Volwassenheidsmodellen – stap voor stap met P3M3

Dia1Afgelopen week hebben Bert Hedeman en ondergetekende een presentatie verzorgd op het 16e BPUG seminar ‘De wendbare organisatie’. Tijdens deze presentatie zijn wij ingegaan op de meest gehanteerde volwassenheidsmodellen, wat deze modellen meten en wat bepaalt een volwassenheidsniveau? Vervolgens zijn we ingezoomd op een aantal door ons uitgevoerde volwassenheids-onderzoeken waarbij we inzicht gaven in de aanpak, het proces, resultaten, ‘lessons learned’ en vervolgakties. Met als achterliggende gedachte dat het gebodene inzicht en handreikingen biedt om ook naar de eigen organisatie te kijken.

Bijgaand een artikel en de presentatie.  artikel_hedemanconsultingpresentatie_hedeman_portman. We horen graag jullie ervaringen met het toepassen van volwassenheidsmodellen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s