Book review: Het Project Management Office – PMO

9789087531348[2]Dit boekje van Jan Willem Donselaar en Remco te Winkel geeft een beknopte beschrijving van het Project Management Office. Het begint met een verassende parallel met het VOC. Binnen het VOC waren de contouren van een PMO al zichtbaar. Na lezing van het boekje moet het voor de lezer duidelijk zijn wat een PMO inhoudt, de doelen en meerwaarde van een PMO, de functies en het functioneren van een PMO. Ook de relatie met de projectvolwassenheid van een organisatie en good governance wordt gelegd. Ik vind dat de schrijvers erin geslaagd zijn om een op hoofdlijnen, helder beeld te schetsen wat een PMO is. Wat ik minder uit de verf vind komen is de vertaalslag van theorie naar praktijk. Dit begint in hoofdstuk 11 waar Het PMO model wordt beschreven. Hoezo ‘Het PMO model’? Aangegeven wordt dat ‘Het PMO model’ een beschrijving is van het OPM3-model. Ik heb niets tegen het OPM3-model maar we moeten ons wel realiseren dat dit een verzameling is van best practices die op het Project management niveau volledig zijn gebaseerd op de PMBoK. OPM3 en PMBoK zijn beiden afkomstig van PMI. Je had natuurlijk ook kunnen kiezen voor P3M3: Project Programma Portfolio Maturity model van OGC (de makers van onder andere PRINCE2 en MSP en P3O). Natuurlijk biedt het OPM3 model handvatten voor de inrichting van je eigen PMO maar ook andere modellen kunnen je daarbij helpen zodat ‘Het PMO-model’ m.i. wat genuanceerd moet worden. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk consequent over multi-project gesproken waar programma bedoeld wordt. Dit zijn in mijn ogen toch verschillende begrippen. Hoofdstuk 13 beschrijft aan de hand van een stappenplan waar een organisatie moet beginnen bij het inrichten van een PMO. Insteek is hier het procesmodel: beschrijven, meten en visualiseren volwassenheidniveau en verhogen van procesniveau inclusief het overwinnen van bijkomende weerstanden. Hier mis ik nadrukkelijk de organisatorische inrichting en ophanging van een PMO. Hoe ga je nu te werk als er nog geen PMO is in je organisatie? Kortom een vlot geschreven boekje om je de theorie op hoofdlijnen achter een PMO eigen te maken maar niet geschikt als leidraad om een PMO op te zetten. Wellicht is hier andere literatuur voor te vinden. Een literatuuropgave ontbreekt echter.

Advertisements

2 responses to “Book review: Het Project Management Office – PMO

 1. Jan Willem Donselaar

  Beste Henny,
  Mijn dank voor jouw constructieve book review. Jouw op- en aanmerkingen over ons boek intrigeren mij zeer.
  Graag zou ik met je van gedachten wisselen over je op- en aanmerkingen en over PMO.
  Vriendelijke groet,
  Jan Willem

 2. Pingback: Boekrecensie: Project Management Office als pop-up shop « Henny Portman’s Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s