Boekrecensie: Projectmanagement, Zo lukt het wel!

Een vlot leesbaar boekje van Arno Commandeur, Barbara Moerkerk-Edens en Salim Dolgunyürek waarin je een praktische vertaling van de PRINCE2 methode krijgt. Het boekje volgt enerzijds de processtappen opstarten, initiëren, managen van een fase en afsluiten en daarnaast vindt uitdieping van de onderwerpen risico, projectorganisatie, projectcommunicatie en implementeren plaats.

In de hoofdstukken krijg je naast de theorie afzonderlijke blokjes met informatie, voorbeelden en tips en ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een aspect uit een doorlopende case.

In de eerste paar hoofdstukken zien we het ontstaan van de opdracht, het projectvoorstel en het projectplan (vergelijkbaar met de PID). Deze hoofdstukken zijn mij uit het hart gegrepen. “Zo eenvoudig mogelijk, en zo ingewikkeld als nodig”. Het projectplan moet sexy zijn zeggen de auteurs. Denk aan een storyboard, houd het kort, per onderdeel een of enkele pagina’s, veel (powerpoint) plaatjes. De onderdelen in de projectplan zijn een uitdieping van de onderwerpen in de projectopdracht. Onderwerpen in de projectvoorstel zijn een nadere uitwerking van dezelfde onderwerpen in de opdracht. Kortom wat mij betreft een mooie invulling van mijn bouwsteenaanpak uit mijn boekje ‘De praktische PRINCE2’ (en die kwam ik ook tegen bij ‘verder lezen’). Vooral voor de beginnende projectmanager zijn dit een aantal handige hoofdstukken die, ook als gevolg van de vele tips en checklists, de projectmanager voor vele valkuilen kunnen behoeden.

Omgaan met wijzigingen, wat toch een belangrijk aspect is binnen het aandachtsveld van de projectmanager, vind ik wat minder uit de verf komen. Wat betekent de wijziging voor de planning, het budget, de scope, de kwaliteit, de risico’s en de baten. En het is deze analyse waarop uiteindelijk een beslissing genomen moet worden. De hieraan gekoppelde toleranties, de ruimte waarbinnen een projectmanager, of de stuurgroep zelf beslissingen kunnen nemen, heb ik ook gemist. Daarentegen bieden de hoofdstukken projectcommunicatie en implementeren ook voor de meer ervaren projectmanager een aantal handige tips. Het kiezen van de juiste communicatiestrategie aan de hand van de vier veranderstrategieën Moeten, Willen, Weten en Leren en ontdekken maar ook de twaalf gouden communicatieregels zijn het lezen meer dan waard. Ook het pleidooi om al direct na de start te beginnen met implementeren onderschrijf ik gaarne. Het succes van de implementatie is afhankelijk van de drie factoren doel, mensen en inhoud en vraagt dus veel meer dan een druk op de knop tijdens de laatste fase van je project.

Samenvattend, een handig boekje dat voor de meer ervaren projectmanager vele herkenbare situaties zal opleveren maar ook tips voor de projectcommunicatie en implementatie en voor de beginnende projectmanager een praktische handleiding om zijn of haar project goed op de rails te zetten, te houden en juist af te sluiten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s