boekrecensie: Projectmatig Werken in beeld

9789080287303-240x300Projectmatig Werken in beeld van Marco Derksen is een vlot geschreven boekje waarin op een heldere, eenvoudige wijze de waterval methode Projectmatig Werken wordt uitgelegd.
Een boekje voor de beginnende projectmanager die op zoek is naar een simpele uitleg.

Het boekje is onderverdeeld in een tweetal blokken. Het eerste blok beschrijft de methode aan de hand van de volgende onderwerpen:

 • Het project in relatie tot noodzakelijk draagvlak;
 • Het interview als start van de initiatief fase;
 • De verschillende fasen waarin het project opgedeeld kan worden;
 • Projectdocumenten met daarin o.a. aanleiding, doel, resultaat, grenzen, haalbaarheid, risico’s, nevenaspecten en randvoorwaarden;
 • Projectomgeving;
 • Projectorganisatie en stuurgroep en daarbij de teamrollen van Belbin en teamvormingsfasen van Tuckman en situationeel leidinggeven;
 • Activiteitenlijst, mijlpalen, tijd, tijdlijn, netwerk- en balkenplanning;
 • Projectarchief.

Op vele plekken worden eenvoudige voorbeelden gegeven en regelmatig wordt een pakkende quote gegeven. In de bijbehorende video’s zie je de auteur Projectmatig werken schematisch samenvatten.

Dia1Het tweede blok biedt een aantal verdiepingen op de volgende terreinen:

 • Het smart formuleren van doelstellingen;
 • Bewust zijn van de Deming Circle;
 • Zoeken naar zuiver draagvlak;
 • Het effect van de duivelsdriehoek of vierkant;
 • Inbouwen van marge en speling en de relatie met het kritieke pad;
 • Effectief en efficiënt (goede dingen op de goede manier doen);
 • Van schatten, via ramen naar begroten;
 • Relatie tussen project- en de lijnorganisatie;
 • Omgaan met conflicten;
 • Organiseren van vergaderingen;
 • Typische valkuilen binnen de verschillende fasen.

Het verassende aan het boekje zijn een aantal QR-codes die je na scannen bij online tutorials laat uitkomen. Tutorials waarin de auteur de betreffende leerstof uitlegt. Een voorbeeld:

Daarnaast is er een ondersteunende website http://www.projectmatigwerkeninbeeld.nl. Op deze site vind je tutorials, extra stof & tips, 30 kennisvragen inclusief proefexamen. De extra stof omvat:

 • 3-dimensionaal denken: verdiepen, verbreden en je perspectief wijzigen;
 • Stakeholderanalyse (nog niet beschikbaar)
 • Luisteren, samenvatten en doorvragen (nog niet beschikbaar)
 • Onderhandelen (nog niet beschikbaar)

Conclusie
Als je begint als projectmanager en op zoek bent naar een eenvoudige, simpele en pragmatische uitleg van de waterval methode Projectmatig werken dan is dit boekje zeker aan te bevelen. Ben je op zoek naar een algemene introductie over projectmanagement dan is dit boekje te beperkt. In dit laatste geval ontkom je er niet aan om ook stil te staan bij onder andere toleranties, business cases en agile ontwikkelingen.
Bestellen: Projectmatig Werken in beeld

One response to “boekrecensie: Projectmatig Werken in beeld

 1. Pingback: Overview of my year 2016 book reviews | Henny Portman's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s