boekrecensie: Leidinggeven aan projectmanagers en een projectorganisatie

Recentelijk een presentatie van Peter Storm ‘Leidinggeven aan projectmanagers en een projectorganisatie’, naar aanleiding van het gelijknamige boek, tijdens het ipma-nl congres bijgewoond. Het boek is geschreven door Peter Storm, Guido Fröhlichs en Ton Overmans.

Tijdens de presentatie kwam een figuur ‘een succesvolle professionele organisatie’  prominent naar voren.  Ik behoorde echter niet tot de eerste tien aanwezigen en heb naar aanleiding van dit figuur het boek aangeschaft. In dit figuur zien we een drietal parallelle verbetergebieden om te komen tot succesvolle projecten en een succesvolle projectorganisatie.

  • Strategische sturing van projecten: De juiste projecten ontwikkelen en uitvoeren
  • Volwassenheid van projectmanagement: Projecten worden op de juiste wijze gemanaged.
  • Sturing tussen projecten: Met optimale inzet van middelen.

Het boek geeft een helder overzicht van vele facetten binnen de project, programma en portfoliowereld. Maar ik ben er niet van overtuigd of dit boek geschikt is voor opdrachtgevers, resourcemanagers en andere lijnmanagers. Geeft het boek antwoord op vragen wat ze zouden moeten weten? Waar ze zich wel en waar niet mee moeten bemoeien?

Het boek is opgedeeld in een drietal delen: Projectorganisaties sturen, Specialistische sturing van projecten en De projectorganisatie ontwikkelen. In een 16-tal hoofdstukken verdeeld over deze drie delen passeren de belangrijkste onderwerpen de revue. Veelvuldig toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden.

In het eerste deel komen portfoliomanagement, programma- en projectmanagement aan bod en wordt ingezoomd op investeringsmanagement, het management van complexe projecten en kennismanagement. Zelf zou ik het laatste hoofdstuk Kennismanagement ondergebracht hebben bij deel drie De projectorganisatie ontwikkelen (zie ook het recent verschenen boek ‘Kennismanagement in projecten’ van Steven de Groot en Dilyana Simons). Binnen dit Kennismanagementhoofdstuk komt een interessante, leerzame case over een kennismanagementsysteem aan bod.

Het tweede deel Specialistische sturing van projecten behandelt onderwerpen als Projectversnelling, Risico- en crisismanagement, informatiemanagement, projectmarketing en verkoop. Het eerste onderwerp Projectversnelling beschrijft Critical Chain Project Management van Elyahu Goldratt. Hier had m.i. een hoofdstuk over Agile en de verschillende verschijningsvormen zoals DSDM, SCRUM, RUP, … zeker op zijn plaats geweest. Het hoofdstuk over Projectmarketing en verkoop vind ik hier moeilijk te plaatsen.

Het laatste deel De projectorganisatie ontwikkelen gaat in op de volwassenheid van de projectorganisatie, de ontwikkeling van projectmanagers en de ontwikkeling van een projectcultuur. Wat mij betreft hadden deze laatste drie hoofdstukken uitgebreider aan bod mogen komen Hier kreeg ik veel meer het gevoel dat ik een boek aan het lezen was dat gericht was op de manager van projectmanagers.

Samenvattend vind ik de titel van het boek wat misleidend. Neemt niet weg dat dit boek een goed overzicht geeft van de vele facetten van het vakgebied. In die zin is het wel geschikt voor beginnende managers van projectmanagers die niet zijn doorgegroeid naar deze rol vanuit het vakgebied zelf en voor projectmanagers die over de grenzen van hun eigen rol willen kijken om zodoende genomen beslissingen beter te kunnen plaatsen.
Bestellen:Leidinggeven aan projectmanagers en een projectorganisatie

Advertisements

One response to “boekrecensie: Leidinggeven aan projectmanagers en een projectorganisatie

  1. Dag Nehhy,

    Dank voor verwijzing naar nieuwe boek Kennismanagement in projecten!
    zie http://www.managementboek.nl/boek/9789059726017/kennismanagement_in_projecten-steven_de_groot
    ook als eBook.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s