Boek recensie: PRINCE2 in de praktijk, 7 valkuilen en 100 tips.


9789087533052-1502PRINCE2 in de praktijk, 7 valkuilen en 100 tips.
 Michiel van der Molen heeft het weer voor elkaar. Heeft hij ons een aantal jaren terug laten zien, aan de hand van grondprincipes van
 PRINCE2 zoals sturen op de business case tot management by exception, wat PRINCE2 voor opdrachtgevers betekent en hoe opdrachtgevers een project efficiënt en effectief kunnen sturen. Dit nieuwe, eenvoudige en op vlotte wijze geschreven boekje is een aanvulling op de theorie achter PRINCE2 maar is nu geënt op de praktijk en is specifiek bedoeld voor de projectmanager. Michiel laat aan de hand van een zevental valkuilen zien waarom vele organisaties mogelijk ontevreden kunnen zijn met de resultaten van de invoering van PRINCE2. Inzicht in deze 7 valkuilen is essentieel om vervolgens de tips te kunnen plaatsen. 
denk bij de valkuilen aan PRINCE2 als gereedschap voor alleen de projectmanagers of PRINCE2 als documentatiemethode of als bureaucratie. sommige tips zijn, zoals Michiel ook zelf aangeeft, voor sommige projectmanagers een open deur maar voor anderen een echte tip of eye opener.
De eerste 68 tips zijn bedoelt voor projectmanagers bij het gebruik van PRINCE2 in zijn/haar project. Bij verschillende tips zie je nadrukkelijk de link gelegd worden tussen de harde theoretische
 PRINCE2 vaardigheden en de sociale vaardigheden. Zie bijvoorbeeld de tips bij het organiseren van Project Board start-ups, plannings- of risicoanalyse-workshops en het eerst mondeling melden van afwijkingen (dit mondeling melden doet mij denken aan een aikido gezegde wat ik project managers altijd meegeef. Ga de strijd niet aan in een stuurgroep maar zorg dat je je stakeholders vooraf hebt geïnformeerd. “those who are skilled in combat do not become angered. Those who are skilled at winning do not become afraid. Thus the wise win before the fight, while the ignorant fight to win”)
Andere tips vallen in de categorie gezond verstand maar zijn nog steeds het vermelden waard want ze zetten je toch even aan het denken. Soms gaan de tips wel erg ver en lijken met elkaar te conflicteren. Bijvoorbeeld het mondeling rapporteren en de vereenvoudiging van de issue registratie door de issues op te nemen in de Highlight Reports. Lastig als een auditor deze mondelinge rapportages naast elkaar wilt leggen om alle issues te zien. Al lezende bekroop mij het gevoel dat ik de tips wat meer in de tijdslijnen van een project geplaatst had willen zien. Ik zit bijvoorbeeld in de initiatiefase en welke tips kunnen mij nu helpen? De overige 32 tips zijn bedoeld voor de invoering van PRINCE2 in organisaties. Vermeldenswaardige tips voor een hoofd PMO of lijnmanager die de verantwoordelijkheid draagt voor een projecten portfolio. 
Mij heeft het boekje in ieder geval tips gegeven om bepaalde zaken anders op te pakken zoals bijvoorbeeld het doortrekken van het denken in producten zoals die naar voren komen in de Product Breakdown Structure, de kwaliteitseisen, de planning en de highlight rapportage naar het budget. Of het juist beschrijven van de ‘ongrijpbare’  producten. Ook zo’n tip om voor bepaalde, steeds weer terugkerende projecten, een goed doordachte Product Breakdown Structure te maken zal zijn vruchten afwerpen.
Of het boekje echt gebaseerd is op PRINCE2 versie 2009 kan ik nog niet volledig inschatten. In de vertaallijst Nederlands-Engels is het expliciet vermeld. Elders in de tekst wordt gesproken over het hanteren van de subprocessen die volgens mij niet meer zo expliciet in PRINCE2 versie 2009 naar voren komen of de beschrijving van het procesmodel waar het proces ‘Planning’ ten onrechte vermeld staat daar het niet als zelfstandig proces voorkomt in versie 2009.
Maar dit mag de projectmanager die PRINCE2 gebruikt er niet van weerhouden om dit boekje aan te schaffen. Er zitten zeker voor hem of haar vele waardevolle tips tussen.
Henny Portman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s