Recensie: Het perfecte project. De mens als sleutel tot succes

Het-perfecte-project-front-cover-188x300Bart Flos, auteur van Het anti-klaagboek en Het anti-sleurboek heeft een nieuw boek geschreven. Het perfecte project. De mens als sleutel tot succes is een vlot leesbaar boek dat de problematiek van alsmaar falende projecten ontrafelt. Hij laat op overtuigende wijze zien dat het vrijwel altijd verkeerd gaat bij de factor mens.

Het boek is opgebouwd aan de hand van een zevenkoppige zandloper: van prutsen naar perfectioneren. Zie bijgevoegd figuur. Voor alle vijf te nemen acties is een afzonderlijk hoofdstuk waarin de actie uitgewerkt wordt en bijbehorende technieken worden beschreven. Veelal is er een verwijzing naar een bijbehorende website (www.hetperfecteproject.nl) waarop verschillende tests te vinden zijn. De verschillende paragrafen worden verluchtigd met wetten, principes en stellingen afkomstig uit Arthur Bloch’s boek Murphy’s law. Ook kom je regelmatig kaders tegen met daarin een beschrijving van “typische types: de kippen zonder kop, de schijnleiders en de chaoten.” Bijvoorbeeld de geïrriteerde architect, de murm gebeukte medewerker, de getergde teamleider, de prutsende projectmanager, de argeloze accountmanager en de stuurloze bestuurder. Verder geeft de auteur op tal van plaatsen overlevingstips zoals: loop jezelf niet voorbij!, houd je poot stijf!, speel open kaart!, sta voor je team!, laat je niet aan het lijntje houden, speel niet op de man!, heil aan de hiërarchie!.

Kijken we naar de zevenkoppige zandloper dan zien we de onderste helft, die symbool staat voor prutsprojecten en een bovenste helft die symbool staat voor perfecte projecten. En als verbindende schakel, het kantelpunt, het omslagpunt van succes en mislukking, de mens. Het onderste niveau, niveau -3 betreft de symptoombestrijding. De schrijver laat zien dat we ervoor op moeten passen om niet in de faalspiraal terecht te komen. We moeten ons afvragen waarom deze symptomen optreden. We komen dan terecht in de vijf oorzaken (niveau -2). Deze vijf oorzaken zijn dan terug te brengen tot een drietal probleemgebieden: leiderschap, volwassenheid en weerbaarheid. Vervolgens komen we via niveau plus 1, de werkelijke oplossingen bij de vijf acties (niveau plus 2) waaraan steeds een individueel hoofdstuk is gewijd:

  1. Begin niet halsoverkop aan een project!
  2. Durf te stoppen als het misgaat!
  3. Pak de onvermijdelijke problemen bij de wortel aan!
  4. Gedraag je als ondernemer!
  5. Evalueer, deel en vier je successen!

Dia1Een goed begin is het halve werk. Hier zien we enerzijds het correct toepassen van een projectmanagementmethode en het opleveren van de bijbehorende producten en anderzijds de juiste persoon op de juiste plek. De auteur biedt op de ondersteunende website een eenvoudige project matchtest om vast te stellen wat voor een type projectleider (van junior tot supergeleider) je nodig hebt. Ook introduceert de schrijver een PRIC-lijst (Project Informatie en Confrontatie) Standaard en Organisatie, vergelijkbaar met een project health check.

Binnen het hoofdstuk durf te stoppen als het misgaat wordt de status totalus geïntroduceerd waarin de status van het project wordt weergegeven aan de hand van tien universele aspecten van het project: fundament, sturing, werklast, capaciteit, doorlooptijd, proces, communicatie, problemen, overdracht en teamspirit. Alle aspecten tezamen vormen een indicatie om wel/niet te stoppen met het project. In het derde hoofdstuk wordt de probleem analyse checklist en denktanken, het gebruiken van de breinkracht van het projectteam, besproken. In het vierde hoofdstuk komen volwassenheidsmodellen, de project prutstest (zie de website) en de zeven vergadervragen aan bod. Bij de laatste actie, evalueer, krijgt men een beschrijving van de succes analyse checklist: Wat ging er goed?, Waarom was dat?, Wat moest er gebeuren om dit waar te maken?, Wat waren de positieve effecten?, en Wie waren er primair bij betrokken?.

Conclusie

Een aanrader voor projectmanagers en laat zien dat met alleen een projectmanagementmethode je geen succesvolle projecten zal hebben maar dat de mens centraal moet staan om perfecte projecten te realiseren.

Met andere woorden – en zoals de auteur het zelf zegt – ‘een projectmanagementmethode alleen brengt geen succes. De mens kan niet zonder haar methode (het proces) en haar machine (de computer) maar de mens zelf is nog altijd the mother of all fuckups. Pas als we aan de knoppen van leiderschap, volwassenheid en weerbaarheid gaan draaien maken we kans om het projectgepruts in projectsucces om te zetten. Dat is niet complex, dat is iets om eerst goed over na te denken en vervolgens gewoon te gaan dóen!’.  

 

Bestellen boek: Het perfecte project

Download: het perfecte project

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s