heb je gedaan?
  • Wat heb je nu nodig?
  • Wat gaat het concreet opleveren?

Het laatste hoofdstuk gaat over de vorm, de ondersteuning, over hoe je de pitch gaat brengen. Ook hier weer vele verwijzingen naar hulpmiddelen die je kan gebruiken.

Conclusie: een vlot lezend, leerzaam boekje dat je inspireert om je idee te gaan realiseren.

Bij het boek is een ondersteunende website http://www.dedagnadebrainstorm.nl

Hierop vind je o.a. een aantal youtube filmpjes waar het boek naar verwijst en op deze site komt binnenkort aanvullende content. Verder vind je op verschillende plekken in het boek verwijzingen naar handige websites.

Bestellen: De dag na de brainstorm

One response to “Recensie: De dag na de brainstorm

  1. Pingback: Overview of my year 2016 book reviews | Henny Portman's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s