Boekrecensie: Project Management Office, implementeren op basis van P3O

Zojuist de management guide ‘Project Management Office, implementeren op basis van P3O‘ van Jan Willem Donselaar en Tjalling Klaucke gelezen. Deze guide is gebaseerd op het officiële 206 pagina’s tellende P3O model boek ‘Portfolio, Programme and Project Offices’ van OGC. In dit handzame boekje wordt niet de volledige indeling van het officiële P3O boek gevolgd. Dit boekje begint met een beschrijving van een PMO. Wat is de rol van het PMO? Welke typen PMO zijn er, waarbij de vijf verschillende typen PMO zoals P3O deze beschrijft, worden behandeld. Beschrijft het P3O boek deze modellen afzonderlijk, in dit boekje zijn de schrijvers er in geslaagd om de vijf verschillende modellen met elkaar in relatie te brengen en in één schema weer te geven. Iets wat ik kan waarderen daar de praktijk laat zijn dat verschillende vormen vaak naast elkaar voor zullen komen. Denk hierbij aan een permanent PMO en een tijdelijk PMO ter ondersteuning van een project of programma. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van het gemiddeld aantal medewerkers in een PMO. Als ik kijk naar mijn eigen praktijk dan stel ik, zeker in deze roerige tijden, vraagtekens bij het aantal PMO medewerkers. Als het aantal blackbelts (Six Sigma) of projectmanagers op ongeveer 1% van de totale aantal medewerkers wordt geschat dan ben ik van mening dat het % PMO-medewerkers (niet zijnde projectmanagers of blackbelts) erg hoog wordt weergegeven. Hierbij is het percentage afhankelijk van de organisatie grootte; variërend van 10% (kleine organisatie; 30 medewerkers) tot 3% (500 medewerkers). Ik zou het reëler vinden als de projectmanagers binnen dit gegeven % vallen. Maar het is in ieder geval een eerste poging om te komen tot de juiste sizing van een PMO (ik hoor graag of er ervaringen zijn binnen andere organisaties mbt deze PMO sizing?) Tenslotte wordt in dit hoofdstuk ingegaan op volwassenheid, good governance en de taken van het PMO.
Het hoofdstuk ‘Het P3O-model’ geeft een beschrijving van het model en de positionering binnen de verschillende OGC modellen en guides zoals bijvoorbeeld PRINCE2, MSP en P3M3. Een overzicht wordt geboden van de rollen en rolbeschrijvingen gericht op een functie en op het leveren van een dienst. Dit hoofdstuk eindigt met enkele struikelblokken bij de invulling van de rollen. Het volgende hoofdstuk ‘Een PMO implementeren op basis van P3O’ volgt het officiële manual. Vervolgens wordt naar analogie met het manual een overzicht gegeven van methoden en technieken. Het boekje eindigt met het een hoofdstukje over de meerwaarde van het P3O-model. In de bijlage worden vervolgens een aantal standaard documenten of rapportages beschreven zoals een Project Start-up workshop agenda, een financiële rapportage, een business case een management dashboard voor project en programma. Deze bijlage vind je niet in het officiële manual.
Kortom een boekje wat ik kan aanbevelen aan iedereen voor een eerste kennismaking met het P3O-model van OGC. Het biedt voldoende handvatten om senior management te kunnen overtuigen van de toegevoegde waarde van het hebben van een PMO. Besluit je vervolgens om daadwerkelijk een PMO te implementeren dan raad ik ook lezing van het officiële P3O manual aan inclusief raadpleging van de P3O Online Repository van OGC.
Bestellen:Project Management Office, implementeren op basis van P3O

One response to “Boekrecensie: Project Management Office, implementeren op basis van P3O

  1. Pingback: Boekrecensie: Project Management Office als pop-up shop « Henny Portman’s Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s