Boekrecensie: Projectpolitiek, van en voor projectmanagers

boek4Dit weekend een volgend boekje van KWD Resultaatmanagement via Arjan Jonker ontvangen. Een vlot geschreven boekje over Projectpolitiek, voor en door projectmanagers. Je leest het snel uit maar de toegevoegde waarde komt pas helemaal tot zijn recht als je de bijbehorende tests heb uitgevoerd. Het boekje is geschreven door Prof. Dr. Ir. Fred Heemstra, Drs. Arjan Jonker en Drs. Ing. Gerard Meijer.

Het boekje omvat een zestal hoofdstukken waarbij een drietal vragen centraal staan:

  • Hoe politiek is mijn project?
  • Hoe politiek sensitief ben ik als projectmanager?
  • Wat is mijn politiek voorkeurstijl?

Dia1De eerste hoofdstukken zoemen in op projecten en politiek en de visie van KWD op projectpolitiek. Het afsluitende hoofdstuk combineert de resultaten van deze drie vragen in een toelichting op de politiek effectieve projectmanager. Zie bijgaand plaatje Projectpolitiek (samenvatting, 141123) v1.0 waarin tot uitdrukking wordt gebracht in hoeverre je politieke voorkeurstijl past bij je politieke sensitiviteit en politiek binnen je project.

Voor iedere vraag is een test beschikbaar via www.kwdrm.nl/PMKennis (middels het downloaden van de KWD app projectsucces).

Aan de hand van een dertigtal stellingen kun je bepalen wat de politieke lading van jouw project is? Deze projectpolitiekbarometer stelt vast of je project (zeer) politiek, gemiddeld/neutraal politiek, beperkt of niet politiek is.

Je politieke sensitiviteit bepaling is gebaseerd op een test ontwikkeld door Hargreaves waarin je MACH score wordt vastgesteld aan de hand van een twintigtal vragen. Deze MACH score, gebaseerd op het ‘Machiavellisme’ principe, bepaalt of je politiek naïef, politiek zakelijk of een raspoliticus bent.

Je politieke voorkeurstijl wordt vastgesteld aan de hand van het Thomas Kilman (TKI) model, waarbinnen assertiviteit versus coöperativiteit gecombineerd worden tot een vijftal verschillende stijlen om met belangen en macht om te gaan: ‘doordrukken’, ‘samenwerken’, ‘compromissen sluiten’, ‘vermijden’ en ‘toegeven’. Kiezen tussen 30 paren beweringen geeft je eigen voorkeursstijl.

Boekje met testen zijn een waardevolle aanvulling op iedere gereedschapskist van een projectmanager. Ben jij vanuit een politiek oogpunt de juiste projectmanager voor jouw project of welk type projectmanager hebben we nodig voor een specifiek project? Of zoals in het laatste hoofdstuk verwoord staat: Afwezigheid van politiek is juist een reden om je zorgen te maken!

One response to “Boekrecensie: Projectpolitiek, van en voor projectmanagers

  1. Pingback: KWD in gesprek met « Henny Portman's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s