Boekrecensie: Waarom doen we dit eigenlijk?

Zojuist het boek ‘Waarom doen we dit eigenlijk? De businesscase als succesfactor voor projecten’ van Michiel van der Molen gelezen. Een handzaam boek waarin de businesscase(document) centraal staat als instrument voor communicatie en sturing in een project.
Het boek is opgebouwd rond het gebruik van de businesscase. Dit stuk is onderverdeeld in een viertal thema’s: Leiderschap, besturing en organisatie; draagvlak, betrokkenheid en implementatie; richting, prioriteit en aanpak; voortgangsbesluiten.
Michiel beschrijft ieder thema, in heldere bewoordingen, aan de hand van een groot aantal praktijkvoorbeelden. Hierbij wordt elk voorbeeld afgesloten met een aantal tips.
Voorafgaand aan dit blok wordt uitgelegd wat een businesscase en een businesscasedocument is en hoe een businesscase te ontwikkelen. Hierin komen een aantal aspecten aan bod die ik van harte onderschrijf zoals bijvoorbeeld “een businesscase ontwikkel je niet van achter een bureau. Een businesscase is pas realistisch als de belangrijkste belanghebbenden er achter staan”. Hoeveel projecten worden er niet beschreven (en ‘gemanaged’) vanachter hoofdzakelijk een PC! In dit hoofdstuk houdt Michiel een krachtig pleidooi voor het gebruik van een businesscaseoneliner. Deze oneliner is een krachtig hulpmiddel voor effectieve communicatie en is ook een zeer sterk instrument om te toetsen of een gevraagde wijziging wel past binnen het project. Uiteraard vervangt deze oneliner niet het volledige businesscasedocument maar ik zie wederom een bevestiging van mijn eigen filosofie om projectmanagementdocumentatie niet te uitgebreid te maken en slechts de essentie (als vastlegging van gesprekken) in documenten vast te leggen (zie: De praktische PRINCE2). Zo’n oneliner aan de wand vervangt een complete presentatie en blijft hangen bij de betrokkenen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal tips voor het maken van een krachtige en herkenbare businesscaseoneliner. Voor mij is alleen al het beschrijven van deze businesscaseoneliner het aanschaffen van dit boek meer dan waard. Los hiervan geeft Michiel een uitgebreide beschrijving van de opbouw van een businesscasedocument, het toepassen (de kern van het boek) en daarnaast een handige checklist businesscaseontwikkeling die vanaf zijn website te downloaden is (op een A4tje). Het boek eindigt met een beschrijving hoe de meest gangbare projectmanagementmethoden in Nederland omgaan met het gebruik van de businesscase. Kortom, ik kan dit boek van harte aanbevelen aan opdrachtgever en stuurgroepleden zodat ook zij zien dat het maken en gebruiken van een goede businesscase (inclusief oneliner) een enorm krachtig instrument is om projecten met succes te kunnen sturen en laten uitvoeren.
Bestellen:Waarom doen we dit eigenlijk?

One response to “Boekrecensie: Waarom doen we dit eigenlijk?

  1. Pingback: Boekrecensie: Wegwijzer voor evalueren van IT-projecten | Henny Portman's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s