Competentieprofielen, Certificeringsniveaus en Functies bij projectmanagement

De werkgroep functieprofielen binnen IPMA-NL, waarvan ik een van de leden ben, heeft een primeur met de verschijning van het boek Competentieprofielen, Certificeringniveaus en Functies bij projectmanagement, op basis van NCB versie 3. Voor het eerst is een algemeen referentiemodel ontwikkeld voor het vaststellen van functiebeschrijvingen voor het vakgebied projectmanagement. In deze handzame gids is expertise van projectmanagement en Human Recource Management gebundeld. Het boek biedt praktische toepassingen bij werving, selectie, loopbaanontwikkeling en beoordelen & belonen. Onmisbaar voor iedereen die te maken heeft met de inzet van projectmanagers zoals lijnmanagers, HR managers, projectmanagers, trainers en recruiters. Binnenkort worden templates in word.doc formaat via de ipma-nl website en de PMWIKI beschikbaar gesteld. Op het aankomend ipma-nl congres op 17 november wordt het boek gepresenteerd.

kaft ncb versie 3Dit boek is het resultaat van de IPMA-werkgroep die zich ten doel heeft gesteld om op basis van de NCB versie 3 een richtlijn te ontwikkelen met functiebeschrijvingen op het gebied van projectmanagement.

De kennis ervaring uit de wereld van projectmanagement en HRM zijn bij elkaar gebracht in deze handzame gids, die bedoeld is voor iedereen die werkzaam is en op enigerlei wijze in aanraking komt met projecten. Dus met name voor de (business) managers, HR managers, projectmanagers, onderwijs, recruiters, enz.

Dit boek is dus een belangrijk hulpmiddel voor het beschrijven van competenties en functies bij projectmanagement, op basis van een referentiemodel dat de naam IPMA-CP model heeft meegekregen. De letters CP staan hierbij voor ‘Competentieprofielen voor Projectmanagement’. Deze set competenties worden beschreven en geëxpliceerd over de diverse IPMA-niveaus (A t/m D).

Daarmee is het IPMA-CP model een onmisbaar referentiemodel voor de projectmanagementprofessie dat kan helpen bij :

1. creëren van een eenduidig begrippenkader
2. samenstellen van functiebeschrijvingen voor de eigen organisatie
3. het opstellen van beoordelingen en functiewaarderingen
4. het vaststellen van opleidings- en trainingsbehoeften

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s