Boekrecensie: Effectief sturing geven aan projecten

Zojuist het boek ’Effectief sturing geven aan projecten. Praktische handvatten voor Opdrachtgevers.’ Van Lia de Zoete en Reinier de Koning gelezen. Waar een vlucht van Amsterdam naar Istanbul en weer terug al niet goed voor is. Ik heb ondertussen een aantal boeken gelezen en verschillende van een review voorzien op o.a. mijn blog. Ik noem:

  • ‘Managing Successful Projects using PRINCE2’ van OGC. In mijn optiek te technisch, te gedetailleerd om door opdrachtgevers te laten lezen;
  • ‘PRINCE2 voor opdrachtgevers’ door Michiel van der Molen. Wat mij betreft nog steeds het standaardwerk voor opdrachtgevers;
  • ‘101 Gouden tips voor opdrachtgevers (Inclusief de 101 zilveren tips die te downloaden zijn)’, door Erwin Rademakers.  Vlot geschreven boekje over o.a. karaktereigenschappen, competenties, activiteiten en samenwerking van en door de opdrachtgever;
  • ‘Opdracht geven met resultaat’ door Ten Gevers en Bart Hoitink. Goed boek met speciale aandacht voor verschillende vormen van opdrachtgeverschap;
  • ‘Help, ik heb een opdrachtgever’ door Nicoline Mulder. Een praktisch boekje voor de projectmanager om met zijn/haar opdrachtgever om te gaan.

Dit was voor mij dan ook de reden om te zien wat dit boek mij kan toevoegen en mijn workshops voor opdrachtgevers kan verrijken.

Het eerste wat opvalt is de structuur van het boek. In 24 paragrafen worden verschillende thema’s aangeboden die op verschillende manieren te rangschikken en te lezen zijn. Per thema zijn er vervolgens verwijzingen opgenomen naar andere thema’s (ik heb de verwijzingen in een matrix uitgezet en had verwacht dat er over en weer verwijzingen zouden zijn). In de inleiding tref je daarnaast nog een clustering naar een viertal aandachtsgebieden: Voor je de opdracht geeft, In de voorbereiding van een opdracht, Tijdens de uitvoering van een opdracht en Tot slot. Verschillende thema’s komen in verschillende aandachtsgebieden voor. Persoonlijk ben ik van mening dat ik de lezer wat meer structuur zou willen bieden waarbij de volgorde in het boek bijvoorbeeld de levenscyclus van het project volgt. Nu spring  je voor dat je het weet van voor naar achter en weer terug door het boek. Dit doet mij denken aan het boek ‘Rayuela, een hinkelspel ’ van Julio Cortazar maar dat is een literair experiment en dat geeft verassende effecten en dat kan m.i. hier niet de bedoeling zijn.  Maar wellicht is het ook wel de bedoeling geweest om het boek niet van voor naar achter te lezen maar om te gebruiken om van een bepaald thema meer te weten te komen. Zoals de schrijvers aangeven ‘handig om altijd binnen handbereik te hebben’

Nu naar de inhoud. Het boek biedt inderdaad vele handvatten voor de opdrachtgever. Een goede voorbereiding is het halve werk. Het belang van de business case, niet alleen aan het begin van het project maar juist ook tijdens het project ter onderbouwing van de te nemen beslissingen. Rollen en verantwoordelijkheden, de rol van de stuurgroep, wat te doen met de stakeholders of belanghebbenden. Waarom faseren en nut en noodzaak van communicatie. Hoe het project in de grip, op de rails te houden, de kwaliteit  te borgen. Uiteraard wordt ook stil gestaan bij de projectafsluiting, het overdragen aan de lijn en het sturen op baten. Daarnaast wordt ook ingegaan op de inbedding van projecten in de organisatie. Je kan een project nog zo goed aansturen, als het project niet bijdraagt aan bedrijfsdoelstellingen dan ben je ten onrechte schaarse middelen aan het verbruiken die beter elders besteed zouden kunnen worden. Portfolio en programmamanagement komen aan bod, het inzetten van PMO’s. tenslotte komen ook succesfactoren in een verandertraject  (het wiel van verandering) en het meten van de veranderbereidheid van een organisatie aan bod.

Wat neem ik mee. Het schema ‘Niet het project maar het doel telt’ laat op een simpele wijze zien dat de kosten voor de baat uitgaan en dat er naast projectkosten/investeringen ook rekening gehouden moet worden met de operationele en onderhoudskosten en dit alles uitgezet tegen de levenscyclus van (de behoefte aan) een product of dienst. Ook de check van de effectiviteit van communicatie, is krachtig verwoord in een 6-tal simpele regeltjes die zowel opdrachtgever als opdrachtnemer mee kunnen nemen.

Conclusie. Het boek heeft me zoals vermeld een paar kleine pareltjes opgeleverd waar ik weer mijn voordeel mee kan doen maar ik zou bij een eventuele herdruk overwegen om de volgorde van de thema’s zodanig aan te passen dat het boek de levenscyclus van een project volgt zodat het boek als een doorlopend verhaal gelezen kan worden.
Bestellen:Effectief sturing geven aan projecten

2 responses to “Boekrecensie: Effectief sturing geven aan projecten

  1. Pingback: Book review: Being the project sponsor. A practical guide for executives « Henny Portman's Blog

  2. Pingback: Review: The Effective Project board. Keeping projects and programmes on target | Henny Portman's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s