Implementatie PRINCE2 is maatwerk

Veel organisaties worstelen met de invoering van PRINCE2 en komen vaak niet verder dan PINO (PRINCE2 In Name Only). Wat is dat toch dat de invoering van deze populaire projectmanagementmethode zo moeilijk maakt? In dit artikel belicht ik de mogelijkheden die de methode biedt om deze op maat te maken en in te bedden in de organisatie, zonder te eindigen met PINO. Want dat is wat er volgens mij gebeurt: De afstem- ming van PRINCE2 op de specifieke organisatie laat vaak te wensen over. Het hebben van een standaard template voor Project Initiatie Documentatie bijvoorbeeld, betekent nog niet dat je conform PRINCE2 werkt. Zie voor het volledige artikel de Box folder Nederlandse artikelen, naam: projectie_02_2010_46-53

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s